Liturgie kerkdienst zondag 4 oktober 2020

op vrijdag, 02 oktober 2020

Voorganger in deze dienst is Ds Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Orgelspel

Stilte

Bemoediging en groet

Aanvangslied Ik zoek U in de stilte

Gebed om ontferming

Gloria

Lied ‘Wil je opstaan en mij volgen’

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers nieuwe stijl

Gebed bij de opening van de Schrift

Verhaal over ‘het redden van mensen’

Orgelspel Lied 269 Als ik slaap

Schriftlezing Deuteronomium 30, 11 t/m 20 (NBV)

Orgelspel Lied 334 Het woord dat ik jou geef

Verkondiging

Lied Gezang 487: 1, 3 (LvdK) De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Berichten uit de gemeente

Gebeden

Rondgang (collecte)

Inzameling van de gaven
Thuis meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Lied Als een breekbare adem

Viering van het Avondmaal

Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Zending en zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 4 oktober 2020