Ontmoetingskerk

Wijkberichten 14 juni 2022

op dinsdag, 14 juni 2022

 Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de website..
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com /0623303783

Bij de diensten
Zondag 19 juni 10.00 uur dienst Ontmoetingskerk, waarin het De maaltijd van de Heer gevierd wordt.
Eveneens zondag 19 juni Taizédienst in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur. Thema: Liefde en Gerechtigheid

Uit de pastorie
Geslaagd!
In de afgelopen week werden de uitslagen van de eindexamens bekend. Vanuit de Ontmoetingskerk noemen we met plezier de namen van Willemijn Bleichrodt en Jasper Rensen. We willen ze van harte feliciteren met deze feestelijke gebeurtenis en hopen dat zij een mooie nieuwe periode tegemoet gaan. Een tijd waarin zij nieuwe kennis en vaardigheden mogen opdoen en bezig mogen zijn met de toekomst.

Activiteiten
In de komende periode zijn er een aantal mogelijkheden om aan te sluiten bij groepsactiviteiten.
Juist voor wie niet op vakantie is, kunnen deze activiteiten mogelijk passen.

Wandelingen 
Op de zondagen 17 juli en 14 augustus wordt er ’s middags vanaf 13.30 uur samen gewandeld. De afstand zal tussen de 10 en 12 kilometer bedragen. Opgave is mogelijk bij mij via telefoon of mail. Dan wordt ook het startpunt doorgegeven.

Vooraankondiging Kring Stille Omgang
In de christelijke spiritualiteit is er al vanaf de tijd van de woestijnmonniken ruimte geweest voor meditatieve aandacht. Nog altijd kan deze praxis bijdragen aan een ruimere geloofsbeleving. In de nieuw te starten kring ’Stille Omgang’ gaat het om de lichamelijke en geestelijke ervaring van wat er in de loop van de eeuwen overgedragen is. Het gaat dus vooral om ervaren en voelen, minder om redeneren en denken. Aan de hand van verschillende vormen van christelijke meditatie staan we tijdens de bijeenkomsten van ’Stille Omgang’ stil bij wat ons daarbij beweegt. Ervaring met christelijke meditatie is niet nodig, we gaan samen op weg om te ervaren wat de meditaties ons brengen!
De bijeenkomsten vinden plaats op de derde woensdag van de maand: in het najaar op 21 september, 19 oktober, 16 november 2022. In het voorjaar op 18 januari, 15 februari, 15 maart en 19 april 2023 in de zaal van de Toren bij de Dorpskerk, Koningshof 3. Inloop vanaf 19.15 uur. De tijden zijn van 19.30 – 20.15 uur en tot 20.30 uur is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en na te praten.
Informatie en/of aanmelding bij Annet van der Hulst a.vanderhulst@affecto.nl en Carla Schoonenberg carlaschoonenberg@icloud.com

Open Deur
De bijeenkomsten op dinsdagmorgen rondom Open Deur gaan door op dinsdag 12 juli en dinsdag 9 augustus.
Steeds van 10.00 – 10.45 uur in de Ontmoetingskerk. Opgave vooraf is niet nodig.

Oecumenische Leesgroep
Vorig jaar verscheen een boek over Maria: Maria, icoon van genade. Opmerkelijk genoeg geschreven door een theoloog met een protestantse achtergrond. In een oecumenische leesgroep willen we dat perspectief nader verkennen. Daarbij komen verschillende beelden van Maria naar voren die elkaar kunnen aanvullen en verrijken. De vraag naar de actuele betekenis nu zal ook aan bod komen. Er is op dinsdag 14 juni een informatieavond over de organisatie leeskring gehouden. Wilt u meedoen, dan is dit nog steeds mogelijk. U kunt zich bij mij aanmelden. De leeskring staat open voor alle belangstellenden. Het boek is bij Boekhandel Van Atten te koop. De gegevens van het boek zijn: A. Huijgen, Maria, icoon van genade, KokBoekencentrum, 2021
Op donderdag 3 november zal de schrijver naar Pijnacker komen om namens het Beraad van Kerken een lezing te houden in kerkgebouw De Acker.

Nieuwsbrief
Omdat Centraal Contact in de vakantieperiode minder frequent verschijnt, worden de laatste nieuwsberichten via de tweewekelijkse nieuwsbrieven verspreid.
Aanmelding hiervoor is mogelijk via: OKnieuwsbrief@gmail.com
Een goede vakantie, uit of thuis! Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Dit keer een terugblik op de vergadering van de Grote Wijk Kerkenraad (GWK) van 30 mei 2022. Met een heerlijk grote groep ambtsdragers hadden we deze avond twee mooie discussies. Eerst over de toekomst van de Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw (PGPD) en vervolgens over Donkey Mobile.
In de vorige CC (op bladzijde 16) heeft u kunnen lezen dat een werkgroep bezig is met nadenken over de toekomst van de PGPD. Zij hebben daartoe de eerste stappen gezet en vragen de wijken ‘zich te buigen over de invulling’. Dat heeft de GWK uitgebreid gedaan. Daar kwamen heel wat vragen bij naar voren en werden ook zo veel mogelijk antwoorden gegeven. Veel moet duidelijker worden als we verder zijn in het proces. Toch willen we graag ook nu al de leden van de Ontmoetingskerk horen. We stellen voor dit te doen na afloop van de kerkdienst van 26 juni a.s. direct na het eerste kopje koffie…. In de nieuwsbrief van komende week zullen we het e.e.a. verder toelichten.
In de kerk Delfgauw is men al een tijdje enthousiast over een kerk-app onder de naam Donkey Mobile. De makers van deze app noemen het zelf een baanbrekende kerk app waarbij de kracht van mobiel (wie heeft er niet één?) wordt gebruikt voor de opbouw van de kerk. Allerlei zaken kunnen middels deze app geregeld worden: groepen en gremia kunnen hierin hun afspraken maken zonder dat anderen dat zien, collecteren, ledenadministratie, meeleven met elkaar etc. etc. Kerk Delfgauw is daar zeer content over en de kerkenraad wil ook wel tot aanschaf overgaan. Maar…….daarvoor zijn 5 beheerders nodig met voldoende kennis op dit gebied. Als we die gevonden hebben gaan we tot aanschaf over.
Mocht jij of u willen helpen? We horen het graag.
Goed om zo met elkaar met de toekomst bezig te zijn.
Met vriendelijke groet, Bob van der Deijl (vz)

