Ontmoetingskerk

Wijkberichten 14 maart

op zaterdag, 19 maart 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website onder Kerkdiensten.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collectes. U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde schalen doen. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
Op zondag 20 maart is er om 19.00 uur een Taizéviering in de Ontmoetingskerk. Het thema is de lente. We zingen over de ontluikende natuur, het nieuwe licht en bidden om vrede. Welkom om erbij te zijn.
Daarnaast zijn er in de komende periode op weg naar Pasen weer een aantal  betekenisvolle diensten. Allereerst zondag 27 maart: dan wordt de veertigdagentijd in zekere zin onderbroken door de nadruk op de bijbelse vreugde. Een hele uitdaging in deze wereld van geweld en oorlog. Maar toch. We vieren samen het Avondmaal in de kring.
Op zondag 10 april is er, naast Palmpasen, de doopdienst van Jesse Verhoef. Mochten er nog (meer) ouders met dopelingen zijn, laat het me graag zo snel mogelijk weten.
Verder nodig ik ieder van harte uit om mee te doen met een van de gesprekskringen die weer van start gaan of zijn gegaan. Voor meer informatie verwijs ik naar eerdere nieuwsbrieven maar u kunt ook even contact met me zoeken. Er is een groot aanbod.
Op dinsdagmorgen 22 maart is er bijvoorbeeld voorafgaand aan het koffiedrinken een laagdrempelig en inhoudelijk gesprek over een artikel uit het blad Open Deur.
Graag eindig ik met woorden van hoop: ‘Je voelt de weerloosheid van de hoop, maar ook haar zachte onverzettelijkheid, hoe steeds opnieuw een stem zal blijven zeggen: vrijheid, hoop’.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Na vorige keer het een en ander geschreven te hebben uit de Grote Wijkkerkenraad (GWK) nu weer wat zaken uit de Kleine Wijkkerkenraad (KWK). Het eerste gedeelte van de vergadering werd besteed aan de demonstratie  van de ‘Donkey Mobile App’ door Hendrik Wienen. Hij presenteerde dit snelle en makkelijke communicatiemiddel dat hij, samen met andere mensen, speciaal voor de kerken heeft ontwikkeld. We bespreken in de volgende vergadering of het haalbaar is deze app in onze wijkgemeente in te voeren.
Daarna werd met een afvaardiging van onze organisten bijgepraat en nieuwe afspraken gemaakt.

Op voorstel van het moderamen is de vraag aan de orde geweest hoe we, n.a.v. de actie Kerkbalans, omgaan met gemeenteleden die (al jaren) geen bijdrage betalen. Tegenover iedere inschrijving staat een afdracht van vijftig euro per lid vanuit onze wijkgemeente aan de landelijke PKN. Het blijft soms lastig om mensen aan de deur te treffen, waardoor het onduidelijk is wat men wil. Van anderen kwamen verzoeken binnen om tot uitschrijving over te gaan. Het gehele beeld van dit jaar ziet er overigens gunstig uit.
De kerkrentmeesters laten weten dat de materialen voor de aanpassingen van het geluid inmiddels zijn besteld. Omdat niet alles bij de leverancier op voorraad is, moeten we nog even geduld hebben. De beste ontvangst in de kerkzaal heeft u in het middenvak. Daar is het geluid beter te horen en is de beamer beter te zien dan meer achterin de kerkzaal.
Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat

 • Paulien v.d. Geer onderging een operatie aan haar blindedarm. Het was even de zeilen bijzetten voor Alwin en Paulien maar gelukkig gaat het goed. Een goed verder herstel gewenst.
 • Mw. Emmy van Duijn-Pronk verblijft in Hospice De Witte Roos in Leidschenveen. Bezoek is alleen mogelijk na contact met de familie. Onze gedachten zijn bij Emmy!
 • Dhr. Ton van der Stoep verblijft nog in het ziekenhuis. Een kaartje mag naar het huisadres. Sterkte gewenst!
 • Dhr. Piet Lodder verblijft nu in het ziekenhuis in Leiden. Een groet van bemoediging vanuit Pijnacker!

Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar

 • Mevr. S.N. de Jong – Verboom  wordt 87 jaar op 20 maart
 • Dhr. A. van den Beukel  wordt 21 maart 89 jaar
 • Mevr. D.J. van Buijtene – Schouten  wordt 87 jaar op 22 maart
 • Mevr. A.J.W. Huisman – Ouwerling uit Berkel en Rodenrijs wordt 26 maart 91 jaar
 • Dhr. N.A. Wouters wordt 87 jaar op 29 maart
 • Mevr. H. Dekkers – van Gool wordt 30 maart 92 jaar
 • Mevr. E. van Duijn – Pronk, p/a Hospice De Witte Roos  in Den Haag wordt 85 jaar op 2 april
 • Dhr. A. Ybema  wordt 5 april 87 jaar

Allen heel hartelijk gefeliciteerd.

