Liturgie kerkdienst zondag 6 september 2020

op zaterdag, 05 september 2020

Voorganger in deze dienst is Ria Keijzer – Meeuwse, pastor in Bolnes, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

THEMA van deze dienst is: “Kruimelwerk”

Orgelspel

Openingslied (staande): “De vreugde voert ons naar dit huis”, lied 280, vers 1, 2, 3, 4 en 7

Bemoediging en groet
Ria: We zijn samen gekomen in de naam van God, onze Schepper.
Allen: Onze hulp verwachten we van Hem.
Ria: Zijn trouw en liefde omringen ons;
Allen: Zijn aangezicht zoeken wij. 
Ria: We geloven dat Hij zal voltooien wat ten goede is begonnen
en delen in Zijn vrede en genade
Allen: God draagt ons en maakt het licht. Amen

KYRIE EN GLORIA

Zingen, lied 274, vers 1, “Wij komen hier ter ere van Uw Naam”

Gesproken Kyriegebed

Vervolg lied 274, vers 2 “Ontferm u God”

Woord ten leven: “Jeruzalem” (toekomst), tekst Jan van Opbergen.

Vervolg lied 274, vers 3, “Wij zingen samen van uw gloria”.

Lezing: Marcus 7: 24 – 30 (lector).

Overdenking

Orgelspel

Lied: “Wees in uw roeping eensgezind” 
 
Voorbeden, met stil gebed en het Onze Vader. Na elke zin: “U roepen
wij aan” zeggen we samen hardop: “Geef vrede, moed en trouw”.

Inzameling van de gaven
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

Lied 1014, “Geef vrede door van hand tot hand”, vers 1 en 2

Tekst ter inspiratie voor onderweg

Vervolg lied 1014, vers 3 en 4

Zegen met zingend Amen (431b)

Antwoord/slotlied (uit “Het liefste lied van overzee”, Sytze de Vries),
melodie lied 103c:
Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van Uw trouw,
die met vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt:
U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt.
Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd.
Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft.

 

 

 

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 6 september 2020