Ontmoetingskerk

Wijkberichten 23 november 2021

op dinsdag, 23 november 2021

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website onder Kerkdiensten.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde schalen doen.
Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. Mondkapje tijdens het lopen, 1,5 meter afstand. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
Er zijn veel bijzondere diensten aan te kondigen in de Adventsperiode. Op de eerste zondag van Advent vieren we Avondmaal. Van harte hoop ik dat we een kring kunnen vormen, deze keer. Op afstand weliswaar maar in ieder geval met zicht op elkaar en op de Levende in ons midden. Op de tweede zondag van Advent zal Jesse Kaj Verhoef worden gedoopt in een feestelijke dienst. Jesse is de tweede zoon van Jos en Celine Verhoef en broertje van Sam.
De derde zondag is weer een caroussel dienst en wisselen we als wijkpredikanten van kansel.
Naar Kerst toeleven kan op verschillende manieren. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij de dagelijkse meditaties die per mail worden verstuurd, kan zich aanmelden via: www.ignatiaansbidden.org
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor openstellen.” Wie er voor voelt om wekelijks de meditaties in kleine kring te bespreken, die kan zich daarnaast ook bij mij zich aanmelden. Dan zoeken we met elkaar naar een geschikte dag en een geschikt tijdstip om bij elkaar te komen.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Omdat er in de vorige CC onvoldoende ruimte was hier alsnog een korte terugblik op de vergadering van de kleine wijkkerkenraad op 19 oktober. We begonnen met een vooruitblik op het volgend jaar. Jacqueline van der Deijl regelt de predikanten voor de Ontmoetingskerk voor de diensten waarin onze wijkpredikant niet voorgaat. Alle diensten voor 2022 zijn ingevuld en onder dankzegging voor haar werk is het preekrooster vervolgens ook vastgesteld.
De kerkrentmeesters zijn hard bezig om het geluid te verbeteren zowel voor de uitzendingen als in de kerk zelf. Nog even geduld maar het komt piekfijn voor elkaar.
Vanuit de Algemene Kerkenraad werd medegedeeld dat een werkgroep aan de slag gaat om te onderzoeken op welke manier wij kerk willen zijn en welke financiën daarbij nodig zijn. U gaat daar t.z.t. ook van horen c.q. bij betrokken worden.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe welkomsfolder met informatie voor geïnteresseerden en nieuwe leden.
De KWK is enthousiast over de eerste twee lunchconcerten en geeft groen licht om deze concerten ook in het nieuwe jaar door te zetten. Tot zover deze vergadering.
Met een hartelijke groet graag tot de volgende keer
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Bij de familie Dijkshoorn (Mare 78, 2642 KB Pijnacker) is er na een onrustige tijd goed nieuws te melden, want Gé Dijkshoorn heeft een nieuwe hartklep gekregen en zij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Het is prettig dat zij nu weer in haar vertrouwde omgeving is, want na de geslaagde operatie waren er wat kleine tegenvallers. Maar met de nodige rust en regelmaat zullen die hopelijk verholpen zijn. Dat betekent wel dat er voorlopig nog geen bezoekjes mogelijk zijn en dat contacten deels ook via hun dochters Geertje en Ada verlopen.
Sterkte bij het revalideren gewenst!

Bij Annette en Piet Lodder (Zintele 7, 2642 JS Pijnacker) breekt een spannende tijd aan. Vanaf half december volgt voor Piet een tweede behandelingstraject. Daaraan kleven de nodige risico’s omdat de afweer verder verzwakt raakt. Het blijft daardoor spannend. Dat woorden van gebed ondersteunend mogen werken!
Bij Nico Wouters (Wilgenhof 8, 2641 TP Pijnacker) is gebleken dat de operatiewond nog onvoldoende genezen is. Omdat het zijn stembanden betreft, wordt de spraak bemoeilijkt.
We hopen dat er tekenen van verder herstel zichtbaar en hoorbaar mogen zijn!
 
Stelt u een bezoek op prijs? Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Van de activiteitencommissie
Op het moment van schrijven van dit artikeltje is  de braderie/rommelmarkt net achter de rug. Wat hadden we geluk dat dit net nog door kan gaan voordat de nieuwe Corona-maatregelen van kracht werden. Door het uitvoeren van de  corona-check bij de deur werd ook gelijk iedereen persoonlijk welkom geheten. Zowel dit welkom als de check werden zeer gewaardeerd. De definitieve opbrengst is € 4.500,00, een bedrag om stil van te worden. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft. Hoe dit besteed gaat worden gaat u natuurlijk nog horen. Wat meer info in de nieuwsbrief van vorige week.

Adventsproject Kinderkerk
In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na. Een boek om over te praten. Tijdens het kindermoment in de kerk laten we iedere zondag nieuwe pagina’s van het plakboek van Lucas zien en zingen we het bijbehorende projectlied. Er is ook een gezinsboekje dat voor de adventstijd bij de gezinnen uit de gemeente bezorgd wordt, zodat zij iedere dag kunnen toeleven naar de geboorte van Jezus.
Janneke Matser en Ria Vreugdenhil

Kerk voor de buurt
Beste gemeenteleden, Onderdeel van mijn stage is het organiseren van een missionair project in januari. Een project van de kerk voor de buurt. Niet zozeer om iets te brengen, maar vooral om open te staan voor wat er om de kerk heen is. En zo mogelijk van betekenis te zijn. Ik zou dit graag met een paar mensen vanuit de gemeenten en liefst ook met een paar niet-kerkleden vormgeven. Heeft u belangstelling en/of weet u iemand ‘van buiten’ die het mooi lijkt? Laat het mij weten via minettekn@gmail.com Zondag 28 november na de dienst (en na een eerste kop koffie) kom ik graag met een groepje bij elkaar. In een volgende Nieuwsbrief hoop ik u dan over een concreet plan te kunnen informeren.
Een hartelijke groet, Minette Kits Nieuwenkamp

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. M. Dijkshoorn – de Rek wordt 80 jaar op 29 november
Mevr. A.H. IJzinga – Boer wordt 30 november 85 jaar
Dhr. A. Schoppink wordt 92 jaar op 30 november
Dhr. C. Braat wordt 30 november 82 jaar
Mevr. R. de Bruin – v.d. Knaap, p/a De Kreek ’s Gravenzande wordt 85 jaar op 4 december
Mevr. H.C. Ottink – Aardoom wordt 6 december 94 jaar
Mevr. B.S. Broere – Iestra wordt 88 jaar op 15 december
Dhr. W. Zuidhof wordt 16 december 88 jaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Noort – v.d. Dool zijn 8 december 50 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Rip – Kas zijn 60 jaar getrouwd op 15 december
Beide echtparen hartelijk gefeliciteerd

Agenda
Dinsdag 30 november 10.30 uur koffie in de hal van de kerk.
Dinsdag 30 november 20.00 uur vergadering KWK
Woensdag 1 december 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Maandag 6 december 9.00 uur schoonmaak kerk
Donderdag 9 december 20.00 uur Leesgroep OK
Zondag 12 december 11.15 uur oefenen Taizéliederen
Dinsdag 14 december 10.30 uur koffiedrinken en kerstlunch Ontmoetingskerk
Woensdag 15 december 14.30 uur kerstviering Ouderensociëteit Ons Honk kerstviering, De Acker
Woensdag 15 december 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, wijkzaal

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 23 november 2021