Liturgie 9 april 2023

op zaterdag, 08 april 2023

Voorganger in deze dienst van Pasen is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  213: 1 en 4  ‘Morgenglans der eeuwigheid’

Groet en bemoediging

Zingen  Lied 630: 1 en 4  ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’

Meditatieve tekst  bij de bloemschikking

Openingsgebed

Zingen  Lied 642: 1, 4, 7 en 8   ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Gebed

Gedicht

Project van de Kinderkerk   ‘Alles wordt anders’

Lied  met de kinderen  &  Albert   ‘Wij vieren feest

Schriftlezing  Psalm 118: 15 – 24   NBV21

Zingen  Lied 632  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Schriftlezing  Johannes 20: 1 – 18   NBV21

Acclamatie 339a  ‘U komt de lof toe’

Zingen  Lied 627  ‘Wij delen verdriet en zorgen’

Verkondiging

Muzikaal intermezzo   ‘There is power in the blood’  door Albert

Zingen  Lied 624   ‘Christus, onze Heer, verrees’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting de Hoop,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  634  ‘U zij de glorie’

Zending en zegen

Orgelspel

 

 

Kees de JongLiturgie 9 april 2023