Liturgie 3 juli 2022

op vrijdag, 01 juli 2022

Voorganger in deze Jeugddienst  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Voice of Praise  ‘You raise me up’

Stilte

Aanvangslied  276: 1 en 2  ‘Zomaar een dak’

Bemoediging en groet

Woorden op de drempel bij het thema: Gezegend op weg gaan

Kyriegebed

Glorialied  303  ‘Zonne en maan, water en wind’

Gebed

Ontsteken kaarsen Kinderkerk en Jongerenkerk

Moment voor en door kinderen en jongeren

Voice of Praise  ‘Look at the world’

Schriftlezing  Lucas 10: 1 – 11  NBV21

Voice of Praise  ‘Jesus take my hand’

Verkondiging  Gezegend op weg’

Zingen  Lied 993: 1, 2, 3 en 7  ‘Samen op de aarde’

Gebeden

Voice of Praise  ‘Let us walk in peace’

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > ZWO collecte voor Sushan Shrestha, studente aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië. Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Gezegend op weg gaan: de zegen voor de jongeren die van de Jongerenkerk ‘de wereld in gaan’

Toezingen  Lied 416: 1, 2 en 4  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Inleiding op de zegen, gevolgd door:

Voice of Praise  ‘Irish blessing’

 

Kees de JongLiturgie 3 juli 2022