Overlijden Marrie Verlind-Hummels

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.

Op 31 mei is overleden Marretje Johanna Verlind-Hummels. Zij is 89 jaar geworden.
De dienst van Woord en Gebed vindt plaats op dinsdag 7 juni om 11.00 uur in de
Ontmoetingskerk. Er is geen uitzending via Kerkomroep of Kerkdienst Gemist.
Na de dienst is er gelegenheid tot condoleance en ontmoeting. Daarna zal de begrafenis
plaatsvinden op begraafplaats Koningshof.

We wensen haar (schoon)kinderen en
(achter)kleinkinderen veel sterkte toe.