Wijkberichten 2 september 2021

op dinsdag, 31 augustus 2021

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op onze website. Daar vindt u de linken naar de liturgie, kerkomroep en kerkdienstgemist. In de liturgie vindt u de linken naar de collecte en het doel van de collecte.
U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde schalen doen.

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen bezocht worden door 70 bezoekers, exclusief medewerkers. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba. Bij binnenkomst dient iedereen zich te registreren.

Bevestiging ambtsdragers
In de dienst van 12 september wordt, als deze keuze van de kerkenraad ook de goedkeuring van u als gemeentelid heeft, mevrouw Hanneke Paling bevestigd als ambtsdrager. Zij zal het pastoraal Team gaan versterken.

Uit de pastorie
Terwijl ik deze kopij schrijf, liggen de vakantieweken nog voor mij. Dus als u dit leest, ben ik als het goed is weer terug uit Zweden. Terug bovendien van een bijzondere meerdaagse wandeling in het berglandschap van Lapland.

Vanzelfsprekend is de kopij daarmee niet up to date. Aan de andere kant is het mogelijk om nu al vooruit te blikken op de start van het nieuwe seizoen. Van harte hoop ik dat Covid-19 hierin niet opnieuw spelbreker zal zijn. Met de Startzondag op 12 september als onderdeel van een (nu nog op papier!) flitsend startweekend in het vooruitzicht, hoop ik dat het mogelijk is om elkaar na de dienst in de kleine kring van de workshops van Waarderende Gemeenteopbouw te ontmoeten. Deze gaan over de toekomst van onze gemeente en de concrete plannen op het gebied van samen vieren, leren, dienen, delen en ontmoeten. Na een korte dienst, waarin mevr. Hanneke Paling bevestigd zal worden als lid van het pastorale team en de Grote Wijk Kerkenraad, zal er tussen de workshops door voor koffie en een boterham worden gezorgd. De workshops duren tot ongeveer 13.00 uur. Fijn als u erbij wilt zijn! De laatste details worden via de digitale Nieuwsbrief van 9 september doorgegeven.

Verder een laatste oproep aan alle belangstellenden – ook van buiten de Ontmoetingskerk – die mee willen doen met de pelgrimage op het St. Odulphuspad. In oktober is er weer een gezamenlijk weekend. Wie mee wil wandelen, kan zich aanmelden bij mij. Op 5 september en 3 oktober zijn er om 13.30 uur voorbereidende oefenwandeling in onze omgeving.

Op een mooi nieuw seizoen!

Ds. Carla Schoonenberg

Overlijden
Op 22 augustus is Hermina Margaretha Stouten-Moes in de leeftijd van 86 jaarrusti g ingeslapen, haar levenskaars is uitgedoofd. Margré Stouten was een belangstellend gemeentelid en velen waren met haar verbonden. In haar verliest de Ontmoetingskerk een wijze vrouw en verliezen haar twee zoons een lieve en betrokken moeder, die de spil in hun gezin was.
Vrijdag 27 augustus heeft de uitvaartdienst, waarin ds. Carla Kühler voorging, in de Ontmoetingskerk plaatsgevonden, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de Hervormde Begraafplaats aan het Koningshof.

Op 25 augustus j.l. is op de leeftijd van 93 jaar Peter Rombout overleden. Hij was de levenspartner van mw. J.T. van der Kooij – van Atten (Jopie) . Hiermee is aan een voor beiden gelukkige periode een einde gekomen. Wij leven mee met Jopie bij dit verlies. Indien u dit wilt tonen kunt u een kaartje sturen .

Op vrijdag 27 augustus is overleden de heer Pieter Vermeyden, op 91-jarige leeftijd. Piet Vermeyden is vanaf zijn komst naar Pijnacker in de jaren zestig een actief en zeer betrokken gemeentelid van de Ontmoetingskerk geweest.
We herinneren hem als een innemend mens. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vier kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen.
De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 2 september om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Deze dienst is te volgen via Kerkomroep en Kerkdienst Gemist en zal later op de middag worden afgesloten op begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail  carlasschoonenberg@icloud.com  voor een afspraak.

Start Jongerenkerk 2021
Zondag 19 september start de Jongerenkerk met een speurtocht en barbecue van 16.00 – 20.00 uur bij Hanneke Prins, Reesloot 4.

Activiteiten
Wat fijn om te zien dat diverse activiteiten weer opgestart worden. Het koffiedrinken na de kerkdienst is alweer enkele weken mogelijk en ook van de mogelijkheid om op dinsdagochtend koffie te komen drinken wordt door velen gebruikt gemaakt.
Vorige week zijn ook de ouderensociëteit Ons Honk en de kerkdiensten en bijbelkring Weidevogelhof weer van start gegaan. De laatste activiteit is gestart voor de oudere bewoners in de wijk Weidevogelhof/Keizershof, maar iedereen is welkom.
We zien ook dat er weer gespreksgroepen bij elkaar komen en in september starten ook de kinder-en jongerenkerk weer.
De activiteiten zijn te vinden in de agenda op de website. Nieuwe activiteiten kunt u melden bij de scriba, zij zorgt dat ze in de agenda komen en eventuele informatie onder de tab activiteiten.

Over de braderie
Voor alle zekerheid ook hier even de melding dat de braderie is uitgesteld tot later dit jaar. Dit in de hoop dat dan alle beperkingen i.v.m. Corona zijn vervallen. Nog even geduld dus a.u.b. Uiteraard zijn mooie spulletjes nog altijd welkom!

