Liturgie kerkdienst zondag 13 september 2020

op donderdag, 10 september 2020

Voorganger in deze dienst is Ds Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Het is vandaag Startzondag

Orgelspel

Stilte

Intochtslied Psalm 100: 1, 4 Juicht Gode toe, bazuin en zing

Bemoediging en groet

Kyriegebed, afgesloten met het Kyrie Eleison (Taizébundel nr 12)

Loflied 217: 1, 3, 5 De dag gaat open

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met en voor de kinderen

Lied 979: 1, 2, 3, 7 De vogels van de bomen

Schriftlezing: Genesis 8, 6- 17 NBV

Lied over een nieuw begin

Schriftlezing: Matteüs 6, 33-34 NBV

Lied 513: 2, 4 God heeft het eerste woord

Verkondiging

Orgelspel

Zingen 970: 1, 3, 5 Vlammen zijn er vele

Gebeden

Inzameling van de gaven
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Bij de start van een nieuw seizoen: opening door de voorzitter

Slotlied Lied 978: 3, 4 Gij hebt de bloemen op de velden

Zending en Zegen (zingend: Amen)

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 13 september 2020