Liturgie kerkdienst zondag 26 juli 2020

op zaterdag, 25 juli 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Orgelspel

Stilte

Intochtslied Lied 280: 1, 4, 7 De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is de Naam van die God,
die zich een hemel maakt en ons de aarde gaf om op te leven.
Genade en vrede met ieder van ons,
van de Vader die met ons is
van de Zoon die naast ons gaat
van de Geest die in ons leeft.
v: Goede God,
U hebt ons hier gebracht,
g: niet om ons te beschermen tegen verdriet
en de pijn van een mensenleven,
v: maar om ons te bemoedigen en te inspireren,
om ons het vertrouwen te geven op weg te gaan
g: tot we de wereld gaan zien zoals U doet
en die liefhebben met uw liefde.
v: Door Jezus Christus, onze Heer.
G: Amen.

Inleidende woorden

Kyriëgebed, afgesloten met het gezamenlijk zingen van de eerste drie regels van Lied 299 d:Glorialied 302a God in den hoog’ alleen zij eer

Glorialied Psalm 150: 1, 2 Loof God, loof Hem overal

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor jong(er) en oud(er) – De geluksvogels

Zingen Lied 92a: 1, 2, 3 Wat zo geweldig is

Schriftlezingen:

1 Koningen 3, 5-12 NBV 

Psalm 119: vers 127 en 128 

Romeinen 8: vers 26 en 27

Zingen Lied 335 Hoor het woord

Matteüs 13, 44-52 NBV 
V: Lof zij U Christus
A: AMEN

Zingen Lied 848: 1, 4, 5 Al wat een mens te kennen zoekt

Overdenking

Orgelspel

Zingen Lied 849: 1, 2, 3 Zoek de wegen van de wijsheid

Berichten uit de gemeente

Gebeden

Inzameling van de gaven
Berichten uit de gemeente en uitleg over de collecte
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Slotlied 910: 1, 2, 4 Soms groet een licht van vreugde

Zending en Zegen (zingend: AMEN)

Orgelspel

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 26 juli 2020