Ontmoetingskerk

Wijkbericht 10 september 2020

op donderdag, 10 september 2020

Bij de diensten
Zondag 13 september 10.00 uur gaat ds. Carla Schoonenberg voor. Startdienst. Het thema
van de startzondag is ‘Het goede leven’. De Protestantse Kerk reikt dit thema aan na een jaar
waarin ‘Een goed verhaal’ centraal stond. Op 13 september maken we een begin met deze
wending: want een goed verhaal leidt, als het goed is, ook naar een andere manier van
leven. En dan is het de vraag om welk leven het gaat. Vanuit de ark van Noach gaan we op
zoek naar het nieuwe begin, naar tekenen van nieuw leven. Na isolatie en quarantaine dus
op weg naar het leven mét elkaar.

Zondag 20 september 10.00 uur gaat ds. Arien Treuren voor.
Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via
Kerkdienstgemist.nl

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen
bezocht worden door maximaal 77 bezoekers. Op dit moment hoeft men zich niet aan te
melden voor de dienst. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas,
laat dat weten aan de scriba, dan regelen wij dat er iemand aanwezig is.
Bij binnenkomst van de dienst zal naar ieders gezondheid worden geïnformeerd.
Wij vragen iedereen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Uit de pastorie
Op weg naar een nieuw seizoen! Het roept allereerst de situatie van vorig jaar op. Na het
feestelijke intredeweekend volgde een razendsnelle start van introductie en kennismaking.
En na een half jaar werd het tempo door de coronacrisis noodgedwongen bijgesteld. Dus al
met al was er sprake van een intensieve periode. De maatregelen rondom de aanpak van
Covid-19 leidde tot aanpassingen: meer in kleinere kringen en tegelijkertijd digitaal aanwezig
met een groter bereik.

Tijdens de vele wandeltochten in de vakantie heb ik diverse momenten van het afgelopen
seizoen opnieuw beleefd. Want het Nederlandse landschap nodigt uit tot bezinning. Of met
de woorden van de dichter Hendrik Marsman te spreken, tot een andere manier van kijken.
Hoe bijvoorbeeld de ‘breede rivieren traag door oneindig laagland gaan’. Mijn man Peter en
ik wandelden samen de Walk of Wisdom rondom Nijmegen, langs de rivieren en de
uiterwaarden van de Waal en de Maas.

In het nieuwe seizoen starten we met de beperkingen die doorwerken vanuit de
anderhalvemetersamenleving. Helaas zijn daardoor geplande activiteiten afgelast, zoals het
kloosterweekend. Met enige creativiteit en aanpassing hoop ik dat we in dit nieuwe seizoen
met elkaar vooral op zoek gaan naar wat er wel mogelijk is. Maar nu eerst de start op 13
september: om samen het goede leven te vieren, in liturgie en onderlinge ontmoeting.

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op het moment dat deze kopij moest worden ingeleverd had de Kleine Wijk Kerkenraad nog
niet vergaderd dus daaruit volgende keer weer wat feitjes. Voor nu is het leuk te vermelden
dat a.s. zondag (de startdienst) voor de eerste keer het nieuwe regiemeubel in de kerk zal
staan. Een mooi meubel in de stijl van het orgel met plek voor de mensen die de camera’s
bedienen en voor de beamist. Ook voor dat regiemeubel mochten we weer wat giften
ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. We zijn voornemens de speeltafel van het orgel in
dezelfde lijn op te stellen als het regiemeubel en ook te voorzien van de rode accentjes
waardoor een mooi geheel gaat ontstaan. Uiteraard krijgt u, als u thuis meekijkt, dat zondag
even te zien.

Oproep
Hoewel ik de ervaring heb dat je mensen beter persoonlijk aan kunt spreken om
medewerking te vragen, lukt dat op dit moment moeilijk omdat de kerkdiensten maar door
een klein groepje mensen wordt bezocht. Maaaaaar…… we zoeken iemand om onze
Ontmoetingskerk te vertegenwoordigen in het Beraad van Kerken. Weliswaar geen hele
grote taak (in basis maar 3 vergaderingen per jaar) maar het is wel belangrijk dat we er bij
zijn.

Ik hoop dat iemand deze taak op zich wil nemen. Interesse? Ik hoor het graag.
Tot volgende keer. Groet Bob van der Deijl (vz)

Startzondag
Na de korte startdienst die van 10.00-10.45 uur wordt gehouden, is er gelegenheid om ‘het
goede leven’ samen te ervaren. In de kleine kring van ongeveer zes á acht personen. U kunt
de dienst eerst in de kerkzaal of digitaal vanuit huis meemaken en vervolgens naar een
gastadres gaan. Daar bent u welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek met
handreiking, van ongeveer 11.00-12.00 uur. Geef u dan graag nog even per e-mail.

Ook gezinnen zijn welkom! Kinderen onder de 12 jaar
kunnen, volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM, mee als extra personen. De
aanmeldingen kunnen uiterlijk zaterdagmorgen 12 september worden ingeleverd. Op deze
manier kunnen de gastgezinnen zich voorbereiden op uw/jullie komst. Welkom!

Herhaalde oproep
Er is een activiteitencommissie in oprichting en zij zoeken een ruimte om tijdelijk wat
spulletjes op te slaan die we gaan verzamelen voor een braderie/rommelmarkt ergens in het
komend voorjaar. Heeft u wat ruimte (in garage of schuur) en kunt u die voor een aantal
maanden missen dan horen we het graag.
Bij voorbaat dank Bob van der Deijl

Pastoraat
Inmiddels is het bezoekwerk grotendeels weer mogelijk en kunt u via de reguliere weg een
afspraak maken met de verschillende contactpersonen, de leden van het pastorale team en
de predikant.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. M.Rensen-Versluis, wordt 14 september 85 jaar
Dhr. W.G. Huisman, wordt 90 jaar op 21 september
Mevr. C. de Ruijter-Groenevelt, wordt op 24 september 91 jaar
Hartelijk Gefeliciteerd allemaal

Huwelijksjubileum
Op 18 september zijn dhr. en mevr. Nap-v.d.Haven, 40 jaar
getrouwd.
Hartelijk Gefeliciteerd

Ontmoetingsmaaltijd
Op 23 september vindt er weer een Ontmoetingsmaaltijd plaats in de Ontmoetingskerk. Hier
kunnen maximaal 18 gasten aanwezig zijn, dus tijdig reserveren via de lijst in de kerk of
per e-mail. De kosten zijn € 5,-.

Agenda
Maandag 14 september: vergadering pastoraal team.
Dinsdag 15 september van 10.00 uur tot 12.00 uur koffiedrinken in de Ontmoetingskerk.
Vrijdag 18 september 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof,
Floralaan 102. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.
Maandag 21 september: team WGO komt bij elkaar.
Dinsdag 22 september vergadering liturgiecommissie
Woensdag 23 september 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd in de Ontmoetingskerk.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website: Laat het weten!
Dat kan via e-mail.

Met vriendelijke groet,
Betty Bos-Lak, scriba

Celine Verhoef-FeenstraWijkbericht 10 september 2020