Liturgie dankdienst mevr. J. Wouters-Rooiman – 9 juli 13:30 uur

op vrijdag, 09 juli 2021

Voorganger in deze dankdienst voor het leven van mevr. J. Wouters-Rooiman  is  Ds. Carla Schoonenberg-Lems.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

Orgelspel

Aanvangslied Psalm 62: 1, 7  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

Begroeting en bemoediging

Ontsteken van de kaars

Gebed, ingeleid door de woorden naar Psalm 130

Herinneringen aan onze moeder door Jacorien

Orgelspel

Gedichten van onze oma door de kleinkinderen

Orgelspel

Over het begin naar de woorden uit het Scheppingsverhaal

Over het einde naar het gedicht Adagio

Lied 73 uit de zangbundel van Joh. De Heer: ‘Zie ons wachten aan de stromen’

Schriftlezing  Matteüs 14:  22 – 33  (NBV)

Overweging

 Orgelspel

 Zingen Lied 951  ‘Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt’

Plaatsen van de witte steen in de Gedachteniswand

 Dankgebed

 Dankwoorden

 Lied 213 uit de zangbundel van Joh. De Heer: ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’

Woorden ten uitgeleide

Orgelspel

 

Op de begraafplaats wordt de dienst voortgezet en afgesloten met de zegen.

***

Kees de JongLiturgie dankdienst mevr. J. Wouters-Rooiman – 9 juli 13:30 uur