Ontmoetingskerk

Wijkberichten 12 oktober 2022

op zaterdag, 15 oktober 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Een flitsende start van het seizoen ligt inmiddels achter ons. Door de expositie in onze kerk raakten allerlei processen in stroomversnelling: misschien wel zoals dat gaat als je je huis openstelt. Dan komt het aan op goede communicatie en overleg. Ik ben blij dat het
uiteindelijk positief is afgerond!
Veel mensen hebben de expositie en alle activiteiten eromheen gewaardeerd. Niet alleen het thema dementie maar ook de vragen die erbij komen kijken als het gaat om het menswaardige levenseinde, zijn veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Mocht u naar aanleiding van de tentoonstelling nog vragen hebben, dan kunt u me er altijd over spreken.

Een korte vooruitblik met vernieuwende activiteiten:
– Op woensdag 19 oktober is er om 19.30 uur een meditatieve bijeenkomst in de Toren van de Dorpskerk. Het thema is ‘in vertrouwen loslaten’ en deze keer willen Annet en ik de Lectio Divina centraal stellen.
– Op zondag 23 oktober is er van 11.30-12.00 uur een eerste bijeenkomst voor (groot)ouders en kinderen van 3 t/m 5 jaar, een speelse kennismaking in de kerkzaal. Welkom!
– In de herfstvakantie ben ik van maandag 24 t/m zondag 30 oktober afwezig. We lopen op woensdag, donderdag en vrijdag weer drie etappes op het St. Odulphuspad in Friesland.
Vervanging is in overleg met de scriba mogelijk.
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op dit moment zijn er geen urgente zaken te melden.
De volgende keer volgt er weer nieuws.
Informatie over het volgende lunchconcert is te vinden via de link: Lunchconcert 16 oktober
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. K. Snel – Selles te Delfgauw wordt 18 oktober 92 jaar
Mevr. J. Rip, Bieslandhof  te Delft wordt 83 jaar op 20 oktober
Mevr. J.C. Dillingh – Sprong wordt 22 oktober 82 jaar
Mevr. F.R. van der Beukel – Heins wordt 88 jaar op 29 oktober
Mevr. T. van Wingerden – Baatenburg de Jong wordt 29 oktober 83 jaar
Mevr. J. van der Veen – van der Linden  wordt 83 jaar op 30 oktober
Dames van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubila
Dhr. en mevr. Stoel – Gravesteijn zijn 15 oktober 12½ jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Bukman – van der Stoep zijn 61 jaar getrouwd op 19 oktober
Dhr. en mevr. Lugtigheid – de Boo zijn 20 oktober 40 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd

Lunchconcerten
Zondag 16 oktober is er weer een lunchconcert in onze kerk.
Het ensemble ‘Flutamuze’ is dit keer bij ons te gast.
Voor meer informatie zie  ook: Lunchconcert 16 oktober

Agenda – 16 oktober  tot – 3 november
Zondag 16 oktober 12.00 uur Lunchconcert
Zondag 16 oktober 13.05 uur Fietsen langs Maria-kapelletjes
Maandag 17 oktober 20.00 uur Digitale informatieavond Odulphuspad
Dinsdag 18 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 18 oktober 10.30 uur koffie in de hal van de kerk
Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Gesprekskring ‘Maria’, zaal 1.
Woensdag 19 oktober 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 19 oktober 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via
ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Woensdag 19 oktober 19.30 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk
Vrijdag 21 oktober 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof,
Floralaan 102, 1e verdieping.
Zondag 23 oktober 13.30 uur Ontmoetingswandeling
26 -27-28 oktober Wandelen Odulphuspad
Donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober 9.30 uur FFAnders Ontmoetingskerk
Dinsdag 1 november 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk met aansluitend lunch
Dinsdag 1 november 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad, zaal 1
Woensdag 2 november 10.30 uur Bijbelkring Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum
Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping
Woensdag 2 november 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 3 november 20.00 uur Lezing Arnold Huijgen ‘Maria’ in de Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 12 oktober 2022