Over het eerste zondagse concert
Dit staat gepland voor zondag 19 september a.s. en gaat wel door. Alle informatie daarover staat in de laatste nieuwsbrief (van vorige week donderdag) en onderaan deze Wijkberichten.

Over ons tuinteam
Wilt u helpen de buitenboel van de Ontmoetingskerk mooi te maken? Laat het ons weten. We hebben al een team van 4 m/v en kunnen meer hulp gebruiken. Graag aanmelden bij Bob van der Deijl 06-54987630

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Ybema – van der Werff  waren op 17 augustus 60 jaar getrouwd.*Door een misverstand is dat in het vorige Wijknieuws niet vermeld. Excuses hiervoor.•
Dhr. en mevr. Visser – Dilweg zijn 25 jaar getrouwd op 5 september
Dhr. en mevr. van Dalen – Kolk  zijn 6 september 25 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Tinga – Baartman  zijn 11 september 40 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Rotteveel – Kuiper  zijn 25 jaar getrouwd op 20 september
Allen hartelijk gefeliciteerd!

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. A.M. van Tol  wordt 6 september 80 jaar
Mevr. M. Rensen  wordt 86 jaar op 14 september
Dhr. W.G. Huisman  wordt 21 september 91 jaar
Mevr. C. de Ruijter – Groenevelt  wordt 92 jaar op 24 september
Alle jarigen een fijne dag gewenst!

Agenda
Zondag 5 september 13.30 uur    Oefenwandeling Odulphuspad
Dinsdag 7 september 10.30 uur    Koffie drinken in de kerk.
Dinsdag 7 september 20.00 uur    Vergadering Grote Wijkkerkenraad/WGO
Woensdag 8 september    Sociëteit Ons Honk in de Acker
Dinsdag 14 september 20.00 uur    Leesgroep, zaal 1
Woensdag 15 september 20.00 uur    Vergadering WGO-team
Vrijdag 17 september 10.30 uur    Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof
Zondag 19 september 12.00 uur    Lunchconcert Ontmoetingskerk
Zondag 19 september 16.00 uur    Start Jongerenkerk, Reesloot 4
Zondag 19 september 19.00 uur    Taizédienst Ontmoetingskerk – onder voorbehoud
Dinsdag 21 september 10.30 uur    Koffie drinken in de kerk.
Woensdag 22 september    Sociëteit Ons Honk in de Acker

Voor de complete agenda zie de  Agenda van de website.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

 

Zondagse lunchconcerten in de Ontmoetingskerk

De komende vier maanden (op de 3e zondag van de maand en telkens van 12.00 – 13.00 uur) wordt een zondags Lunchconcert georganiseerd. Het eerste concert staat gepland op zondag 19 september a.s.. Dit betekent wel dat we nog rekening moeten houden met 1,5 meter afstand (net als bij de kerkdiensten). Hierdoor is het aantal plaatsen beperkt en daarom dient u zich wel te registreren. Dit kan door een e-mailtje te sturen naar activiteitenok@gmail.com onder vermelding van uw naam en het aantal personen. Ook kunt u bellen of appen naar Job van Keulen (06-140 071 75). Hij noteert graag uw naam.

Het eerste zondagse concert op 19 september: 

Dit eerste concert wordt verzorgd door het duo ‘Toetsen en fluiten’ bestaande uit de dames Anna Karpenko (orgel) en Katja Pitelina (fluiten). Beide dames komen uit Moskou en wonen al jaren in ons land. Zij zijn afgestudeerd zowel aan het Moskouse Staats Conservatorium als aan conservatoria in Nederland. Het te spelen afwisselende programma, waarvoor zij zelf de bewerkingen hebben gemaakt, treft u hierbij aan.

Gaat u eerst naar een kerkdienst elders dan kunt u direct daarna door naar de Ontmoetingskerk voor het concert. Na het koffiedrinken daar is er een boterhammetje beschikbaar en na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een drankje, nog even na te praten.

Voor deze concerten wordt geen entree gevraagd maar er is wel een collecte bij de deur ter bestrijding van de onkosten.

Deze concerten worden gehouden in het kader van het project ‘Kerk naar buiten’ en daarbij is iedereen welkom. Het is vooral de bedoeling elkaar te ontmoeten en daarom wordt dit concert niet uitgezonden. Mocht u vervoer nodig hebben om het concert bij te wonen dan kunt u dat op de boven aangegeven wijze ook kenbaar maken. U bent van harte welkom!

Het concert programma van zondag 19 spetember:

‘Flute concertino’  Op.107 van Cécile Chaminade (1857-1944)
‘Air’  uit de orkerstsuite no. 3  en  ‘Badinerie’  uit orkerstsuite no. 2 van J.S. Bach (1685-1750)
‘Concerto’  voor fluit en orkest in d-klein Wq 22 van C.Ph.E. Bach (1714-1788)  *Poco andante  en  *Allegro di molto
– Motet ‘Hear my prayer’  (uit psalm 55) van F. Mendelssohn (1809-1847)
‘Landscape with birds’  (fluit) van Peteris Vasks (1946)
– ‘Oblivion’  en  ‘Libertango’  van A. Piazzola (1921-1992)

-x-x-x-

Kees de JongWijkberichten 2 september 2021