Liturgie 3 oktober 2021

op vrijdag, 01 oktober 2021

Voorganger in deze dienst is  Ds. Carla Schoonenberg – Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

 

 

 

-o-o-o-

Orgelspel

Intochtslied  Psalm 122:  1 en 2  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Groet en bemoediging

Kyriegebed,  beantwoord met zingend Kyrie Eleison, Taizébundel nr 12

Glorialied  791:  1, 4, en 6  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderlied  ‘Kom van je plek af’  (couplet 1)

Gesprekje met de kinderen

Kinderlied  ‘Kom van je plek af’  (couplet 2)

1e Schriftlezing  Exodus 34:  4 – 9   NBV

Zingen  Lied 34a  ‘Hinnee matov oema najiem’   (uit de Evangelische Liedbundel)

2e Schriftlezing   Johannes 8:  1 – 11

Acclamatie

Gedicht

Zingen  Lied 858  ‘Vernieuw in ons, o God’

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 859:  2 en 4   ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’

Gebeden

Inzameling van de gaven aankondiging en  toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk (ADW);  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  1000: 1 en 2  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Zending en Zegen,  gevolgd door Amen  (gezongen)

Orgelspel

 

 

Kees de JongLiturgie 3 oktober 2021