Liturgie kerkdienst zondag 12 juli 2020

op vrijdag, 10 juli 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Orgelspel

Moment stilte

Intochtslied 212: 1, 4 Laten wij zingend deze dag beginnen

Bemoediging en groet:
V: Wij komen hier samen –
A: IN VERBONDENHEID MET ELKAAR EN MET DE WERELD WAARIN WIJ LEVEN
V: in vertrouwen op God die ons op weg stuurt met zijn naam:
A: GA MAAR, DAN GA IK MET JE MEE.
V: De vrede van de Levende,
de liefde van Christus, die God present stelt
en de gemeenschap in Gods geest zij met u allen.
A: AMEN

Kyrie-litanie: Lied 300c Ontferm u over de aarde

Glorialied 302a God in den hoog’ alleen zij eer

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Lied 303: 1 Zonne en maan, water en wind

Schriftlezing: Jesaja 55, 6 t/m 13 NBV

Zingen Lied 65: 1, 6 De stilte zingt U toe, o Here

Schriftlezing: Matteüs 13, 1 t/m 9 en 18 t/m 23 NBV

V: Lof zij U, Christus!
A: AMEN

Zingen Lied 765: 1, 2, 4 Gij hebt met uw brede gebaren

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 718: 1, 4 God, die leven hebt gegeven

Gebeden

Inzameling van de gaven
Berichten uit de gemeente en uitleg over de collecte
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Slotlied 418: 1, 2, 3 God, schenk ons de kracht

Zending en zegen, A: AMEN

Orgelspel

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 12 juli 2020