Wijkberichten – 17 oktober

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Uit de pastorie
Op zondag 29 oktober zullen we tijdens de dienst stilstaan bij de oogst. Tijdens deze oogstdienst gaat het zowel om de vruchten van de aarde als de vruchten van het mensenleven.
In Lied 715 uit het Liedboek wordt het beeld van de halmen gebruikt. ‘Zoals de halmen buigen in de wind – één adem blaast ze naar één kant – zo buigen wij ons samen door uw Geest naar U, o God, en bidden met één mond’. Het is een mooi beeld in deze verdeelde wereld, waar niets meer lijkt te gaan zoals het zou moeten.

Op donderdag 2 november is er gelegenheid om overdag in de Dorpskerk een kaarsje te ontsteken voor wie ons zijn ontvallen. Van 16.30-19.30 uur is het ook mogelijk om in de Ontmoetingskerk een kaarsje te ontsteken voor wie zijn overleden. Het is een moment om stil te staan en samen een spoor van licht te vormen, letterlijk van buiten het kerkgebouw en vervolgens naar binnen in de kerkzaal. Weet u van harte uitgenodigd om deze meditatieve sfeer op te komen zoeken.

Op zondag 5 november is de Gedachtenisdienst. In deze dienst worden de namen genoemd van de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Ook is er gelegenheid tijdens de dienst om een kaarsje te ontsteken voor wie we in ons hart bewaren. Of voor mensen die we, met de woorden van Lied 201, aan Gods hart hebben toevertrouwd: ‘Die ons gedenkt en van geen mensenkind de naam vergeet: hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen. Erbarm U, Heer!’.
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Namens de Kinderkerk
In de maand september hebben we iedere zondag Kinderkerk kunnen organiseren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Onlangs is besproken wat de mogelijkheden zijn voor de rest van dit jaar. Daarbij hebben we ook de wensen meegenomen van de ouders die we hierover gesproken hebben.
Hier is uitgekomen dat we voortaan één keer in de twee weken Kinderkerk houden tijdens de dienst. Dit zal altijd de zondag in de even weken zijn: 22 oktober, 5 november, etc.
Zo blijft er verbinding met de kerk en kunnen we de kinderen zo veel mogelijk meegeven in hun eigen programma. Mocht een van de andere gemeenteleden of ouders het ook leuk vinden om Kinderkerk te geven, dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Laat het ons gerust weten als er nog vragen zijn.
Hartelijke groeten namens de leiding van de Kinderkerk, Marleen Elferink, Janneke Matser en Ria Vreugdenhil

Uit de Kerkenraad
Vorige week dinsdag is de kleine wijkkerkenraad weer bijeen geweest en ik praat u graag even bij over een aantal onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest. Er is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. In een speciale bijeenkomst op 30 oktober a.s. buigt eerst de kleine wijkkerkenraad zich over het concept eindresultaat en vervolgens zal dat ook besproken worden in het reguliere overleg van de grote wijkkerkenraad op 6 november a.s. Vervolgens wordt het uiteraard met u allen gedeeld.
Daarnaast hebben we afgesproken ons, op voorstel van de diaconie, aan te sluiten bij de landelijke actie ‘samen tegen armoede’. Op alle zondagen dat wij Heilig Avondmaal vieren wordt een inzameling gehouden voor de lokale Voedselbank. De Voedselbank heeft daartoe een top 10 samengesteld van de meest gewenste producten:

1          Houdbare melk en vla                6          Fruitconserven
2          Pasta en pastasaus                      7          Beschuit en crackers
3          Rijst                                                    8          Muesli
4          Soep in blik                                     9         Zoet broodbeleg
5          Groenteconserven                     10         Persoonlijke verzorgingsproducten

Wij hopen dat u deze speciale inzamelingen wilt steunen. Onze eerstvolgende Avondmaalsviering is op 10 december maar dan bent u alvast geïnformeerd.
Volgende keer een paar andere onderwerpen.
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Preekvoorziening
Ook voor 2024 is het weer gelukt een preekrooster rond te krijgen met bekende maar ook een aantal nieuwe gastpredikanten. Het rooster is in onze Kleine Wijkkerkenraad van 10 oktober vastgesteld. In januari ga ik aan de slag met het benaderen van gastpredikanten voor 2025.
Ik zou het fijn vinden als u als gemeente mij input geeft over te benaderen voorgangers. Dit kunt u mij melden rondom de kerkdiensten maar ook via de e-mail: j.vanderdeijl@gmail.com of telefoon 0625285908.
Een hartelijke groet, Jacqueline van der Deijl, Preekvoorziener Ontmoetingskerk

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. J.C. Dillingh – Sprong wordt 83 jaar op 22 oktober
Mevr. F.R. van den Beukel – Heins wordt 29 oktober 89 jaar
Mevr. T. van Wingerden – Baatenburg de Jong wordt 84 jaar op 29 oktober
Mevr. J. van der Veen – van der Linden wordt 30 oktober 84 jaar
Dhr. J.C. van Doorn wordt 84 jaar op 7 november
Allen hartelijk gefeliciteerd.

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:
Dhr. Coen Cornelissen te Hoogvliet.
Floriadehof:
–    Mevr. G Bloemendaal  Zoetermeer
Veenhage:
–    Mevr. H.C. Ottink-Aardoom  Nootdorp
De Oudelandse Hof:
–     Mevr. A. Huisman-Ouwerling  Berkel en Rodenrijs
–     Mevr. J. Rip  Berkel en Rodenrijs
De Magistraat:
–     Dhr. R. Klijnsma  Rotterdam
Laurens Oranjehoeck:
–    Mevr. G.H. Dijkshoorn-Blokzijl  Bergschenhoek
Oldeslo:
–     Mevr. K. Snel-Selles  Den Haag
Akkerleven
–      Mevr. B.S. Broere-Iestra  Schipluiden
Weidevogelhof Pijnacker:
–     Dhr. en mevr. Philipse-van Ieperen
–     Mevr. A. Rensen-van Kampen
–     Mevr.D.J. van Buijtene-Schouten
–     Mevr. L. Cornelissen-van Atten
–     Dhr. en Mevr. Dronkers-van den Berg
–     Mevr.B.Deknatel-Westra
–     Mevr. M. van der Linden-Benders
–     Mevr. M.van Dijk-Meijer
–     Mevr. M.C. Looijen-Vooijs
–     Dhr. A.C. Schilperoort

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Agenda
Vrijdag 20 oktober t/m zondag 22 oktober Wandelen Odulphuspad in Friesland
Woensdag 25 oktober 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 25 oktober 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Maandag 30 oktober 18.00 uur bijeenkomst KWK
Dinsdag 31 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 31 oktober 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Vrijdag  3 november 11.00 uur Kerkelijke bijeenkomst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Maandag 6 november 20.00 uur GWK vergadering, Ontmoetingskerk
Woensdag 8 november 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)