Cor Baljeu

Liturgie kerkdienst zondag 19 juli 2020

op donderdag, 16 juli 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Cor Baljeu, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Orgelspel

Moment stilte

Intochtslied Lied 146c: 1 “Alles wat adem heeft, love de Here…”

Bemoediging en groet.

Kyriegebed

Glorialied Lied 146c: 2 en 6 “Vorsten zijn mensen uit aarde geboren…”

Gebed om verlichting van de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 8

Zingen Psalm 8: 3 en 4 “Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen…”

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 10, 34 – 39

Lied 845: 1 en 3 “Tijd van vloek en tijd van zegen…”
Op de melodie van Psalm 86. 

Verkondiging

Orgelspel

Lied 982: 1 en 2 “In de bloembol is de krokus…”

GEBED
Tijdens de gebeden, na de woorden ‘Neem ons aan, hoe wij ook zijn…’
zingen wij Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben…”
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven
Berichten uit de gemeente en uitleg over de collecte
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Slotlied 806: 1, 2 en 3 “Zomaar te gaan met een stok in je hand…”

Zending en zegen, A: AMEN

Orgelspel

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 19 juli 2020