Ontmoetingskerk 15 maart 2020 uitgelicht

Morgengebed zondag 22 maart 2020

op zaterdag, 21 maart 2020

Deze dienst kunt u meeluisteren bij de kerkomroep

Orgelspel
Stilte
Intochtslied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis
Opening
Kyriegebed Lied 547
Inleidende woorden bij het morgengebed
Het doven van het vierde kaarsje voor de kinderen
Psalm 122 a Laten wij gaan naar het huis van de Heer
Schriftlezing NT: Johannes 9: 1 t/m 13 & 26-39 (NBV)
Acclamatie
Bij de digitale bloemschikking
Korte meditatie
Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Zingen Lied 1003 Stil is de straat
Woorden bij het uiteengaan
Zegen
Orgelspel

marielouiseMorgengebed zondag 22 maart 2020