Ontmoetingskerk

Wijkberichten 10 mei 2022

op maandag, 16 mei 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie  met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collectebestemmingen.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren vindt in het kerkelijk seizoen een omslag plaats: van het werken naar de afronding van een periode naar de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Zo werden er in de afgelopen weken enkele gesprekskringen afgerond en worden inmiddels nieuwe plannen gemaakt. Een ervan wil ik alvast noemen. Binnenkort wordt er een nieuwe gesprekskring aangekondigd rondom het boek Maria van de protestantse theoloog Arnold Huijgen. In het najaar zal hij een lezing houden in Pijnacker en het is de bedoeling om vanuit het Beraad van Kerken meerdere gespreksgroepen in oecumenisch verband te houden. Meer informatie volgt.
De theoloog  O. Noordmans  noemde de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren ‘de stilte voor de storm’. Hoewel deze periode zich pas later deze maand aandient, merk ik dat we er op een andere manier al mee te maken hebben. Want nu we na een periode van afzondering door het coronavirus weer meer mogelijkheden hebben om elkaar te zien en te ontmoeten, heb ik het idee dat er opnieuw een soort keuzestress zichtbaar wordt. Er is weer veel te doen en veel te kiezen. Daarom hopen we tijdig de  plannen voor het nieuwe seizoen kenbaar te maken, zodat we hopelijk eindelijk een heel seizoen inhoudelijk bezig kunnen zijn. Ik zie er in ieder geval naar uit en hoop u erin mee te mogen nemen!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
In vervolg op het vorige CC nu nog een paar zaken uit de laatste vergadering van de kleine wijkkerkenraad:
Omdat Cantando (na corona) teruggegaan is naar het CJMV-gebouw is ook hun vleugel mee terug verhuisd. Omdat de vleugel zowel voor de kerkdiensten als voor de lunchconcerten goed van pas kwam wordt onderzocht of een vleugel voor onze kerk haalbaar is.
Over de voortgang van de Waarderende Gemeente Opbouw (WGO) wordt opgemerkt dat het proces op zich klaar is en dat de afronding waarschijnlijk in juni zal zijn.
Uiteraard werden er ook weer een aantal ‘huishoudelijke zaken’ doorgenomen.
De kleine wijkkerkenraad vergadert op 24 mei a.s. kort daarna gevolgd door de grote wijkkerkenraad op 30 mei. Daarover weer de volgende keer.
Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
In de afgelopen weken is bij mevr. J. Rip geconstateerd dat er een traject van medische behandeling nodig is. Inmiddels ondergaat Coby wekelijks een kuur en willen wij haar sterkte wensen bij het vervolg. Zeker omdat dit niet de eerste keer in haar leven is dat zij een dergelijke moeilijke periode ondergaat.

Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Lunchconcert
Het komend lunchconcert op 22 mei a.s. (dit keer dus de 4e zondag van de maand) wordt verzorgd door jeugdige zangers en zangeressen uit Den Haag en uit Dornbirn in Oostenrijk. Hoe dat zo gekomen is leest u in het algemene gedeelte van deze CC.
Het concert mag dit keer (helaas) niet worden uitgezonden dus is iedereen van harte welkom in de kerk!

Verjaardagen vanaf 80 jaar

 • Mevr. S.J. Zuidhof – Moesker wordt 16 mei 86 jaar
 • Mevr. G.J. Schoppink – de Blieck wordt 90 jaar op 17 mei
 • Mevr. P.J. Bloemendaal – Eijgenraam wordt 19 mei 83 jaar
 • Mevr. T.J. van der Kooij – van Atten wordt 94 jaar op 27 mei
 • Mevr. A. Gierveld wordt 27 mei 82 jaar
 • Dhr. J.J. Matser wordt 85 jaar op 3 juni
  Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Huwelijksjubilea

 • Dhr. en mevr. van Kleef zijn 27 mei 12½ jaar getrouwd
 • Dhr. en mevr. Zuidhof – Moesker zijn 30 mei 61 jaar getrouwd
  Van harte gefeliciteerd.

Bedankt
Lieve mensen,
Heel hartelijk bedankt voor de lieve kaarten met felicitaties en de mooie bloemen voor ons 55 jarig huwelijk.
Het maakte deze dag extra feestelijk.
Hartelijke groeten, Gerrit en Loes van den Bor-Keller.

Agenda
Zondag 15 mei 19.00 uur Taizédienst in de Dorpskerk
Dinsdag 17 mei 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 17 mei 10.30 uur Koffiedrinken in de kerk
Woensdag 18 mei 10.00 uur Jubileum Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Vrijdag 20 mei 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Zondag 22 mei 12.00 uur Lunchconcert, Ontmoetingskerk
Dinsdag 24 mei 20.00 uur KWK vergadering, zaal 1
Woensdag 25 mei 19.30 uur Ontmoetingsmaaltijd (onder voorbehoud)
Maandag 31 mei 20.00 uur Vergadering Grote Wijkkerkenraad, zaal 1
Dinsdag 31 mei 10.30 uur Koffiedrinken in de kerk
Woensdag 1 juni Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Woensdag 1 juni Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl.

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 10 mei 2022