Liturgie 8 oktober 2023

op vrijdag, 06 oktober 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Marco Visser  te Delfgauw aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

 

Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 90: 1 en 3   ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

Groet en Bemoediging

Kyriegebed:   na de woorden “zo bidden wij tot U” : ‘Kyrie Eleison’    (Tz. nr. 12)

Glorialied  Psalm 148: 1 en 2   ‘Halleluja! Prijs God en zing

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Zingen   ‘Kom van je plek af’

1e Schriftlezing  Genesis 1: 1 – 8    NBG 51

Zingen  Lied 527: 1  ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

2e Schriftlezing  Genesis 1: 14 – 19    NBG 51

Zingen  Lied 527:  2 en 3  ‘Als een kind zijt gij gekomen’ 

3e Schriftlezing  Johannes 1: 1 – 5   NBV 21

Zingen  Lied  527: 4 en 5   ‘Als een bron zijt gij begraven’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied  318: 1, 2, 3 en 4   ‘Het woord brengt de waarheid teweeg

Gebeden – stilgebed – Onze vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de stichting Exodus, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  Lied 601: 1, 2 en 3  ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen

Uitzending en zegen  afgesloten met   ‘Amen’  (431b)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 8 oktober 2023