Wijkbericht 17 april 2021

op vrijdag, 23 april 2021

Bij de diensten
Zondag 18 april gaat ds. C.A. Schoonenberg-Lems voor.
Zondag 25 april gaat ds. C.A. Schoonenberg-Lems voor.
Zondag 2 mei gaat Ds. P. Schelling uit Monster voor.
De Taizédienst van zondagavond 18 april gaat helaas nog NIET door

Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen bezocht worden door maximaal 30 bezoekers, exclusief medewerkers. Tot en met vrijdag kunt u zich aanmelden voor de dienst via het aanmeldingsformulier op de website van de Ontmoetingskerk onder Nieuws. Als u zonder aanmelding naar de kerk komt, bent u niet verzekerd van een plaats. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
Bij de terugblik op de Stille Week wil ik beginnen bij de Palmpasendienst. Aan het einde van de dienst stonden twintig kinderen met hun Palmpaasstokken buiten bij de deur. Het was feestelijk! Kinderen én ouderen genoten zichtbaar van deze mooie activiteit. Veel dank aan Karin en Ineke voor de voorbereidingen. Daarnaast aan Marlies en Ria voor het hele Paasproject.
Anders dan vorig jaar konden we dit jaar ook op Witte Donderdag en Stille Zaterdag een avondgebed houden. Samen met de dienst op Goede Vrijdag vormden deze momenten van verstilling de opmaat naar de Paasviering. Daarin werden we uitgenodigd om van toeschouwer vooral deelnemer te worden. Het Licht en de Vreugde klonk vanaf de Paaswake steeds sterker. Zo werd de goede boodschap van het Leven dat de dood voorbij is, verder verspreid. Nogmaals dank aan allen die rondom deze diensten extra inzet hebben laten zien: de koster, de bloemengroep, de beamisten, de regiegroep, de organisten, de voorzangers, de ambtsdragers en allen die een (muzikale) bijdrage hebben geleverd. Laten we hopen dat we volgend jaar weer Pasen mogen vieren in grotere kring.
In de nieuwsbrief die begin april verschenen is, heeft u kunnen lezen dat de wandeling op donderdagmiddag ‘lopen’ tot en met 22 april. Daarna is er een korte stop vanwege de meivakantie. Tot nu toe is de wandeling een succes. Via een enquête ga ik na of er behoefte is aan een vervolg, op welk tijdstip en in welke vorm. De link naar de enquête zal in de nieuwsbrief van eind april staan. Voor wie de nieuwsbrief nieuwe stijl nog niet ontvangen heeft, is er de mogelijkheid u aan te melden via de scriba of de website van de Ontmoetingskerk.
Van 26 april t/m 2 mei heb ik een week vakantie en word ik, in pastorale noodsituaties, vervangen door een van de collega’s. Dit contact verloopt via de scriba en voorzitter van onze wijkgemeente. In deze week valt ook het wandelweekend vanuit de Ontmoetingskerk. In deze CC leest u alvast een weergave van de inhoudelijke voorbereiding door Teun de Waard. Na het weekend volgt in de nieuwsbrief een uitgebreid verslag.
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Met een beetje goede wil heeft u dinsdag ook gekeken naar de ‘persco’ van de heren Rutte en de Jonge. Daar werd vorige week al druk over gespeculeerd want er zouden versoepelingen aankomen. Nu lekt altijd datgene wat medegedeeld gaat worden van tevoren uit dus ik ga er bij het schrijven van dit stukje ook maar vanuit dat dat dit keer ook het geval is. En dat is belangrijk. We horen al een tijd dat er ‘licht komt aan het einde van de tunnel’ en hierdoor zou dat ‘einde van die tunnel’ best wat dichterbij kunnen komen. Mede omdat rond deze tijd er 3 miljoen mensen zijn gevaccineerd en ook ongeveer eenzelfde groep inmiddels corona heeft gehad waardoor ook zij weerstand tegen corona hebben opgebouwd. Ik verwacht nog niet dat er dit keer al versoepelingen voor de kerkdienst worden aangekondigd (dat zou een meevaller zijn) maar ik durf wel vooruit te kijken. In september hebben we altijd een startdienst om het nieuwe kerkelijk seizoen te beginnen. En hoewel we nog een hele (hopelijk mooie) zomer voor de boeg hebben zou het toch geweldig zijn als we de komende maanden nog meer versoepelingen krijgen en wellicht in september met veel meer mensen de start van het nieuwe seizoen kunnen vieren. Als die mogelijkheid er is gaan we zeker enthousiast van start in september. Ik durf er wel op te hopen en daarom tot slot nog een keer ons motto: Houd moed, heb lief.
De Kleine Wijkkerkenraad heeft dinsdag vergaderd en daarover dus meer in de volgende CC.
Met vriendelijke groet vanuit en namens de KWK
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg (zie onderaan iedere pagina van de website)

