Wijkberichten – 10 juli 2021

op maandag, 05 juli 2021

Extra informatie bij de diensten
De diensten zijn ook te vinden op de website onder het tabblad kerkdiensten. U vindt bij de kerkdienst ook de links naar de liturgie, kerkomroep en kerkdienstgemist. In de liturgie vindt u de links naar de collecte en de bank voor een overschrijving  alsmede het doel van de collecte.
U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde mandjes doen.

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen bezocht worden door maximaal 70 bezoekers, exclusief medewerkers. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba. Bij binnenkomst dient iedereen zich te registreren. Wij vragen iedereen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Uitzendingen kerkdienstgemist.nl mogen vanaf het nieuwe seizoen nog maar 1 week op het internet blijven staan. U kunt via het menu de dienst opslaan (Download).

Uit de pastorie:

Overstapdienst
Zondag 11 juli zullen acht kinderen van de kinderkerk overstappen naar de jongerenkerk. De dienst gaat dan ook over ‘op eigen benen leren staan’. De overstappers zullen dit doen in de dienst aan de hand van de thema’s wortelen, groeien, voeden, onderhouden.

Nieuwsbrief plus Omzien naar Elkaar
Vanaf donderdag 15 juli zal de Nieuwsbrief van de Ontmoetingskerk om de twee weken verschijnen. In de Nieuwsbrief is nu voortaan ook Omzien naar elkaar als bijlage toegevoegd. Op deze manier is de communicatie gebundeld en hebben de berichten een groot bereik. We hopen dan ook van harte dat het onderlinge medeleven met mensen van binnen en buiten de Ontmoetingskerk erbij gebaat zal zijn. Wanneer er tussendoor een belangrijk bericht door te geven is, verschijnt er een extra nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het wel en wee in de gemeente. Aanleveren van kopij, verdere informatie over het ontvangen van de digitale of fysieke nieuwsbrief en het doorgeven of wijzigen van uw e-mailadres, kan via: oknieuwsbrief@gmail.com.

Natuurlijk kunt u ook zelf nog steeds een bericht aanleveren voor Omzien naar elkaar. Dat kunt u sturen naar: heily.kerk@gmail.com
Houdt uw digitale brievenbus in de gaten: want vanaf 15 juli ontvangt u voortaan iedere donderdag om de twee weken nieuwsberichten vanuit de Ontmoetingskerk!

Wandelmomenten
Inmiddels kunnen we terugzien op mooie gesprekken tijdens de donderdagavond wandelingen. Zo werd er met elkaar zwerfafval opgeruimd en is het resultaat daarvan ook dat we een vijftal prikkers (waaronder twee prikkers voor kinderen) in de Ontmoetingskerk tot onze beschikking hebben. Deze kunnen geleend worden. De week erna was er een feestelijke picknick. In de maand juli wordt er op 15 en 29 juli vanuit de Ontmoetingskerk gewandeld, vanaf 19.30 uur.
Op zondagmiddag 1 augustus vanaf 13.30 uur wordt er een langere wandeling van ongeveer 12 km gemaakt. Van harte welkom om aan te sluiten!

Zomertijd
Met de zomervakantie in het vooruitzicht krijgt ook het gemeenteleven een ander tempo. Minder vergaderen en meer gelegenheid tot ontmoeting en verdieping. Ik wens ieder een tijd van rust en bezinning toe, thuis of elders.

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Door ruimtegebrek in de vorige CC nu nog wat puntjes uit de vergadering van Kleine Wijkkerkenraad van 25 mei. We kijken daarbij altijd naar de recente gehouden kerkdiensten en vast een beetje vooruit. Voor de Pinksterdienst hadden zich voor de eerste keer het maximaal aantal toegestane kerkleden aangemeld. Gelukkig zijn er inmiddels versoepelingen en kunnen we weer met met heel wat mensen kerkdiensten houden. Wat een fijne ontwikkeling! Inmiddels mochten we al een doopdienst en een dienst met bevestiging van ambtsdragers hebben. De kerk en het werk daarin gaat door !!!
In september bestaat de Ontmoetingskerk 30 jaar. Dat gaat o.a. gevierd worden door een braderie met veiling. De activiteitencommissie van onze kerk houdt u daarvan op de hoogte.
Onder de noemer ‘kerk naar buiten’ gaat deze commissie ook lunchconcerten organiseren op de 3e zondag van elke maand. Eerst een try-out van 4 concerten (van september t/m december) en als dat goed gaat, gaat men daar mee door. In de laatste nieuwsbrief vindt u al informatie over beide onderwerpen.
Onder dezelfde noemer ‘kerk naar buiten’ vallen ook de ontmoetingsmaaltijden en de koffie ochtenden. Ook die gaan weer van start. Wat fijn dat het daadwerkelijk ‘ontmoeten’ weer kan beginnen. Houdt u daarbij de corona-basisregels goed in de gaten?
Groet aan u allen vanuit de kerkenraad.
Bob van der Deijl, voorzitter

