Liturgie 3 januari 2021

op zaterdag, 02 januari 2021

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur – alternatieve viering: einde van het jaar
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied Psalm 72: 1, 2 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Groet en bemoediging

Voorzang Lied 476: 4 Wijzen uit het oosten

Kyriegebed

Glorialied 468: 2, 3 Geef de koning van uw leven

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Luisterlied

Schriftlezing: Jesaja 60, 1-6 (NBV)

Lied 444: 1, 2, 3 Nu daagt het in het oosten

Schriftlezing: Matteüs 2, 1-12 (NBV)

Lied 444: 4, 5 Nu daagt het in het oosten

Verkondiging

Orgelspel

Gedicht

Luisterlied

Gebeden

Aankondiging inzameling van de gaven

Collecte OK Diaconie

Collecte OK Kerk

Slotlied 513 God heeft het eerste woord

Zegen

Orgelspel

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie 3 januari 2021