Liturgie kerkdienst zondag 18 oktober 2020, 10.00uur

op zaterdag, 17 oktober 2020

Voorganger in deze dienst is ds. J. van den Akker uit Voorburg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Lied 322 ‘Die chaos schiep tot mensenland’ 

Groet en bemoediging

Kyriegebed

Glorialied Liedboek 299e 

Kindermoment digitaal (er is geen kinderkerk vandaag)
Doe opdracht voor thuis
Daarna: een lied voor de kinderen
‘Wat was dat? Dat was Goliath!’, Opwekking voor Kids 88 

Schriftlezing I Samuel 17: 32-54

Lied 1001: 1 en 2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 


Verkondiging 

Orgelspel

LIED: tekst van Psalm 48: 1 op de beamer. Orgel speelt de melodie, er wordt niet gezongen

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven
Thuis meedoen met de collecte? Klik hieronder op de link van de betreffende collecte.

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collectie: de kerk

Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Zending en zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b door solist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 18 oktober 2020, 10.00uur