Liturgie 7 juli 2024

Met muzikale medewerking van : Jongerenkoor uit Oeganda, Albert Verhoef & Jongeren OK
Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.  

***

Zingen   voor de dienst Jongerenkoor Oeganda:   Praise to the Lord   &   allen   Lied 868: 2   ‘Lof zij de Heer’

Koor   Arise and shine

Stilte

Aanvangslied   276: 1, 2   ‘Zomaar een dak boven wat hoofden

Welkom en groet

Gebed om Gods ontferming

Kennismaken met het koor en met Oeganda

Koor   Bayeti, bayeti   (Salute to the King)

Gebed

Koor   He is Yahwe

Lezing   Psalm 8

Koor   I love to praise

Kaarsen
en Kindermoment   met foto’s uit Oeganda op de beamer

Lezing   Handelingen 17, In Athene.   Uit: Woord voor Woord, p. 262-264

Zingen   Lied 117d   ‘Laudate omnes gentes’

Interview   &   verkondiging

Orgelspel

Geloofbelijdenis

Kinderen en koor

Koor   Shimwa Shimwa

Zingen
  ‘Down by the riverside’

Gebeden

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

Slotlied   ‘He’s got the whole world’

Uitzending en Zegen & Zingen (het Lied)   ‘Amen

Orgelspel   &   ontmoeting, met koffie en thee, tevens de gelegenheid om producten uit Oeganda aan te schaffen