Liturgie 6 augustus 2023

op vrijdag, 04 augustus 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Marco Visser uit Delfgauw aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtspsalm  103a: 1 en 3   ‘Loof nu, mijn ziel, de Here’

Groet  en  Bemoediging

Kyriegebed   zingen na de woorden ‘zo bidden wij tot U :  ‘Kyrie eleison’ 

Glorialied  412:  1 en 3   ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing  Jesaja 40: 1 – 11

Zingen  Lied: 825: 1 en 3   ‘De wereld is van Hem vervuld’ 

2e Schriftlezing  Jesaja 40: 12 en 18 – 25

Zingen  Lied: 825: 5 en 6   ‘Ja, Hij is elk van ons nabij’ 

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 23b: 1, 2 en 3  ‘De Heer is mijn herder’

Gebeden:  voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting Hoop voor Albanië, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  422:  1, 2 en 3   ‘Laat de woorden

Zending en Zegen afgesloten met het gezongen  ‘Amen’,  lied 431 b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 6 augustus 2023