TAIZÉ viering- 19 juni 2022

op woensdag, 15 juni 2022

Taizédienst in de Ontmoetingskerk te Pijnacker, aanvang 19:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x

LIEFDE  EN GERECHTIGHEID

Het luiden van de klokken

zingen    ‘Veni Sancte Spiritus’  (Kom, Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van uw liefde)

 De Paaskaars wordt ontstoken

zingen    ‘Jésus le Christ’   (Heer Jezus Christus, schijn in mijn binnenste, laat niet mijn duisternis tot mij spreken. Open mij voor uw liefde, o Heer)

 Jesaja 62: 1 en 2, in verschillende talen. Na elke taal zingen ‘Alleluia 7’

Omwille van mijn volk zal ik niet zwijgen en ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald.

zingen    ‘Bonum est confideré’  (Het is goed om op de Heer te vertrouwen en op Hem je hoop te vestigen)

1 Johannes 4: 18 – 21, in verschillende talen. Na elke taal zingen we ‘God u bent liefde, bron van het leven’ ook in verschillende talen

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf, In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

zingen  ‘Ubi Caritas Deus ibi est’

Stilte

Gebeden, in verschillende talen, afgewisseld met het zingen van Kyrie 12

    • Heilig Geest, die het heelal vervult, in een fluistering van stilte spreekt U tot ieder van ons: ‘Vreest niet, diep in jou is Gods tegenwoordigheid; zoek en je zult vinden.’
    • Heilige Geest, geef dat we vrede brengen daar waar verdeeldheid heerst, dat we door ons leven een glimp zichtbaar maken van Gods mededogen. Ja, geef dat wij door ons leven uw liefde uitdragen.
    • Heilige Geest, laat niet toe dat ons hart verward raakt. Stel ons gerust wanneer het donker wordt om ons heen. Schenk ons uw vreugde.
    • Jezus, vreugde van ons hart, als in ons het verlangen opkomt om te doen wat U van ons verwacht, begrijpen wij dat U van ons vraagt elkaar lief te hebben zoals U ons liefheeft.

Onze Vader  (gesproken, ieder in zijn of haar eigen taal)

zingen    ‘Lied Da pacem cordium’  (Geef vrede in ons hart, geef vrede)

Lied God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven. God is vol liefde: geef je zonder angst!

Lied Behüte mich Gott  (Behoed mij, o Heer. Ik vertrouw op U. U wijst mij de weg van het leven. Bij u is vreugde, vreugde in volheid)

 

We verlaten al zingend de kerkzaal en nodigen u uit voor een kopje koffie of thee.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Paaskaars wordt ontstoken

Lied 95a – Liedboek, Venite, exultemus Domino  (Kom laten wij jubelen voor de Heer, Kom, laten wij aanbidden)

Lied 140 – Taizé,   Il signore ti ristora  (De Heer geeft je nieuwe kracht, God verstoot je niet, De Heer komt om bij je te zijn)

Lied 69 – Taizé,  Alleluia 7

Jesaja 40: 27 – 31 uit: Bijbel in gewone taal,  in verschillende talen, ook na elke taal zingen we Alleluia 7

Lied 103e – Liedboek,   Bless the Lord  (Prijs de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, Hij laat mij leven.)

Lied 54 – Taizé,  God, u bent liefde, bron van het leven

Hooglied 2 : 10 – 13, in verschillende talen

Lied 16b – Liedboek:  Behüte mich, Gott  (Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.)

Stilte     5 minuten

Gebeden, in verschillende talen, afgewisseld met  Lied 15 -Taizé,  Ubi Caritas (Waar goedheid en liefde is, daar is God)

Lied 145 – Taizé, Onze Vader, Our Father, gezongen, ieder in zijn of haar eigen taal

Lied 115 – Taizé, The Kingdom of God is justice and peace

Lied 106 – Taizé, See, I am near says the Lord. See I make all things new

Lied 417 – Liedboek, Frieden  (Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. Laat je hart niet moedeloos zijn.)

Kees de JongTAIZÉ viering- 19 juni 2022