Ontmoetingskerk Pijnacker

Wijkbericht 25 juni 2020

op vrijdag, 10 juli 2020

Bij de diensten
Zondag 12 juli 10.00 uur gaat ds. Carla Schoonenberg voor.
Zondag 19 juli 10.00 uur gaat ds. Cor Baljeu uit Dalfsen voor.
Zondag 26 juli 10.00 uur gaat ds. Carla Schoonenberg voor.
Zondag 2 augustus 10.00 uur gaat dhr. De Vries uit Aalten voor.
Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via
Kerkdienstgemist.nl

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. Deze zijn recent wederom
gewijzigd. Lees daarover meer in de rubriek ‘Uit de kerkenraad’ het verhaal over de Corona-
enquête.

Mocht u tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat ook weten dan
regelen wij dat er iemand aanwezig is.

Pastoraat
Inmiddels is het bezoekwerk grotendeels weer mogelijk en kunt u via de reguliere weg een
afspraak maken met de verschillende contactpersonen, de leden van het pastorale team en
de predikant.

Koffiedrinken
Vanaf dinsdag 7 juli starten wij weer met koffiedrinken in de Ontmoetingskerk van 10.00 –
12.00 uur. Voorlopig gaan we dit iedere week doen en voorlopig (op proef) zelfs 2 keer per
week: niet alleen op de dinsdag maar ook op donderdag. Op de donderdagen is onze koster
Judith Bloemendaal de gastvrouw. Bij mooi weer doen wij dat op het terras naast de
wijkzaal. Iedereen is van harte welkom, jong en oud, wel of niet lid van onze gemeente. De
dames en heren koffieschenkers kijken er naar uit om iedereen weer te zien en te spreken.
Uiteraard op 1,5 meter afstand.

Zomerfeest FF Anders op 11 juli
Het wordt bijna vakantie en wij mogen samen feest vieren!
Kinderen van de onderbouw en jonger met een volwassene erbij en kinderen van de
bovenbouw met of zonder begeleiding zijn op 11 juli tussen 14 en 16 uur van harte welkom
bij de Ontmoetingskerk om samen de zomer te vieren en vooruitkijken op de vakantietijd.
We gaan samen zingen, spelen, een bijbelverhaal bespreken, knutselen en een speurtocht
doen. Kinderen krijgen ook een aantal tips voor leuke activiteiten in de zomer, een
voorproefje van een digitale Vakantie Bijbel week en wie wil neemt een werkboek mee naar
huis. Met mooi weer blijven we buiten op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk. Bij
slecht weer doen we een aantal activiteiten binnen.
Vanwege corona maatregelen kunnen we deze keer alleen een beperkte aantal mensen
welkom heten, daarom moet iedere deelnemer zich van tevoren inschrijven via
e-mail, met de leeftijden van de kinderen erbij.

Ontmoetingsmaaltijden gaan weer van start
Na lange maanden van afwezigheid kunnen we weer voorzichtig de draad oppakken als het
gaat om de Ontmoetingsmaaltijden in de kerk. We houden geen zomerstop dus u bent op
woensdag 22 juli al welkom. We beginnen om 18:30 uur
We gaan alles in het werk stellen om de RIVM-veiligheidsmaatregelen na te leven. Dat
betekent onder meer dat we een maximum moeten stellen aan het aantal deelnemers en
dat men zich vooraf moet aanmelden. We stellen dit aantal op max. 20 personen. Schrijf dus
op tijd in, want vol=vol.
Aanmelden kan via de lijst in de hal (witte map) van de kerk of via een e-mail.

Op woensdag 26 augustus hebben we onze volgende Ontmoetingsmaaltijd gepland, mits de
situatie rondom Corona niet verslechtert.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mevr. J. van Atten-Bos, wordt op 14 juli 85 jaar
Mevr. A. Fransoo-van Weely, wordt 81 jaar op 18 juli
Mevr. J. Hogeweg-Kruit, wordt op 18 juli 80 jaar
Mevr. J. v.d.Boogaart-van Kampen, wordt 80 jaar op 21 juli
Dhr. G. Bakker, wordt op 26 juli 89 jaar
Mevr. M. Klomp-Schellingerhoudt, wordt 82 jaar op 5 augustus
Mevr. J. Verlind-Hummels, wordt op 6 augustus 88 jaar
Hartelijk gefeliciteerd iedereen.

Huwelijksjubilea
Helaas een typefout in de vorige CC. Fam. Hoogland was n.l. niet op 1 juli, maar op 10 juli 50
jaar getrouwd. Onze excuses daarvoor.
Bovenstaande data worden ons aangeleverd door de ledenadministratie en in het kader van
Samen Kerk zijn worden deze gegevens vermeld in het kerkblad. Wij weten dat sommige
mensen liever niet vermeld staan om diverse redenen.
Als dat voor u geldt, laat dit dan weten aan Betty Bos (gegevens in het colofon).
Ik ga er dan van uit dat dat ook voor de beamer en ‘Omzien naar elkaar’ geldt, als dit niet zo
is, laat het weten.


Agenda
Zaterdag 11 juli Zomerfeest FF Anders 14.00 – 116.00 uur in en rond de Ontmoetingskerk
Maandag 13 juli vergadering Pastoraal team
Dinsdag 14 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Donderdag 16 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Dinsdag 21 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Woensdag 22 juli 18.30-20.00 uur Ontmoetingsmaaltijd in de wijkzaal
Donderdag 23 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Dinsdag 28 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Woensdag 29 juli 19.30 uur Avondgebed
Woensdag 29 juli 20.00 uur Geloofswandeling
Donderdag 30 juli 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Dinsdag 4 augustus 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal
Donderdag 6 augustus 10.00-12.00 uur koffiedrinken op het terras of in de hal

Meeleven
Regelmatig krijgen we vanuit de gemeente kaartjes en andere tekenen van meeleven. Dat
doet ons heel goed. Daarbij horen we ook telkens de vraag: ”: Hoe is het nu met jullie?”
Om kort te gaan, de hormoonkuur van Mary doet zijn werk – de tumoren zijn niet gegroeid.
Daarnaast zit ze in een uitvoerig cardiologisch onderzoek vanwege een lekkende hartklep.
Richard heeft te maken met voortschrijdende Parkinson waardoor het lopen zeer moeizaam
gaat. Daarbij zal hij deze zomer ook nog een urologische operatie moeten ondergaan.
Genoeg zorgen, maar ook genoeg redenen om met vertrouwen vooruit te kijken.
Mary en Richard Klijnsma.
Heel hartelijk dank voor het warm medeleven, wat ik na mijn operatie van 28 mei j.l. heb
mogen ontvangen.
Met hartelijke groet,
Addy van Burgh

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website;
laat het weten via e-mail.

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

Celine Verhoef-FeenstraWijkbericht 25 juni 2020