In Memoriam Hans Moor

Op 28
december 2019 is overleden op 62-jarige leeftijd de heer Johannes Nicolaas (Hans)
Moor. Hij woonde de laatste drie jaren van zijn leven in de Zorgboerderij
BuitenGewoon aan de Zuideindseweg 82a te Delfgauw. In de jaren ervoor had hij
bij de bouw de eerste paal mogen slaan en daarna was hij een van de eerste
bewoners. Voor hem en voor zijn vrouw Lya en de kinderen Emiel, Soulia, Nigel
en Brian was de toenemende desoriëntatie en verwarring een grote opgave. Want
na de mooie jaren samen en het runnen van een tuinbouwbedrijf in Drenthe, was
het ingaan van een nieuw fase onvermijdelijk geworden. Het vroeg om
flexibiliteit van alle leden van het gezin.

Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 3 januari 2020 in de Ontmoetingskerk
werden persoonlijke herinneringen in woord en beeld gedeeld en luisterden we
naar passende muziek. De woorden van Psalm 139 raakten aan het gelovige
perspectief en de ruimte waarin God en mens elkaar rakelings nabij komen. Met
het gedicht ‘Te wit om door te gaan’ van Guilaume van der Graft werd het beeld
van vergeving en toekomst geschetst.

Dat allen die nu zonder Hans verder gaan, dat beeld voor ogen mogen houden.
Vanuit het vertrouwen bovendien dat deze laatste overgang niet los staat van de
Eeuwige die het begin en het einde van een mensenleven is.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems