Ontmoetingskerk

Wijkberichten 12 juli 2022

op dinsdag, 12 juli 2022

 Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de website..
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com /06 233 037 83

Gedachteniszondag
De Gedachtenisdienst zal verplaatst worden van de laatste zondag van het kerkelijk jaar naar zondag 6 november 2022. Deze zondag sluit aan op de week rondom 1 en 2 november. In die week is er in onze samenleving bovendien veel aandacht voor het herdenken van de overledenen.
De familieleden die in het afgelopen kerkelijk jaar een dierbare hebben verloren, zullen hierover afzonderlijk een bericht ontvangen.
Hiermee is er een verandering zichtbaar van de tijd waarin het noemen van de namen op oudejaarsavond plaatsvond, daarna naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar en nu dus naar de eerste zondag van de maand november. Daarbij is het doorslaggevend geweest dat de namen van de mensen die wij verloren aan dit leven, nu genoemd worden in de lijn van allen die ons daarin zijn voorgegaan.
Nadat eerst binnen de Algemene Kerkenraad en vervolgens binnen onze eigen kerkenraden (groot en klein) en de commissie eredienst over dit onderwerp is gediscussieerd, heeft de kleine kerkenraad besloten om dit jaar al tot deze verandering over te gaan.

Uit de pastorie
Hoewel de zomervakantie inmiddels voor de scholieren van start is gegaan, blijft er voor thuisblijvers voldoende te ondernemen in en rondom de Ontmoetingskerk.
Hierbij een overzicht:

Gesprekskring Open Deur
Op dinsdag 12 juli en dinsdag 9 augustus is er van 10.00 -10.45 uur gelegenheid om in zaal 1 mee te doen met de gesprekskring Open Deur: een gesprek aan de hand van een thema. Daarna is er gelegenheid om eventueel aan te sluiten bij het koffiedrinken in de wijkzaal.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Ontmoetingsmaaltijden in de zomervakantie
Op woensdag 27 juli en woensdag 24 augustus zijn er ontmoetingsmaaltijden in de wijkzaal. Inloop vanaf 18.00 uur en start van de maaltijd om 18.30 uur. Inschrijven kan op zondagen via de lijst in de kerk of via e-mail: ontmoetingsmaaltijden@gmail.com

Oecumenische leeskring
De oecumenische leeskring rondom het boek van professor Arnold Huijgen: Maria, icoon van genade, KokBoekencentrum, 2021 komt op de volgende dinsdagavonden bij elkaar in de Ontmoetingskerk: 26 juli, 9 augustus, 13 en 27 september en 18 oktober om 20.00 uur. Van harte welkom om er een keer of alle keren bij te zijn. Ieder leest het boek zelfstandig en tijdens de avonden staat het gesprek erover centraal.
Het Beraad van Kerken heeft professor Huijgen uitgenodigd om op donderdagavond 3 november in De Acker een lezing over zijn boek te houden.

Wandelen in de omgeving: donderdag en zondag
– Zondag: Ontmoetingswandelingen van ongeveer 12 km in de wijde omgeving van Pijnacker worden gehouden op zondagmiddag 17 juli en 14 augustus om 13.30 uur.
Meer informatie over de praktische organisatie (o.a. start van de wandeling) is op te vragen via carlaschoonenberg@icloud.com
– Donderdag: In de maand juli en augustus worden er kortere afstanden (van ongeveer 3,5 kilometer) gewandeld tijdens de bezinningswandelingen in de GroenZoom:
op donderdagmiddag 14 juli, 28 juli en 11 augustus van 15.30-17.00 uur. We verzamelen steeds bij de twee appartementencomplexen aan de Mare.

Graag sluit ik af met de groet die binnenkort te lezen is op de nieuwe banner die bij de Ontmoetingskerk te zien zal zijn: Fijne zomer. Geniet van de schepping!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Dit keer geen terugblik maar uiteraard wensen wij u allen een hele fijne zomer. Rust lekker uit zodat we met z’n allen weer met nieuwe krachten klaar zijn voor het nieuwe seizoen.
Geniet van de schepping!
Namens de kerkenraad
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Donkey Mobile
Om de gemeente-app Donkey Mobile in te kunnen voeren, is de Kleine Wijk Kerkenraad nog op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om de eerste stappen mee te helpen zetten. Het gaat om het overzetten van gegevens, het aanmaken van een agenda en het formeren van verschillende groepen.
Meer informatie bij Betty Bos en Carla Schoonenberg.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. A. Fransoo – van Weely wordt 18 juli 83 jaar
Dhr. T. van der Meer wordt 81 jaar op 28 juli
Mevr. M. Klomp – Schellingerhoudt wordt 5 augustus 84 jaar
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Hoekstra – Stolk zijn 22 juli 40 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Bakker – Bal zijn 40 jaar getrouwd op 12 augustus
Hartelijk gefeliciteerd!

Agenda
Zondag 17 juli 13.30 uur Ontmoetingswandeling, aanmelden bij Carla Schoonenberg
Dinsdag 26 juli 10.30 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingskerk
Dinsdag 26 juli 20.00 uur Oecumenische gespreksgroep Maria, Ontmoetingskerk zaal 1
Woensdag 27 juli 9.00 uur Vergadering Pastoraal Team
Woensdag 27 juli 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 27 juli Ontmoetingsmaaltijd, wijkzaal. Inloop vanaf 18.00 uur. Aanmelden via Ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Donderdag 28 juli 15.30 uur Bezinningswandeling vanaf appartementencomplex aan de Mare
Dinsdag 9 augustus 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur
Dinsdag 9 augustus 10.30 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingskerk
Dinsdag 9 augustus 20.00 uur Oecumenische gespreksgroep Maria, Ontmoetingskerk zaal 1
Woensdag 10 augustus 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Donderdag 11 augustus 15.30 uur Bezinningswandeling vanaf appartementencomplex aan de Mare

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

In Memoriam
Op 14 juni 2022 is overleden Hendrik van der Brugge.
Henk is 77 jaar geworden. Hij werd geboren in Delft. Daar heeft hij op het laboratorium gewerkt bij Gist Brocades en leerde hij bovendien zijn vrouw Marianne kennen. Samen kregen zij drie dochters: Iris, Simone en Marleen. Na een gelukkige tijd samen als gezin in Pijnacker-Noord, kwam het vroege overlijden van Marianne als een schok. De woorden die toen – in januari 2000 – werden gelezen rondom de uitvaart, klonken nu in de nieuwste vertaling. Psalm 65: 10c ‘vol water staat de rivier van God’. In die woorden komt het geloofsleven van Henk naar voren. Hij zocht naar die momenten van overvloed en dankbaarheid. Hij zocht naar eeuwige momenten die zich hier en nu voordoen. Daarin stond voor hem menselijkheid centraal: de ander hoger achten dan jezelf. Die bescheidenheid kenmerkte hem. Samen met zijn humor en zijn manier om van het leven te genieten, stond hij voor veel mensen klaar. Totdat, zo zei hij zelf vaak relativerend, de bijzondere vorm van de longaandoening waar hij aan leed, daadwerkelijk ‘adembenemend’ zou zijn geworden.
Nadat hij zijn partner Trudy van Meel had leren kennen, hebben zij samen nog vele mooie reizen gemaakt. Zijn horizon werd verbreed door wat hij zag en meemaakte. De verschuivingen in zijn geloofsleven benoemde en beredeneerde hij. Aan de hand van de Leerhuizen die hij bezocht en de boeken die hij las. In de Ontmoetingskerk is hij o.a. actief geweest binnen de kerkenraad als diaken en ouderling. Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid droeg hij op zijn kinderen over.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij zijn leven. Zijn (klein)kinderen, zijn familie, de familie van Marianne en zijn collega van vroeger vertelden over hem. Trudy benoemde de mooie jaren waarin zij samen mochten oplopen.
De afscheidsdienst werd afgesloten op de Algemene Begraafplaats in Pijnacker, waar we zijn leven teruggaven aan de Eeuwige die niet loslaat wat Hij in ieder mens begonnen is.
Dat dit geloof de naasten van Henk tot zegen mag zijn.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***

Kees de JongWijkberichten 12 juli 2022