Liturgie 9 januari 2022

op vrijdag, 07 januari 2022

Zondag 9 januari 2022, voorganger in deze dienst is Minette Kits Nieuwenkamp, kerkelijk werker/pastor i.o. aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 100:  1 en 2  ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

Bemoediging en groet

Gebed, na de woorden ‘zo bidden wij tot U’  zingen wij het  ‘Kyrie Eleison’
(Taizebundel nr 12):

Glorialied  117a: 1  ‘Gij volken loof uw God en Heer’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor jong en oud

1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11   (NBV21)

Zingen Lied 439: 1 en 2  ‘Verwacht de komst des Heren’

2e Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34   (NBV21)

Zingen  Lied 528: 1, 2 en 3  ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

Preek

Orgelspel

Zingen vervolg Lied 528:  4 en 5  ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie        > voor Algemeen Diaconaal Werk (ADW), toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  422: 1 en 3  ‘Laat de woorden die wij hoorden

Zending en zegen, afgesloten met het gezongen  ‘Amen’,  lied 431b

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 9 januari 2022