Liturgie 5 september 2021

op vrijdag, 03 september 2021

Voorganger in deze dienst is  Ria Keijzer – Meeuwse uit Voorburg, pastor/opbouwwerker in Bolnesaanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

 

 

 

Orgelspel

OM TE BEGINNEN

 • Intochtslied  Lied 280:  1, 2, 3, 4 en 7  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

GROET EN BEMOEDIGING

 • Ria: Onze hulp is in de naam van de Heer
 • Gemeente: ‘die hemel en aarde gemaakt heeft,’
 • Ria: die altijd trouw blijft
 • Gemeente: ‘en niets en niemand uit zijn hand laat vallen.’
 • Ria: Bij God mogen we schuilen en een thuis zijn voor elkaar
 • Gemeente: ‘dat zijn vrede en licht ons leiden. Amen.’
 • Welkomslied  lied 287: 1, 2 en 5  ‘Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede’

KYRIE EN GLORIA

 • Kleurgeven
 • Kyriegebed  zingend beantwoorden met  ‘Kyrie Eleison’  (Taizébundel nr 12)
 • Woord ten leven
 • Glorialied  Lied 150a:  ‘Geprezen zij God’

RONDOM HET WOORD

 • Woord voor de kinderen
 • Schriflezing  Marcus 10: 17 – 30a
 • Lofprijzing  Lied 339a

PREEK

 • Orgelspel
 • Zingen  Lied 422  ‘Laat de woorden die we hoorden’

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden  – stil gebed – Onze Vader
 • Kijken en luisteren naar ‘You raise me up”
 • Collecten, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor het bestemd voor de Stichting Epafras;  website.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

 • Slotlied  Lied 1014:  ‘Geef vrede door van hand tot hand’

ZENDING EN ZEGEN

 • Zegen
 • … met gesproken Amen en afsluitend zingen :  ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’  (Lied 423)
 • Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 5 september 2021