Liturgie zondag 10 Februari 2019

op vrijdag, 08 februari 2019

Voorganger in deze dienst is Ds. Arien Treuren
Aanvang van de dienst 10.00 uur

De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

Welkom

Stil gebed

Ps. 56: 1 en 3 ‘Wees mij genadig Heer’

Bemoediging en Groet

Toenaderingsgebed

Ps. 56: 4 ‘Geloften heb ik toegezegd’

Kyriegebed, uitlopend op Lied 301k: Kyrie eleison

Glorialied:  Ps. 33:  7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment en lied

Schriftlezing:  Lucas 4: 31-37

Lied 858: ‘Vernieuw in ons, o God’

Preek

Lied 91a: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen.’

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Collecten

Gezang 435: 2, 4 en 5 ‘Heer, ons lot is in uw handen’

Zegen

Orgelspel

bettyLiturgie zondag 10 Februari 2019