Ontmoetingskerk

Wijkbericht Ontmoetingskerk

op woensdag, 18 maart 2020

Bij de diensten
Op de komende twee zondagen zouden we twee gastpredikanten verwelkomen: op zondag 22 maart mevrouw R. Keijzer – Meeuwse uit Voorburg en op zondag 29 maart ds. M. van der Laan uit Delft. Vanwege de maatregelen van de overheid en vanwege de adviezen van de Protestantse Kerk heeft de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk besloten om de reguliere kerkdiensten tot eind maart te laten vervallen. De Ontmoetingskerk is op zondag 22 en 29 maart wel open van 10.00 – 11.00 uur voor ontmoeting in kleine kring, een kopje koffie of thee. Of voor wie even in de stilte van de kerkzaal wil zijn. 

Uit de pastorie
Zo werd het plotseling toch een echte vrijdag 13 maart en lag het sociale, maatschappelijke en religieuze leven grotendeels stil. Deze veertigdagentijd zal nog lang herinnerd blijven als een uitzonderlijke periode van inkeer, bezinning en onthouding. Het vraagt om creatieve vormen van meeleven en betrokkenheid, anders in ieder geval dan we het gewoon zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Het is zorgelijk dat op veel plaatsen in de wereld mensen in afzondering moeten lijden, dat de intensive-care afdelingen van de ziekenhuizen overvol zijn en dat er keuzes gemaakt moeten worden door artsen en de verzorgenden.

Binnen de Ontmoetingskerk ontkomen we er niet aan om drastische maatregelen te nemen. Dat voelt niet goed omdat het de kern van het gemeente-zijn raakt. Aan de andere kant vraagt de situatie rondom het zoveel mogelijk inperken van de gevolgen van de besmettingen van het Corona-virus, om rigoureuze besluiten en het opnemen van de juiste verantwoordelijkheid. In de komende weken houden we u via de website en via nieuwsbrieven die via de e-mail verspreid worden zoveel mogelijk op de hoogte. En mocht u nadere informatie willen of andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad of met mij.

Mw. A. R. Hazenberg- ten Have (An) is onlangs gevallen en heeft een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. De onderzoeken hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Namens haar wil ik doorgeven dat ze het op prijs heeft gesteld om zo veel dankbare blijken van medeleven te mogen ontvangen. En ze laat graag weten dat het haar inmiddels goed gaat!

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Zelfs aan deze stukjes vanuit de kerkenraad merk je dat de tijd vliegt want inmiddels zitten we alweer in maart en is de 3e vergadering van de KWK (kleine wijkkerkenraad) van dit jaar al weer achter de rug.Een paar bijzonderheden eruit:

Ontmoetingsmaaltijden:
Met medewerking van onze koster en de muziekschool zijn we erin geslaagd de wijkzaal vrij te maken voor deze maaltijden. Daarmee is de beperking van het aantal personen dat kan deelnemen vooralsnog weer van de baan. Maar… dan moet de organisatie wel veranderd worden en daar gaan we binnenkort over in gesprek. Juist nu niet alleen deze maaltijden via het SWOP maar ook bij de bewonersvereniging Klapwijk zijn/worden bekend gemaakt is dit een mooie manier om het project ‘Kerk naar buiten’ mede vorm te geven. De open koffie ochtenden vallen hier ook prima onder.

Kerkorde
Elke wijkgemeente heeft een plaatselijke regeling nodig (conform de richtlijnen van de landelijke kerkorde) waarin het doen en laten van onze wijk geborgd wordt binnen de landelijke structuur. Er wordt hard aan de nieuwe plaatselijke regeling gewerkt en hopelijk kan de Grote Wijkkerkenraad (GWK) daar in april een principe besluit over nemen. Kort daarna wordt dat voorstel ook met u besproken.

Tot slot een tip want: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’
Wilt u tijdens de ‘kerkloze’ zondagen toch een kerkdienst luisteren? Dat kan via internet. Ga naar kerkomroep.nl en kies één van de Pijnackerse kerken en dan krijgt u een hele rij met alle kerkdiensten die nog beschikbaar zijn. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met ‘de kerk via internet’.

Tot de volgende keer
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Mw. M. Klijnsma – Slot (Mary) heeft onlangs gehoord dat er opnieuw uitzaaiingen zijn gevonden. Er wordt nu gezocht naar de beste behandeloptie. We wensen haar moed, Geestkracht en vertrouwen!
Dhr. A. Ybema (Ane) heeft in de afgelopen periode meerdere ziekenhuisopnamen achter de rug. Ook bij hem wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten en de wijzen van behandelen. Eveneens sterkte gewenst!
Mw. A. R. Hazenberg- ten Have (An) is onlangs gevallen en heeft een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. De onderzoeken hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Namens haar wil ik doorgeven dat ze het op prijs heeft gesteld om zo veel dankbare blijken van medeleven te mogen ontvangen. En ze laat graag weten dat het haar inmiddels goed gaat!

Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Dhr. A.v.d.Beukel, wordt op 21 maart 87 jaar
Mevr. D.J. van Buijtenen-Schouten, wordt 22 maart 85 jaar
Dhr. A. Hoogerdijk, wordt 89 jaar op 26 maart
Dhr. N.H. Wouters, wordt 85 jaar op 29 maart
Mevr. H. Dekkers-van Gool, wordt op 30 maart 90 jaar
Mevr. E. van Duijn-Pronk, wordt op 2 april 83 jaar
Hartelijk gefeliciteerd allemaal.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten per mail

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

Bij deze wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor alle medeleven tijdens en na mijn ziekenhuis opname. Zowel de persoonlijke als alle kaarten die ik heb mogen ontvangen, deden  ons heel goed. Het voelde als een warme deken. Ik voelde me er erg door gesteund.
Met vriendelijke groet, Rensche Hendriks-Kuiken

Hartelijk dank voor alle felicitaties die wij mochten ontvangen ter ere van ons 67-jarig huwelijk.
Met vriendelijke groet, dhr. en mw. Huisman-Ouwerling

marielouiseWijkbericht Ontmoetingskerk