Scribaat
Langs deze weg wil ik nogmaals een oproep doen voor een 2e scriba, die wanneer ik niet in Pijnacker verblijf enkele werkzaamheden kan overnemen. Dit kan bestaan uit reageren op mails, beamerberichten verzorgen, kopij verzamelen. Als je met een computer en met het programma Word kan werken kan je een hele steun voor mij zijn. Ik hoop echt dat er iemand is die dit op zich wil nemen. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op als je denkt dat het iets voor jou is.

Geboorte
Op 20 maart is Sarah Johanna Adriana van Oostende geboren. Zij is de dochter van Robert en Miriam van Oostende – van der Wijden en zusje van Lucas. Van harte gefeliciteerd

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. H. Vijfhuizen – v.d.Berg wordt 18 april 85 jaar
Dhr. J. Poot wordt 87 jaar op 18 april
Dhr. W.H.G. van Peet  wordt 26 april 84 jaar
Dhr. C.A. van Luttervelt  wordt 83 jaar op 26 april
Mevr. N.A. van Bostelen – v.d. Windt  wordt 4 mei 84 jaar
Iedereen hartelijk gefeliciteerd!

Bericht van overlijden
Op 30 maart 2021 is overleden ons gemeentelid Dick van Drunen uit Delfgauw. Hij is 62 jaar geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op 6 april. We willen zijn vrouw Helma en de verdere familie en schoonfamilie veel sterkte wensen bij dit plotselinge verlies. Dat zij met elkaar gaandeweg een manier vinden om het afscheid van hun dierbare man, broer, schoonzoon en zwager een plaats te geven in hun levens.

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:

In de vorige CC miste nog drie namen van leden die onlangs verhuisd zijn:
Dhr. R. Klijnsma voorheen Freule W.van Stoetwegensingel.
Mevr. J. Rip voorheen Beemdgras.
Mevr.M.de Jong-van der Windt  voorheen Floralaan.

Wandelweekend
Pelgrimstocht: eind april loopt een groep leden van de Ontmoetingskerk in een weekend een deel van het St Odulphuspad in Friesland. Het pad komt door Bolsward. Iets ten noorden van Bolsward werd in 1881 in een katholiek boerengezin een jongen geboren die de naam Titus Brandsma kreeg. Na de middelbare school trad hij toe tot de orde van de Karmelieten in Oss. Zij stuurden hem naar Rome waar hij filosofie en mystiek studeerde. Terug in Nederland bleek deze vriendelijke bedeesde Fries over erg veel energie te beschikken. Zo vond hij dat geloof niet alleen een overtuiging kan zijn maar ook heel praktische daden dient te stellen die het welzijn van de mensen tot doel hebben. Hij richtte scholen op, organiseerde een vakbond voor katholieke journalisten, was redacteur van een krant, stichtte een bibliotheek, werd hoogleraar en later rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Al in de jaren ‘30 van de vorige eeuw waarschuwde hij voor het opkomend nationaal socialisme, voor het gevaar van rassenhaat en ophitsing. Ook verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen uit het onderwijs. Hij streed voor persvrijheid en zorgde ervoor dat katholieke kranten geen advertenties van de NSB plaatste. Met die heldere signalen van hun leiding hebben veel katholieke gelovigen deelgenomen aan het verzet tegen de Duitse overheersing gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zijn verzet werd de reden voor de bezetter hem te arresteren. Tijdens zijn gevangenschap was hij een steun en inspiratie voor medegevangenen. In juli 1942 kwam in het kamp Dachau een einde aan zijn leven. Voor zijn bijzondere daden en inspiratie heeft de Paus hem zalig verklaard. In veel steden zijn er scholen die zijn naam dragen. Er zijn, zelfs in Dachau, wegen naar hem genoemd. Er is een museum, een kerk en een Wetenschappelijk Instituut waar hij herdacht wordt en waar gewerkt wordt op basis van zijn nalatenschap. Een inspirerend mens die zelfs de hedendaagse pelgrims aanspreekt en aanspoort.
Teun de Waard

Agenda:
Donderdag 22 april     Gespreksgroep ‘Weg van Leven’ 10.00 uur.
Donderdag 22 april     Bezinningswandeling . 16.30 uur start Rosa Manuslaan 42.
Vrijdag 30 april              Wandelweekend Odulphuspad.

 

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten !
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkbericht 17 april 2021