Vacatures in het gemeentewerk
Wij zijn dankbaar dat er zoveel mensen een taak binnen onze wijkgemeente op zich genomen hebben. Natuurlijk blijven er altijd nog werkzaamheden over die we onder uw aandacht willen brengen.
Zo zijn de kerkrentmeesters dringend op zoek naar mensen die kunnen assisteren bij het uitvoeren van een van hun vele administratieve of praktische taken.
Ook het pastorale team wil uitbreiding met nieuwe kernteamleden en/of contactpersonen. Het pastoraat richt zich op mensen van alle leeftijden en/of gemeenteleden die een proces van ziekte, verlies of verandering doormaken.
Als u/jij hiervoor tijd vrij wilt maken of vragen hebt, neem dan contact op met ds. Carla Schoonenberg (pastoraat), Sander Bakker (kerkrentmeester) of Betty Bos. Natuurlijk is het fijn als je over veel tijd beschikt, maar ook met een kleine taak zijn wij blij. We doen het Samen!

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail  carlasschoonenberg@icloud.com  voor een afspraak.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

  • Mevr. A. Fransoo – van Weely wordt op 18 juli 82 jaar
  • Mevr. J. Hogeweg – Kruit wordt 81 jaar op 18 juli
  • Mevr. J. v.d. Boogaart – v.Kampen wordt 21 juli 81 jaar
  • Dhr. T. v.d. Meer wordt 80 jaar op 28 juli
  • Mevr. M. Klomp – Schellingerhoudt wordt op 5 augustus 83 jaar
  • Mevr. M. Verlind – Hummels wordt 89 jaar op 6 augustus

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd !

Huwelijksjubilea

  • Dhr. en mevr. de Vries – Teeuw zijn op 2 augustus 25 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd !

Uit het oog in het hart
Aandacht voor gemeenteleden die elders verblijven:
Dhr. Coen Cornelissen  uit  Hoogvliet.
Mevr. G. Bloemendaal  uit Zoetermeer.
Zorginstelling Veenhage, Meidoornlaan 2, 2631 GC Nootdorp:
Mevr. H.C. Ottink – Aardoom  en  mevr. M. de Jong-van der Windt .
Zorginstelling De Oudelandse Hof, Oudelandselaan 226, 2652 EL Berkel en Rodenrijs: Mevr. A. Huisman–Ouwerling.
Zorginstelling Weidevogelhof Floralaan:
Mevr. M. van der Linden-Benders , mevr. H.L. van der Kooij – Bosker , dhr. W.H.G. van Peet, mevr. M.C. Looijen – Vooijs,  dhr. en mevr. Hogeweg-Kruit en mevr. J. Rip.
De Magistraat , Henegouwerlaan 72d, 3014 CE Rotterdam:
Dhr. R. Klijnsma  en dhr. H. Prins.

Koffieschenkers gevraagd
Vanaf 4 juli kan er na de dienst weer koffie gedronken worden en later in het jaar ook weer voor de dienst. Voor het koffieschenken wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Nu hadden wij een lijst met trouwe vrijwilligers, maar een deel daarvan heeft aangegeven dat het toch wel tijd is om met deze activiteit te stoppen. U/jij begrijpt het al, we zoeken mensen die deze taak willen overnemen.

Het is de bedoeling dat je dan 1x in de 6-8 weken aan de beurt bent, maar dan moeten er wel mensen voldoende zijn. Het is een gezellige en dankbare taak. Meld je daarom aan bij Karel Prins  prinskj@gmail.com. Hij maakt het rooster en kan je verder informeren. Mocht je het voor nu nog niet zien zitten, maar in de toekomst wel mee willen doen, laat dat ook weten.

 Agenda
Zaterdag 10 juli 14.00 uur    Zomerfeest FF-Anders in de Ontmoetingskerk
Maandag 12 juli 20.00 uur    Vergadering pastoraal team in de pastorie
Dinsdag 13 juli 10.30 uur    Koffie ochtend in de Ontmoetingskerk
Donderdag 15 juli 19.30 uur    Bezinningswandeling, start Ontmoetingskerk
Dinsdag 27 juli 10.30 uur    Koffie ochtend in de Ontmoetingskerk
Donderdag 29 juli 19.30 uur    Bezinningswandeling, start Ontmoetingskerk
Vrijdag 30 juli kopij inleveren
Zondag 1 augustus 13.30 uur    Wandelen Odulphusgroep, iedereen mag meelopen

Voor de complete agenda zie de  Agenda van de website.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

 

Kees de JongWijkberichten – 10 juli 2021