Wijkbericht 26 mei 2021

op woensdag, 26 mei 2021

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad.
Zondag 30 mei is een bijzondere dienst, want dan worden de drie zonen van Joost en Simone Ellerbroek-Spronk gedoopt: Bram Hendrik Mettinus, Thomas Simon en Wouter Oskar.

Op zondag 13 juni zal er geen dienst zijn in de Ontmoetingskerk. Er is dan een gezamenlijke dienst van de vier wijkgemeenten in De Acker. Iedere wijkgemeente mag zeven bezoekers uitnodigen volgens het aanmeldformulier van iedere afzonderlijke wijkgemeente. De dienst wordt via de livestream van De Acker uitgezonden.

Tot een vrijdag kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst via het aanmeldingsformulier.  Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

Uit de pastorie
Zonnebloemen
Inmiddels ben ik benieuwd of er al veel zonnebloemen aan het ontkiemen zijn in onze wijkgemeente. Bij de Paaskaart trof u de zaadjes daarvoor aan. Heeft u al foto’s van het proces? Stuur ze naar het speciale e-mailadres: zonnebloemok@gmail.com
Nieuwsbrief
Het brengt mij bij de nieuwe nieuwsbrief die inmiddels driemaal verschenen is. Er zijn leuke reacties op dit nieuwe initiatief binnen gekomen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer om de drie weken in uw mailbox en is bedoeld als extra informatiebron voor het gemeenteleven, tussen het verschijnen van de edities van het kerkblad Centraal Contact in. Het geeft wat meer gelegenheid om uitgebreider verslag te leggen van activiteiten, zoals onlangs de informatie over het wandelweekend in Friesland bijvoorbeeld. Daarnaast wordt er geïnventariseerd of de huidige wekelijkse pastorale brief Omzien naar elkaar er onderdeel van kan worden. Laat uw mening achter op: OKnieuwsbrief@gmail.com
Ansichtkaarten
Graag wijs ik u op de kaarten die ontworpen zijn door Kees de Jong. Deze ansichtkaarten liggen (tijdens openingstijden) in de kerk en zijn eventueel op te vragen bij de scriba als u niet in de gelegenheid bent ze op te halen. Ze zijn bedoeld om anderen een hart onder de riem te steken in deze coronatijd. Graag verspreiden we ze als Pinksterzaden om ons heen. Dus neem gerust een stapeltje mee om deze weer door te geven. Met dank aan Kees!
Pinksterfeest
De feestelijke versiering tijdens de Pinksterdienst mag hier niet ongenoemd blijven. O.l.v. Jacqueline van der Deijl, de overige leden van de gespreksgroep Weg van Leven en Leny Hoekstra is de kerk gevuld met gekleurde Pinksterduiven, die ook tijdens de doopdienst op de zondag na Pinksteren dienst doen. Dank voor jullie inzet!
Ds. Carla Schoonenberg

Bezinningswandelingen
Op donderdagavond wordt er wekelijks (t/m donderdag 1 juli) gewandeld van 19.30-21.00 uur vanuit de Ontmoetingskerk. Aanmelden vooraf is niet nodig. Twee aan twee wordt aan de hand van een bezinnende routebeschrijving gewandeld. Iedere week is er een ander onderwerp, thema of bijbeltekst. Op aanvraag is er ook een programma voor de kinderen en gezinnen. De wandeling kunt u eventueel op een later tijdstip digitaal ontvangen en zelf in uw omgeving lopen. Informatie daarover is aan te vragen bij ds. Carla Schoonenberg

 

 

Pastoraat
Ons gemeentelid Peter de Vries ligt sinds het begin van deze maand in het ziekenhuis. Na een intensieve behandeling volgt nu het spannende proces van het afwachten op het effect ervan. Naast moed, geduld en vertrouwen wensen we hem en zijn vrouw Heleen veel sterkte toe.
Soms kan ook een lid van het pastorale team tijdelijk onthand zijn. Dit overkwam Elly Rullens Nootdorp onlangs toen zij twee breuken in haar pols opliep bij een val van de fiets. Een operatie volgt nog en we wensen haar sterkte toe bij de komende ingreep.

Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via 06-19050530 of carlasschoonenberg@icloud.com

Scribaat
De kleine wijkkerkenraad is blij u te kunnen melden dat Lida Gierveld bereid is om de taak van 2e scriba op zich te nemen. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal zij in de dienst van 27 juni bevestigd worden als ambtsdrager.

Bericht van overlijden
Als wijkgemeente werden we allen wat overvallen door het bericht van overlijden van mevrouw Renske de Weger-de Haan. Helaas hebben we het via de rouwadvertentie in de Telstar moeten lezen. Er leven veel goede herinneringen aan haar aanwezigheid en trouwe bezoek bij de diensten in de Ontmoetingskerk en later de Weidevogelhof waar zij de laatste elf jaar van haar leven heeft gewoond.
Op 6 mei 2021 is zij op 95-jarige leeftijd overleden. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Op de rouwadvertentie staan de woorden van Psalm 46: God is ons een toevlucht en sterkte.
We wensen haar vier kinderen, de schoonkinderen, en de kleinkinderen sterkte toe.

Verjaardagen 80 jaar en ouder: 
Dhr. J.J. Matser wordt 3 juni 84 jaar
Dhr. H.J. Klomp wordt 84 jaar op 6 juni
Mevr. M. Hoogerdijk – ’t Hart wordt 7 juni 87 jaar
Dhr. A. Bukman wordt 85 jaar op 9 juni
Mevr. S. v.d. Honing – v.d. Jagt wordt 15 juni 84 jaar
Mevr. H.M. de Hoop wordt 84 jaar op 16 juni
Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Zuidhof – Moesker zijn 30 mei 60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd.

Bedankt
Mevrouw M.C. Looijen-Vooijs was zeer verrast door de mooie bloemen en de vele kaarten die ze kreeg voor haar 90e verjaardag. Zij wil iedereen heel hartelijk bedanken hiervoor.

Verhuizing
Ons gemeentelid Henk Prins is 1 mei verhuisd naar de Woonzorglocatie de Magistraat te Rotterdam. Wij hopen dat hij snel gewend is en een prettige tijd heeft in zijn nieuwe woning.

Agenda
Donderdagavond t/m 1 juli  van 19.30 tot ca. 21:00 uur: Start bij de Ontmoetingskerk, ‘Bezinningswandelingen’.
Vrijdag 11 juni 20.00 uur Jongerengroep 15 t/m 18 jaar

 

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten !
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

De Coronamaatregelen en het aanmeldingsformulier voor de kerkdienst vindt u op onze website onder op de Home pagina -Nieuws.

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak ,scriba

***

Kees de JongWijkbericht 26 mei 2021