Van de activiteitencommissie
Zondag 20 maart is het alweer tijd voor het volgende lunchconcert dit keer onder de titel ‘Lunchconcert Ontmoetingskerk voor giro 555’. Hoe dat zo gekomen is en wie dat concert verzorgen leest u in het algemene gedeelte van deze CC en in de OKnieuwsbrief van vorige week donderdag. Van harte welkom!

Ontmoetingsmaaltijden 23 maart
We mogen onze oergezellige en smakelijke traditie van de Ontmoetingsmaaltijden gelukkig weer oppakken. De eerstkomende maaltijd is 23 maart om 18.30, vanaf 18.00 uur kunt u terecht in de wijkzaal van de Ontmoetingskerk. U kunt zich aanmelden via de lijst in de kerk of per e-mail: ontmoetingsmaaltijden@gmail.com. Meer informatie leest u op de website.

Avondmaal catechese
Waarom vieren wij avondmaal? Waar komt die traditie vandaan en hoe zag dat er de eerste keer uit? Vanuit het jeugdwerk  vinden we het belangrijk om dit ook aan de kinderen uit te leggen. Op de twee zondagen 27 maart en 3 april komen Annie en ik naar  de bijeenkomst van de kinderkerk om dit aan de kinderen uit  te leggen. We laten de Pesach maaltijd zien op een speciaal bord en leggen uit welke ingrediënten daar inzitten. Ook leggen we uit waarom we dit nog steeds doen. We bereiden samen de Maaltijd in de viering van Witte Donderdag voor. We hopen jullie op deze twee zondagen te zien!
Groet van Annie Lafeber en Hanneke de Jong

Agenda
Vrijdag 18 maart 10.30 Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof
Zondag 20 maart 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Zondag 20 maart 19.00 uur Taizédienst Ontmoetingskerk
Dinsdag 22 maart 10.00 uur gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 22 maart 10.30 uur Koffiedrinken Ontmoetingskerk
Woensdag 23 maart 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk in de Acker
Woensdag 23 maart 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd
Zondag 27 maart 13.30 uur oefenwandeling St Odulphuspad
Maandag 28 maart 20.00 uur gespreksgroep ‘Daar ben je’
Dinsdag 29 maart 20.00 uur Leesgroep ‘Het wonder van betekenis’ zaal 1
Vrijdag 1 april 14.00 uur gespreksgroep 65+
Maandag 4 april 09.00 uur Kerk Schoonmaken
Dinsdag 5 april 10.30 uur Koffiedrinken Ontmoetingskerk, aansluitend lunch
Dinsdag 5 april 20.00 uur KWK vergadering , zaal 1
Woensdag 6 april 10.30 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Woensdag 6 april 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk in de Acker
Zaterdag 9 april 14.00 uur  Paasfeest – ff anders
Zondag 10 april 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

In Memoriam
Op 21 februari is overleden op 90-jarige leeftijd Arie Hoogerdijk.
Arie’s leven begon in Oude Leede, niet ver van de plaats waar nu molen De Valk staat. Deze molen stond dan ook op de voorkant van de rouwkaart afgebeeld. Arie was de oudste zoon, de tweede na zijn oudere zus in een gezin van tien kinderen. Zoals Oude Leede bij zijn leven past, zo ook het voetballen en zijn geliefde DSVP waar hij erelid van was. Eén voetbalwedstrijd in de verkeringstijd met Magda was onvergetelijk, want hij schoot bij de eerste wedstrijd waarin zij kwam kijken, tweemaal in eigen doel. Het heeft niet afgedaan aan de onderlinge liefde. Deze is gebleven. Dat was ook het thema van de dienst van Woord en Gebed in de Ontmoetingskerk op 1 maart op grond van het Hooglied van de Liefde uit 1 Korintiërs 13.
Liefdevolle herinneringen klonken van de kinderen en kleinkinderen en vanuit DSVP. Een bijzonder moment was het onverwachte dankwoord van een spreker die vertelde hoe de oom van Arie hem als joodse onderduiker zijn naam had gegeven.
Uit Arie’s leven sprak sociale bewogenheid. Voor zijn drie kinderen kon hij soms rechtlijnig zijn maar zij prezen ook zijn eigenwijze betrokkenheid op verrassende momenten in hun levens. Ondanks de moeilijke momenten die Arie heeft gekend, vertrouwde hij in zijn leven op de Schepper die hem ook nu zou opnemen. Dat vertrouwen heeft hij laten zien in zijn laatste levensdagen. Daarom schreven zijn dierbaren ten afscheid. ‘Het is goed zo’.
We wensen Magda en de kinderen, de schoon- en kleinkinderen veel Gods zegen toe.
Ds. Carla Schoonenberg

***

Kees de JongWijkberichten 14 maart