Ontmoetingskerk

Wijkbericht 6 februari 2020

op donderdag, 06 februari 2020

Bij de diensten
Zondag 9 februari 10.00 uur gaat ds. Carla Schoonenberg voor
Zondag 16 februari 10.00 uur gaat ds. Arien Treuren uit de Dorpskerk voor.

Bedankt
U heeft het waarschijnlijk al gelezen, het schrijven van Richard Klijnsma op pagina 1 waarin hij terug komt op de preek die hij 8 december niet kon afmaken, omdat hij onwel werd. Het was een schok en emotioneel voor de gemeenteleden om dit te zien. Gelukkig hoorden we in de loop van de week dat hij na onderzoek in het ziekenhuis weer thuis was. Richard Klijnsma is een graag geziene gast predikant. Velen kennen hem als onze voormalige
wijkpredikant en samen met zijn vrouw Mary als lid van onze gemeente. Toch zagen we hem niet vaak in de kerk, want hij vervulde nog veel preekbeurten. Tijdens de vacature tijd was Richard op de achtergrond aanwezig met vragen beantwoorden, advies geven, bladzijde 1 van het kerkblad vullen, voorgegaan in twee uitvaartdiensten. Fijn om zo iemand in je wijk te hebben. Vanwege achteruitgang van zijn gezondheid had hij besloten om in 2020 het aantal preekbeurten te beperken, maar de Ontmoetingskerk kon hem nog wel op het rooster zetten. Helaas heeft hij moeten besluiten om ook daarmee te stoppen. We zullen hem missen. Richard bedankt voor alles, we wensen je beterschap en samen met Mary veel kracht in deze moeilijke tijd.
Namens de Kleine Wijkkerkenraad

Pastoraat
Na een ingreep in het ziekenhuis is de heer R. Slappendel weer thuis en vordert de revalidatie gestaag. Hij is alweer op de been en in staat om korte stukjes te wandelen. Mevr. S.M. Pouwer-Maas wordt intensief behandeld aan de wond aan haar been.
Sterkte gewenst bij de verdere revalidatie en/of behandelingen!
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg (zie de colofon in CC).

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mevr. A.M. Zimmerman – Reints , wordt op 14 februari 80 jaar
Dhr. C. Dijkshoorn,  wordt op 17 februari 82 jaar
Van harte gefeliciteerd.

Kaarsen Workshop
Op woensdag 18 en 25 maart wordt een workshop kaarsen schilderen gegeven. In de eerste avond wordt door Adrie van Heerden de techniek uitgelegd en mag iedereen daar zelf mee aan de gang. Tijdens de tweede avond is het de bedoeling om 7 kaarsen te schilderen die in de 40-dagentijd in de kerk gebruikt worden. Elders in deze CC staat een uitgebreidere uitleg.

Ontmoetingsmaaltijd
Vergeet niet om u/je vóór maandag 10 februari 12.00 uur op te geven als je woensdag 12 februari wilt deelnemen aan de Ontmoetingsmaaltijd.

Commissie Weidevogelhof
In het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102 wordt 1x per maand op woensdag een bijbelkring gehouden en 1x per maand op vrijdag een kerkdienst. De data vindt u in CC en op de agenda. Vele jaren heeft Ton van Velzen, diaken in de Dorpskerk de coördinatie van deze commissie gedaan. Deze taak is overgenomen door Johan Bos. Ton hartelijke bedankt voor
het werk dat je voor Weidevogelhof verzet hebt.

Koffieochtend
Op dinsdag 18 februari wordt er van 10.00-12.00 uur weer koffie/thee geschonken in de hal van de kerk. Iedereen is welkom.

Agenda
– Vrijdag 7 februari 19.30 uur Sirkelslag Young, Rosa Manuslaan 42
– Zondag 9 februari 10.00 uur kerkdienst met ds.Carla Schoonenberg
– Zondag 9 februari 20.00 uur Bijbelstudiegroep ouders met schoolgaande kinderen, Anna Franklaan 27
– Dinsdag 11 februari 20.00 uur vergadering Klein Wijkkerkenraad
– Woensdag 12 februari 18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd
– Zondag 16 februari 10.00 uur kerkdienst met ds. Arien Treuren
– Zondag 16 februari 19.00 uur Taizédienst Ontmoetingskerk
– Dinsdag 18 februari 10.00 uur koffie in de hal van de kerk.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website laat het weten per e-mail.

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

Celine Verhoef-FeenstraWijkbericht 6 februari 2020