Liturgie 31 juli 2022

op vrijdag, 29 juli 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 92: 1, 2 en 8  ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

Bemoediging en groet

Kyriegebed  afgesloten met het gezongen Kyrie Taizé, 12

Bezinningsmoment

Zingen  Lied 825: 1, 3 en 5  ‘De wereld is van Hem vervuld’

Woorden om mee op weg te gaan

Gebed bij de opening van de Schrift

Luisterlied

Schriftlezing  Prediker 2: 1 – 11  NBV21  (lector)

Zingen  Lied 807: 1, 2, 4 en 5   ‘Een mens te zijn op aarde’

Schriftlezing  Lucas 12: 13 – 21   NBV21  (voorganger)

Acclamatie

Zingen   Lied 843  ‘Wat te kiezen, leven, dood,’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 718  ‘God, die leven hebt gegeven’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor Edukans.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  419  ‘Wonen overal nergens thuis’ 

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 31 juli 2022