Ontmoetingskerk

Wijkberichten 26 september 2023

op vrijdag, 29 september 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Op zondag 1 oktober verleent het Interkerkelijk Koor Anaviem uit Zoetermeer muzikale medewerking aan de dienst.

Op zondag 15 oktober staat de dienst in het teken van het werk van de barmhartigheid ‘Het bezoeken van gevangenen’. We horen meer over dit bijzondere werk van Pim van Doorn die het werk van Exodus verder wil verspreiden. Er is gelegenheid om ervaringen te delen aan de hand van interviews, gedichten en het schrijven van kaarten ter bemoediging.

Uit de pastorie
Schreef ik vorige keer nog dat de Overstapdienst van eind augustus een echte Startdienst is geworden, de Startdienst van 10 september zelf vormde ook een mooi en inhoudelijk begin van het seizoen. Met inzet van mensen die zongen, muziek maakten en geanimeerde gesprekken na afloop. Dank voor ieders bijdrage! Ik hoop van harte dat we in dat spoor verder mogen gaan. Er zijn voldoende activiteiten om bij aan te haken. Regelmatig worden deze momenten ‘uitgelicht’ in de kerk-app; dus als het goed is, is er voor ieder die het wil een mogelijkheid om ergens bij aan te sluiten.

Het brengt mij bij de vraag over ‘mijn’ bereikbaarheid. Vooral rondom de erediensten word ik regelmatig aangesproken over situaties die beter op een ander moment gemeld kunnen worden. Ik snap dat het fijn is om op zondagen even snel iets aan mij kwijt te kunnen als we elkaar toch even zien. Maar voor mij is dat geen goed moment, dus ik wil vragen om hier rekening mee te houden. Ik sta overigens altijd open voor mededelingen, berichten of de vraag om nader overleg: maar gebruik hiervoor graag mijn mobiele nummer 06-19050530 of e-mail carlaschoonenberg@icloud.com op de reguliere werkdagen. Op die manier kunnen we mondeling of schriftelijk rustig bespreken wat er toe doet. Als ik aan het werk ben, staat de voicemail aan en kunt u vragen of ik terugbel. Hopelijk draagt deze maatregel bij aan betere communicatie op het juiste moment.

Na het afscheid van ds. Robert Stigter volgt nu al snel het emeritaat van ds. Jelke de Jong. Hoewel wij in een collegiaal overleg al afscheid van elkaar hebben genomen, wil ik benadrukken dat ik hem heb leren kennen als een betrokken collega. Voor hem stond in al het kerkenwerk de verbinding voorop. Het gaat jullie goed!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Alleen al aan de regelmaat waarmee de kopij voor de volgende CC moet worden ingeleverd merk je (ik in elk geval wel) dat de tijd vliegt. De rustige zomer is echt weer achter de rug en al het kerkenwerk draait weer volop. Na de vorige CC heeft de kleine wijkkerkenraad nog niet vergaderd en dus kan ik daar nog niets over schrijven. Ter info: de grote wijkkerkenraad komt 6 november weer bij elkaar.
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Ook in deze Wijkberichten weer een aankondiging van een lunchconcert. De 15e oktober komt Flutamuze een concert verzorgen. Voor meer informatie zie het programma van 2023.

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Lafeber – ’t Hart zijn 55 jaar getrouwd op 30 september
Dhr. en mevr. Iliohan – van Gilst zijn op 8 oktober 12½ jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Bukman – van der Stoep zijn 62 jaar getrouwd op 19 oktober
Van harte gefeliciteerd.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. L. Cornelissen – van Atten wordt 2 oktober 90 jaar
Mevr. L. Slings – van Schoneveld wordt 81 jaar op 5 oktober
Mevr. T. ‘t Hart – van Dam wordt 8 oktober 87 jaar
Mevr. K. Snel – Selles te Den Haag wordt 93 jaar op 18 oktober
Mevr. J. Rip te  Berkel en Rodenrijs wordt 20 oktober 84 jaar
Dames, allen hartelijk gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Agenda
Dinsdag 3 oktober 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk, aansluitend een warme lunch.
Aanmelden ellalleman@live.nl
Dinsdag 3 oktober 19.30 uur Informatieavond Kloosterweekend
Dinsdag 10 oktober 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad.
Woensdag  11 oktober 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Vrijdag 13 oktober 11.00 uur Kerkelijke bijeenkomst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Zondag 15 oktober 12.00 uur Lunchconcert.
Dinsdag 17 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.
Dinsdag 17 oktober 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 18 oktober 19.45 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk.
Donderdag 19 oktober 10.00 uur Kliederkerk/FFAnders in de Ontmoetingskerk.
Vrijdag 20 oktober 10.00 uur Kliederkerk/FFAnders in de Ontmoetingskerk.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

In Memoriam

Op 9 september 2023 is mevr. Roos de Bruin-van der Knaap overleden. Zij is 86 jaar geworden.
Ze werd geboren in Rotterdam en heeft altijd een voorliefde voor deze stad gehouden. Eenmaal in Pijnacker en getrouwd met Huib werd uiteindelijk de Rommesingel haar dierbare omgeving. Samen kregen zij drie kinderen. Roos verliet, volgens het gebruik van die tijd, haar werkzame leven om voor de kinderen te zorgen. De vakanties van het gezin naar Zwitserland hebben een blijvende indruk achtergelaten.
Roos was geïnteresseerd in kunst en cultuur en had een fijngevoeligheid als het om taal en geloofstaal ging. Na de zorg voor haar man en het verlies van hem, verdween de vanzelfsprekendheid van het leven. Steeds meer was zij aangewezen op zorg van anderen. De laatste fase van haar leven heeft ze in De Kreek in ’s-Gravenzande gewoond.
Tijdens de Dankdienst in de Ontmoetingskerk stonden we op 15 september stil bij haar leven aan de hand van de symbolen Liefde en Licht. We lazen het Hooglied van de Liefde uit 1 Korintiërs 13. Er klonken woorden van haar kinderen Agnes, Huib en Pieter. Ieder hebben zij een ander aspect belicht van het leven met elkaar. De jongste zus van Roos haalde herinneringen op uit het gezin van vroeger en namens de kleinkinderen werden ook woorden van liefde gesproken. Met mooie liederen en met kaarslicht hebben we Roos naar haar laatste rustplaats gebracht op de Sint Janshof.
We wensen haar dochter en zonen, hun naasten en familieleden veel sterkte toe in de komende tijd.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***

Kees de JongWijkberichten 26 september 2023