Lunchconcert
Zondag 19 juni a.s. is het 10e en laatste lunchconcert van dit eerste seizoen ‘lunchconcerten in de Ontmoetingskerk’. Ook dit keer staat daarover op de website , dus hier slechts het verzoek om daar verder te lezen. Graag tot de 19e!

Pastoraat
In de afgelopen periode is de gezondheidssituatie van zowel Henk van der Brugge  als zijn levenspartner Trudy van Meel achteruit gegaan. We wensen hen beiden veel sterkte toe!
Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. G. Verhoef – Lagerweij wordt 19 juni 84 jaar
Dhr. A. van Bostelen wordt 86 jaar op 27 juni
Mevr. W.A.F. ter Horst – Blom wordt 28 juni 89 jaar
Mevr. C.J. van der Meer – van der Windt wordt 82 jaar op 4 juli
Dhr. A. Bos wordt 9 juli 83 jaar
Allen een fijne verjaardag gewenst.

Jubileum
Op 4 juli is het 50 jaar geleden dat dhr. en mevr. Roos – Keus in het huwelijk zijn getreden. Hartelijk gefeliciteerd.

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:
Dhr. Coen Cornelissen Hoogvliet.
Floriadehof:
Mevr. G Bloemendaal, Willemijngang 40, 2719BR Zoetermeer
Veenhage:
Mevr. H.C. Ottink-Aardoom, Meidoornlaan 2, 2631GC Nootdorp en Mevr. M. de Jong-van der Windt, Meidoornlaan 2, 2631GC Nootdorp
De Oudelandse Hof:
Mevr. A. Huisman-Ouwerling (20D) Oudelandselaan 226, 2652EL Berkel en Rodenrijs
De Magistraat:
Dhr. R. Klijnsma, Henegouwerlaan 72d, 3014CE Rotterdam
Huize Liduina:
Mevr. L. Rensen-van Atten,, Burgemeester de Villeneuvesingel 1, 3055AK Rotterdam
De Kreek:
Mevr. R. de Bruin-van der Knaap, Leeuweriklaan 34, 2691CK ‘s-Gravenzande
Weidevogelhof:
Mevr. M. van der Linden-Benders. Mevr. H.L. van der Kooij-Bosker, Mevr. M.C. Looijen-Vooijs, Mevr. J. Rip, Mevr. A. Rensen-van Kampen en Mevr. M. Ubels-Veerman.  Raaigras 102, 2643 JJ Pijnacker

Koffiedrinken en lunch 28 juni
Dinsdag 28 juni rond 12.00 uur, aansluitend aan het koffiedrinken, is er weer een gezellige en lekkere lunch in de Ontmoetingskerk. Iedereen is van harte welkom, net als bij het koffiedrinken vanaf 10.30 uur. Wel graag even, uiterlijk 24 juni, doorgeven aan Ellen Lalleman als u komt. De kosten voor deze lunch zijn €3,50. Als dit bezwaarlijk is laat het even weten. Mail: keesenellen@kpnmail.nl mobiel: 06-14559094

Zondag 3 juli om 10.00 uur is er een jeugddienst.
Na de dienst wordt er eerst koffie gedronken in de kerk. Daarna wordt de ochtend feestelijk afgesloten met een picknick voor de hele kerk in wijkpark Tolhek, aan de Ade. Neem je eigen eten, drinken en kleedje, stoeltje, voetbal of badminton rackets mee. We hopen op een mooie mix van generaties!

Agenda
Zondag 19 juni 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Zondag 19 juni 19.00 uur Taizéviering in de Ontmoetingskerk
Vrijdag 24 juni 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping.
Dinsdag 28 juni 10.30 uur koffiedrinken en aansluitend lunch in de Ontmoetingskerk.
Woensdag 29 juni 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk in de Acker.
Zaterdag 2 juli 14.00 uur FFAnders Kliederkerk, Zomerfeest in de Ontmoetingskerk.
Zondag 3 juli 12.00 uur Picknick in het wijkpark Tolhek aan de Ade.
Woensdag 6 juli 10.30 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping.
Zondag 10 juli 11.15 uur oefenen Taizéliederen.
Dinsdag 12 juli 10.00 uur Gesprekskring ‘Open deur’, zaal 1
Dinsdag 12 juli 10.30 uur Koffiedrinken Ontmoetingskerk
Woensdag 13 juli 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk in de Acker.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 14 juni 2022