Betty Bos Ontmoetingskerk

Wijkbericht 29 augustus 2020

op zaterdag, 29 augustus 2020

Bij de diensten

Zondag 30 augustus 10.00 uur gaat ds. R. van Halsema uit Nieuwerkerk a/d/ IJssel voor.
Zondag 6 september 10.00 uur gaat voor Mevr. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg.
Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen bezocht worden door maximaal 77 bezoekers. Op dit moment hoeft men zich niet aan te melden voor de dienst. Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten.
Bij binnenkomst van de dienst zal naar ieders gezondheid worden geïnformeerd.
Wij vragen iedereen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Pastoraat
Richard Klijnsma heeft afgelopen donderdag een operatie ondergaan. De operatie zelf is geslaagd, en we hopen dat die (op termijn) het beoogde resultaat zal hebben.

Inmiddels is het bezoekwerk grotendeels weer mogelijk en kunt u via de reguliere weg een afspraak maken met de verschillende contactpersonen, de leden van het pastorale team en de predikant.

Startzondag 13 september 2020
10.00-10.45 uur: Kerkdienst (kerkzaal of thuis)
11.00-12.00 uur: Koffie/thee & gesprek in kleine groepjes bij gastadressen of in de kerk Belangstelling om gastadres te zijn of om mee te doen? Opgave t/m 6 september via: startzondagok@gmail.com
Na de korte startdienst is er gelegenheid om in kleine groepjes bij elkaar te komen: in de kerk of op een van de gastadressen. Van 11.00-12.00 uur is daar ruimte voor koffie of thee en gesprek over ‘het goede leven’. Ook de kinderen en jongeren kunnen meedoen met dit programma voor alle leeftijden.
We hopen dat velen bij dit initiatief aansluiten!
Ria Vreugdenhil en Betty Bos

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. L. Rensen-van Atten wordt op 29 augustus 96 jaar
Mevr. L. Vermaas-Koudijzer wordt 92 jaar op 31 augustus
Mevr. J.J.B. van Puffelen-Bakkerenwordt op 31 augustus 82 jaar
Mevr. T. van den Berg-van Essen wordt 80 jaar op 31 augustus
Mevr. A. Verhagen-Rensenwordt op 2 september 80 jaar
Dames allen Hartelijk Gefeliciteerd.

Diensten Weidevogelhof.
Zoals eerder aangekondigd wordt in september herstart met de maandelijkse Bijbelkring en Kerkdienst in het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102. Uiteraard zijn de regels i.v.m. Corona van toepassing: 1,5 meter afstand, hygiëne maatregelen en bij klachten thuis blijven. Daar het aantal deelnemers beperkt is moet u zich van te voren aanmelden. Uitgebreide info kunt u lezen onder het algemene nieuws.

Agenda
Dinsdag 1 september 10.00 tot 12.00 uur koffiedrinken in de Ontmoetingskerk.
Woensdag 2 september 10.30 uur Bijbelkring – Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.
Maandag 7 september 19.00 uur Gespreksgroep rond geloof – Ontmoetingskerk zaal 1.
Dinsdag 8 september 20.00 uur vergadering Kleine Wijkkerkenraad – Ontmoetingskerk zaal 1.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet,
Betty Bos-Lak

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wij willen graag iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meegeleefd na het overlijden van onze vader, schoonvader, opa en opi Jacob Rip (Jaap) op 7 april 2020 en van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi Adriana Rip Hoogerdijk (Jeannet) op 25 juni 2020.
Het troost ons te weten dat ze nu weer samen zijn.
Kinderen, klein,- en achterkleinkinderen

bettyWijkbericht 29 augustus 2020