Ontmoetingskerk

Wijkberichten 14 februari 2023

op dinsdag, 14 februari 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.

Uit de pastorie
Bij het inleveren van deze berichten voor het kerkblad staan we als tweede groep kloostergangers klaar voor een weekend in de Abdij van Egmond rondom het thema ‘eb en vloed’. Het is mooi om te ervaren dat er veel belangstelling voor de kloosterweekenden is. Ook van mensen die niet tot onze eigen wijkgemeente horen. Dat maakt dat er boeiende uitwisselingen plaats kunnen vinden. Ieder perspectief draagt bij en het is goed om van elkaar te leren.
De voorbereidingen voor een drietal sobere maaltijden in de veertigdagentijd met thema zijn in volle gang. In het volgende nummer zullen de data en de namen van de begeleidende sprekers staan. Ik ben daarover in gesprek met een aantal mensen die vanuit hun passie (in de dubbele zin van het woord) woorden van waarde aan anderen willen overbrengen.
Ook is er een ‘plan van aanpak’ in de maak voor het contact met de gezinnen uit onze kerk. Daar starten we aan de basis, thuis en rondom de tafels. Om samen het gesprek aan te gaan over wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Daarbij staat de openheid, het geduld en het vertrouwen voorop.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
De Grote WijkKerkenraad (GWK) vergaderde vorige week woensdag 8 februari: dus precies op tijd om in deze CC het een en ander over te kunnen vertellen. We hebben met elkaar geconstateerd dat we, door Corona, op een moeilijk moment begonnen zijn met deze GWK maar dat nu toch nut en noodzaak van deze raad duidelijk wordt: in grotere kring bespreken wat er in onze kerk gebeurt en hoe we dat eventueel kunnen of moeten aanpassen. Dit keer kregen we, na vorige keer de diaconie besproken te hebben, een uitgebreide inkijk in het pastoraat. Mooi om al dat mooie werk te horen benoemen en ook de mogelijkheden en soms ook moeilijkheden die daarbij voorkomen. Dat het onderlinge pastoraat daarbij zeer belangrijk is mag duidelijk zijn. We moeten oog hebben en houden voor elkaar.
In september loopt de eerste termijn van deze GWK af. De komende tijd zal duidelijk moeten worden wie wil aftreden en wie herbevestigd wil worden, maar bovenal zou het fijn zijn als er door nieuw te bevestigen ambtsdragers weer ‘vers bloed’ in de GWK komt. Daar komen we uiteraard met elkaar later over te spreken.
Ook is besproken hoe we de speelkerk nieuw leven kunnen inblazen. Nu wordt gevraagd om je aan te melden dat je gebruik wilt maken van de speelkerk. Dit wordt als een drempel ervaren en gebeurt daarom niet vaak. We willen deze mogelijkheid gewoon wekelijks aanbieden. Dat is veel gastvrijer! Daarvoor willen we een team vormen van ca. 13 personen die (al dan niet via een rooster) er voor zorgen dat er wekelijks speelkerk is. Tijdens de vergadering kwam er al een aantal aanmeldingen maar we hebben er nog wat meer mensen nodig. Wil je hieraan meedoen meld je dan bij Annie Lafeber of onze scriba Betty Bos. Als we op 13 mensen kunnen uitkomen hoef je slechts (maximaal) één keer per 3 maanden ‘dienst’ te doen. Om compleet te zijn meld ik ook maar even dat we nog op zoek zijn naar een 2e scriba en een beheerder van onze kerkapp. Betty Bos kan u over  beide zaken meer informatie geven. Al met al een zeer constructieve, positieve vergadering.
Bob van der Deijl, voorzitter

Lunchconcert
A.s. zondag is er weer een lunchconcert in onze kerk. U heeft daar vorige week in de Nieuwsbrief al iets over kunnen lezen en met de link Lunchconcert 19 februari vindt u alle informatie.
U kunt gaan luisteren naar harp en dwarsfluit. Van harte welkom!

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen  vanaf 80 jaar
Mevr. A. Braat – Hoogerdijk wordt 21 februari 80 jaar
Mevr. M. Ubels – Veerman wordt 86 jaar op 28 februari
Dhr. M.G. Slappendel wordt 4 maart 82 jaar
Mevr. J. Matser – Baak wordt 85 jaar op 10 maart
Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd!

De hartelijke felicitaties betreffen eveneens degenen die ofwel jarig zijn in deze periode ofwel een huwelijksjubileum vieren maar liever niet in deze rubriek vermeld willen worden. Ook daarvoor alle begrip.
U kunt uw wensen altijd tussentijds aanpassen door een berichtje naar de scriba te sturen.
> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda

Vrijdag 17 februari 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Zondag 19 februari  12.00 uur Lunchconcert, Ontmoetingskerk
Dinsdag 21 februari  10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk en aansluitend lunch.
Dinsdag 21 februari  20.00 uur Leesgroep, zaal 1
Woensdag 22 februari 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd
Zondag 26 februari 13.30 uur Ontmoetingswandeling
Woensdag  1 maart 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof
Woensdag  1 maart 14.30 uur 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Dinsdag 7 maart 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

 

Kees de JongWijkberichten 14 februari 2023