Liturgie 3 april 2022

op vrijdag, 01 april 2022

Voorganger in deze dienst is  ds. P. Schelling uit Monster,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Intochtslied  Psalm  43: 1 en 3   ‘O God, kom mijn geding beslechten’

Groet en Bemoediging  : de gemeente zingt steeds het refrein van Lied 295 : ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden.’ 

Meditatieve tekst bij de bloemschikking

Kyriegebed  en Kyrie Eleison, Taizé 12

– RONDOM HET WOORD –

Zingen Lied 283: 1 en 2   ‘In de veelheid van geluiden’

Kindermoment Project van de Kinderkerk

BIJ DE LEZINGEN EN DE UITLEG …

Zingen Lied 283: 3 , 4  en 5    ‘Want wij mensen op de aarde’

Schriftlezingen  Genesis 46: 28 – 30  en Lucas 15: 18 – 20  (NBV21)

Zingen  Lied  ‘Een vader had twee zonen‘  (tekst: Piet Schelling, op melodie:  ‘Der Winter is vergangen’ )
1.
Een vader had twee zonen,
twee zonen bij hem thuis.
De een bleef bij hem wonen,
de ander ging van huis.
De laatste vroeg zijn erfdeel
voor je leven onbegrensd,
de vader gaf het aandeel,
en bad: sjaloom gewenst!
2.
De jongen trok naar buiten
verspeelde lief en goed.
Ginds liep hij zonder duiten,
zijn loon was bitterzoet.
Toen kwam hij tot bezinning
na veel gepeins en strijd.
Zijn grootste overwinning
was zeggen: ‘Ik heb spijt.’
3.
Met angstige gedachten
ging hij terug naar huis.
De vader stond te wachten
en groette: ‘Welkom thuis!’
De liefde van de vader
verbeeldt Gods openheid.
God komt ons eeuwig nader,
zijn naam: Bewogenheid.

Schriftlezing   Lucas 20: 9 – 15  (NBV21)

Zingen  Lied 547: 1, 4, en 5  ‘Met de boom des levens’

PREEK  –  motto: “Wachten, zien, verbinden”

Orgelspel

Zingen  Belijdenislied 982: 1, 2 en 3   ‘In de bloembol is de krokus,’

– GEBEDEN EN GAVEN –

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor het 40 dagen project: Hof Delfgauw,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  ‘Uit vuur en ijzer’  Huub Oosterhuis
1.
Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
2.
Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
-gezocht, gekend, verloren-
om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andere hand,
om niet te zijn verloren.
3.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.

Zending en Zegen  afgesloten met  ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 3 april 2022