Wijkberichten 13 december

op dinsdag, 13 december 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Bij de diensten
Op Kerstmorgen zullen we ons in een feestelijke dienst buigen over de manier van Gods aanwezigheid in deze wereld. Er is extra zang van het koor, er is een bijdrage van kinderen en jongeren, er is een nieuw begin van vrede!
Op zondag 1 januari bent u van harte welkom om elkaar na de dienst een goed nieuwjaar te wensen. De dienst begint om 10.00 uur en heeft het karakter van een morgengebed.

Bij de kerstvakantie
Er is een ‘Kom in de kring kinderkerstfeest’ op zaterdag 24 december voor kinderen van 1 t/m 6 jaar, met eventueel broertjes of zusjes, met (groot)ouder(s) of iemand anders die vertrouwd is) erbij. Het is een relatief korte bijeenkomst, ongeveer een half uurtje. We beginnen om 15.30 uur. We zullen dan een liedje zingen, een spelletje doen en het kerstverhaal in kindertaal laten horen en zien. Laat het me weten als je erbij wilt zijn: 06-19050530.

Er is gelegenheid om mee te doen met een wandeling van ongeveer anderhalf uur op woensdag 28 december en de dag erna op 29 december om 15.30 uur met  een Filmmiddag. Aanmelden vooraf is niet nodig. We verzamelen in de Ontmoetingskerk en sluiten daar ook in gezellige wintersfeer rondom de Kerstboom af.

Op de hoogte blijven
Voor het ontvangen van de Nieuwsbrief  kunt u zich via: oknieuwsbrief@gmail.com
Voor het gebruik van de Kerk-app kunt u informatie aanvragen of hulp bij het installeren vragen via het e-mailadres: appbeheer@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Vakantie
Mijn laatste vakantieweek van 2022 hevel ik over naar de eerste week van 2023. Dat betekent dat ik van 2 t/m 8 januari niet beschikbaar ben voor gemeentewerk.

Wensen
Een mooie tijd naar Kerst gewenst. En voor het nieuwe jaar Gods zegen!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Dit keer wat zaken vanuit de Grote Wijk Kerkenraad (GWK) die op 8 november vergaderde.
Na de opening gaven de diakenen een interessant inkijkje in alle zaken die bij hen ‘op het bordje’ liggen. Dat werd, alles bij elkaar, een imposante lijst maar goed om te zien dat iedereen in dit team zijn/haar rol goed uitvoert zodat alle diaconale taken vervuld worden. Een groot compliment voor hen!
Daarna nog even gesproken over de inmiddels gelanceerde kerk-app en de naam voor het kapelletje vastgesteld: Tiny Church.
Vervolgens ons, in deze GWK, ook gebogen over de toekomst van de PGPD c.q. het rapport van de commissie Boer. Inmiddels is het gemeenteberaad achter de rug (zondag 11 december) en kunnen we onze eindvisie opmaken.
Tot slot stemde ook de GWK in met de aanschaf van een vleugel. Of dat inmiddels definitief is hangt eveneens af van het bedoelde gemeenteberaad.
Het heeft door Corona even geduurd voor de GWK ‘op stoom’ kon komen maar deze laatste vergadering heeft ondubbelzinnig de meerwaarde, van het hebben van de GWK, aangetoond. Het was een fijne avond, met goede constructieve discussies. Fijn om mee te maken.
Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter

Lunchconcert
Zondag 18 december is alweer het laatste lunchconcert van dit jaar. Uiteraard geheel in het teken van Kerst. Voor alle informatie daarover zie: OK- website.

Oliebollenactie
Deze actie, door jongeren i.s.m. de activiteitencommissie, is heel enthousiast van start gegaan. Het is de bedoeling dat er 1500 oliebollen gebakken en verkocht gaan worden. Het netto-resultaat gaat naar de voedselbank van Delft/Pijnacker-Nootdorp. Alleen voor dit mooie doel is het al fijn om oliebollen te bestellen maar nu we, na vorig jaar, weten dat de smaak helemaal super is, dankzij het door Bakker Rijnbeek geleverde beslag, wordt het helemaal een feestje.

Bijna op de helft betekent ook dat we er nog zo’n 800 willen verkopen? Helpt u mee? Dat kan door in te vullen op de bestellijsten in de kerk of een mail te sturen naar: activiteitenok@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jeugd jongerenkerk

Kinderkerstfeest FF Anders  &  Vrijwilligers gezocht
Dit Kinderkerstfeest is bedoeld voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool en wordt gehouden op zaterdag 17 december van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Meld je voor 15 december aan (naam + leeftijd) via e-mail jitkabulthuis@hotmail.nl of 06-39352557.
Meer informatie, zie: de OK-website: Kerst Ontmoetingskerk

Kerstattenties
Zondag, 18 december, staan de kerstattenties klaar om verdeeld te worden in de hal van de kerk. Het zou fijn zijn als er veel vrijwilligers zijn die deze rond kunnen brengen, dan hoeft iedereen er maar een paar te doen.
Indien het niet lukt om zondag naar de kerk te komen kunnen we ook een andere afspraak maken – graag in dat geval een mailtje naar h.a.j.eykelhoff@gmail.com.
Alvast bedankt voor de hulp namens de diakenen.

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen  80+
Mevr. M. van der Linden – Benders wordt 93 jaar op 23 december
Dhr. J. ’t Hart wordt 26 december 84 jaar
Mevr. T. Poot – Dekker wordt 88 jaar op december
Mevr. B. Wolf – de Bruin wordt 28 december 88 jaar
Dhr. W. Koenen wordt 84 jaar op 1 januari
Hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. van der Beukel – Heins zijn 20 december 64 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Hoek – van Duijvenbode zijn 55 jaar getrouwd op 27 december
Van harte gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda

Zaterdag 17 december 14.00 uur: FFAnders Kerstfeest, Ontmoetingskerk
Zaterdag 17 december 19.00 uur Activiteit Jongerenkerk, de Verdieping
Zondag 18 december 12.00 uur Lunchconcert, Kerkzaal
Zaterdag 24 december 15.30 uur Kom in de Kring Kerstfeest
Dinsdag 27 december 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk
Woensdag 28 december 15.30 uur Kerstwandeling vanaf Ontmoetingskerk
Woensdag 28 december 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, wijkzaal
Donderdag 29 december 15.00 uur Film in zaal 1
Woensdag 4 januari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

 

In Memoriam

Op 1 december is overleden Jan Poot in de leeftijd van 88 jaar.
Jan werd geboren in een groot tuindersgezin in Naaldwijk. Na de HBS werkte hij als accountant. In 1962 trouwde hij met Truus en samen kregen zij drie kinderen. Na Elly en Theo werd Irene geboren. Helaas bleek zij na zeven maanden zwangerschap niet levensvatbaar te zijn. Een diep verdriet dat voor ieder uit het gezin weer anders heeft doorgewerkt.
In 1970 kwam het gezin in Pijnacker wonen. Zowel voor de kerk als voor de samenleving zette Jan zich in. Ook volgde hij in die tijd een extra opleiding fiscaal recht.
Tijdens de Dankdienst op 8 december stonden we stil bij Psalm 121. Een Psalm die bij iedere vakantie werd gelezen en die ingaat op de vraag waar onze hulp vandaan komt. In de mooie verzen erna klinkt dan het antwoord over Gods eeuwige aanwezigheid bij mensen. In dubbele ontkenningen luidt dit positieve bericht: God is er.
In de dienst vertelde Elly over het leven van Jan. En over de laatste maanden. Hoe kort na de viering van het 60-jarige huwelijk op 3 mei 2022 de situatie is veranderd. Na een val moest Truus worden opgenomen in het ziekenhuis en kwam Jan in een verpleeghuis terecht. Helaas kon hij niet meer terug naar huis en kwam zijn levenseinde in zicht.
Tijdens de ter aarde bestelling op Koningshof klonk nog eenmaal het ‘Ga met God’ als afscheid. We wensen zijn vrouw Truus, de kinderen Elly en Theo en allen die met hen verbonden zijn veel sterkte toe om zonder Jan verder te gaan. Dat hij mag rusten in Gods vrede.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***

 

Kees de JongWijkberichten 13 december