Overlijden Ton Hogeweg

Geborgen bij God.

Op 29 mei is overleden Anthonie Adrianus Hogeweg, op 88 jarige leeftijd.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 9 juni om 13.30 uur in de aula van
begraafplaats Iepenhof te Delft. Aansluitend zal hij worden bijgezet in het familiegraf.

We wensen
zijn (schoon) kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte.