Liturgie Paasnacht – 8 april

op zaterdag, 08 april 2023

Voorganger in deze dienst op Stille zaterdag & Paasnacht is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 21:30 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

 

Stilte

Zingen  Lied 139d  ‘Heel het duister is vol van luister’ (3x)

Stilte

Opening

In het begin

Lezing  Johannes 1: 1 – 5

Zingen  Lied 256  ‘Blijf met uw genade bij ons’ (3x)

Naar Genesis 1: 1 – 5

Zingen  Lied 593  ‘Licht van Christus’

Paaskaars

Zingen  Lied 595  ‘Juich, hemelen, één koor van engelen’  (voorzang zanggroep, refrein: allen)

Gebed

Door het water

Lezing  Genesis 32: 22 – 31   NBV21

Zingen  Lied 680: 1 en 3  ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’

Gelovig belijden

Doopvernieuwing      

Zingen  Lied 42a  ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water’  (door zanggroep en gemeente)

Gebed

Zingen  Gloria 299g  ‘Kyrie eleison’   (zanggroep en allen)

Tafelgebed  403e  Breng dank aan God, want Hij is goed

Onze Vader

Vredegroet

Uitnodiging

 Tijdens het delen van matzes en wijn klinkt :  Chant 150

Dankgebed

Slotlied 625  ‘Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan’

Zending en Zegen

Orgelspel  Matthias Beckmann, Christ lag in Todesbande

***

Giften :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte:                                    > de Avondsmaalcollecte is bestemd voor de ZWO.

Deze ZWO-collecte is bestemd voor Susan Shrestha.
Zij studeert aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur.

De giften zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Kees de JongLiturgie Paasnacht – 8 april