Ontmoetingskerk

Wijkberichten 20 september 2022

op dinsdag, 20 september 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Op zondag 11 september hebben we het begin van het seizoen gemarkeerd. Deze keer was er geen programma na de dienst maar klonk tijdens de dienst de oproep om in het komende seizoen ‘onze belletjes te laten rinkelen’. Deze oproep klonk aan de hand van de geschetste expositie met de vele belletjes van de Braziliaanse kunstenaar Antonio Obá, die onlangs een tentoonstelling in de Oude Kerk in Amsterdam had. Dus samen met het nog wat zoekende nieuwe geluid in onze kerkzaal is het een mooie vraag: ‘Hoe vinden wij ons geluid’. Nu al zie ik uit naar de klanken die we in het komende seizoen mogen horen.
De komende periode zal voor een groot deel bepaald worden door de tentoonstelling die in onze eigen kerk gehouden wordt. Daar wordt het stille geluid hoorbaar van de vele mensen die met dementie te maken krijgen in hun leven. Ook de familie eromheen wordt in beeld gebracht door middel van de interviews die opgenomen zijn. Er zijn drie thema avonden waarop er meer informatie gegeven wordt over dementie en de gevolgen ervan.
De voorbereidingen voor het eerste kloosterweekend in Egmond zijn in volle gang. Samen met de nieuwe meditatiekring ‘de Stille Omgang’ is hiermee de vernieuwde aandacht voor spiritualiteit zichtbaar in onze gemeente. Een mooie ontwikkeling hierbij  is dat meerdere mensen deze activiteiten weten te vinden.
Dat geldt ook voor de kring over Maria, de leesgroep die onderling het boek van Arnold Huijgen inmiddels bijna uit heeft. Zo preken we dus, met andere woorden, niet alleen voor eigen parochie maar ontstaan er dwarsverbanden met wie zich vanuit een andere (wijk)gemeente of parochie aangetrokken voelt tot de besproken thematiek. Een mooie ontwikkeling wat mij betreft!
Hoewel mijn vakantie nog maar net voorbij is, wil ik hierbij doorgeven dat ik de eerste twee weekenden van oktober niet beschikbaar ben voor het pastoraat: het eerste weekend ben ik mee naar het kloosterweekend in Egmond. Het tweede weekend is gereserveerd voor een activiteit in familieverband. Vervanging is in overleg met de scriba of mij, altijd mogelijk.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
De kerkenraad heeft weer vergaderd en de startdienst is achter de rug. Met andere woorden: we zijn begonnen aan weer een nieuw  seizoen. Uit het concept-verslag van onze voortreffelijke scriba bleek dat er weer een groot aantal punten en puntjes zijn besproken. Ook dit keer licht ik er graag een paar voor u uit.
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat niet alles in één keer goed ging met de aangepaste geluidsinstallatie. We hopen dat, als u dit leest, alles in orde is.
Er wordt ook hard gewerkt aan onze nieuwe kerk-app: de nieuwe manier om snel onderling te communiceren. De app zal in oktober gepresenteerd worden.
Ook hebben we het verslag over het afgelopen seizoen van de activiteitencommissie besproken. Een prima overzicht van alle lunchconcerten. Complimenten voor de commissie dat dit nieuwe initiatief, dankzij de collectes na afloop van het concert, met een klein positief saldo kon worden afgesloten. Ook bleken alle musici voor het nieuwe seizoen hun medewerking al te hebben toegezegd.
Tot slot alvast een waarschuwing van onze kerkrentmeesters: het contract voor de energie loopt binnenkort af en voor de begroting van volgend jaar zullen we, ook als kerk,  met een forse stijging rekening moeten houden.
Tot de volgende keer
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. C. de Ruijter – Groenevelt wordt 24 september 93 jaar
Mevr. M. de Jong – van der Windt wordt 88 jaar op 29 september
Mevr. L. Cornelissen – van Atten wordt 89 jaar op 2 oktober
Mevr. I. Slings – van Schoneveld wordt 5 oktober 80 jaar
Mevr. T. ’t Hart – van Dam wordt 86 jaar op 8 oktober
Iedereen hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag.

Huwelijksjubila
Dhr. en mevr. van Duijn – van Garwe zijn 28 september 55 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Boekenstijn – Driessen zijn 50 jaar getrouwd op 29 september
Dhr. en mevr. Spiering – Molenaar, R. Prinsen zijn op 29 september eveneens 50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd.

FFAnders – Alles Andersom – Ontmoetingskerk
Hallo kinderen van groepen 1 t/m 8 van de basisschool!
In de herfstvakantie zijn er op donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober van 9.30 tot 12.00 uur weer twee leuke ochtenden vol met spelletjes, zingen, buiten spelen, knutselen en verhalen over Jezus.
Vanaf 9.15 uur is de kerk open. Op vrijdag sluiten we af met een lunch.
De toegang is gratis, maar je moet je wel van te voren opgeven: naam en leeftijd via: ffandersinfo@gmail.com Kinderen t/m 7 jaar met begeleiding van een volwassene!
Op onze website FFAnders www.ffanderspijnacker.nl  en  FFAnders-Alles-Andersom staan de actuele ontwikkelingen!
FFAnders is een activiteit van de gezamenlijke kerken in Pijnacker
MEDEWERKERS VOOR FFANDERS GEVRAAGD
Wij zoeken nog mensen die met de organisatie van FFAnders op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober kunnen helpen. Tieners kunnen dit ook als maatschappelijke stage doen. Aanmelden en meer informatie bij Jitka, 06-39352557, jitkabulthuis@hotmail.nl.

Agenda 24 september tot – 15 oktober
In deze periode is van maandag t/m zaterdag (en tijdens de Verbeelding ook zondag 25 september) van 11.00 uur tot 17.00 uur de Expositie ‘Gezichten van Dementie’ te bezoeken in de Ontmoetingskerk.
Zaterdag 15 oktober 11.00 – 13.00 uur Afsluiting Expositie ‘Gezichten van Dementie’.
Zaterdag  23 september en zondag 24 september van 11.00 – 17.00 uur is de Ontmoetingskerk ook onderdeel van de Kunstroute van Verbeelding 2022.
Dinsdag 27 september 20.00 uur Gesprekskring ‘Maria’, zaal 1.
Woensdag 28 september 9.00 uur vergadering Kerkrentmeesters.
Maandag 3 oktober 9.00 uur Kerk schoonmaken.
Dinsdag 4 oktober 10.30 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingskerk.
Dinsdag 4 oktober 19.30 uur. Thema avond Gezichten van Dementie: ‘Mag ik gaan?’
Woensdag 5 oktober 10.30 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping.
Woensdag 5 oktober 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Zondag 9 oktober 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2.
Woensdag 12 oktober 19.30 uur Thema avond Gezichten van Dementie: ‘Dementie-vriendelijk Pijnacker-Nootdorp?’.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 20 september 2022