Ontmoetingskerk

Wijkberichten 3 september 2022

op donderdag, 01 september 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com/0623303783

Uit de pastorie
Vanwege mijn vakantie deze keer geen actuele informatie. Bij mijn thuiskomst start ook het seizoen meteen. Dus van harte hoop ik dat we met elkaar een mooi seizoen tegemoet gaan!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op de banner op onze kerk (een prachtig ontwerp van Kees de Jong) staan de woorden ‘Fijne zomer. Geniet van de schepping’. Wat was daar, dankzij het mooie weer, veel gelegenheid voor de afgelopen maanden.  Het was leuk om via de social media prachtige (natuur)foto’s te zien van leden van onze kerk op vakantie dichtbij en verder weg.
Als u dit leest zijn alle kinderen weer naar school en hun ouders weer in hun normale ritme. Ruimte voor pensionado’s die het er nu nog even van nemen. Maar we ‘moeten’ nu toch echt weer over naar het ‘normale’ leven. Ook in de kerk gaat alles weer draaien. September is al gelijk een drukke maand. Elders in deze CC leest u alle informatie over de expositie ‘Gezichten van dementie’ in de Ontmoetingskerk. Ook in het algemene deel van CC meer nieuws over het eerste lunchconcert van het tweede seizoen.
Daarnaast doen we ook nog mee aan ‘Verbeelding’ in het laatste weekend van september en dan heb ik het nog niet eens over kringen en vergaderingen die weer opstarten.
M.a.w. we mogen weer aan de slag! Ik hoop dat we met elkaar weer een fijn seizoen mogen hebben.
Vriendelijke groet Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg vanaf 5 september (voor contactgegevens, zie de colofon in CC).

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. A.M. van Tol – Ottevanger wordt 81 jaar op 6 september
Mevr. E.C. Rip – Kas wordt 12 september 83 jaar
Mevr. M. Rensen – Versluis wordt 87 jaar op 14 september
Dhr. W.G. Huisman wordt 21 september 92 jaar
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag.

Huwelijksjubileum
Op 20 september zijn dhr. en mevr. van der Elst – Kuyvenhoven 55 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Leesgroep Ontmoetingskerk, een verslag (2021-2022)
Gelukkig was het dit seizoen weer mogelijk om met een groep gesprekken te hebben rond een boek. Eerst nog gesprekken “op afstand” in een grote ruimte, later gelukkig weer gewoon, maar we bleven voorzichtig.
Deze keer kozen we een filosofisch boek nl. “Het wonder van betekenis” op zoek naar wijsheid en geluk, met Paul van Tongeren.
Geen gemakkelijk boek. Het is een door Marc van Dijk geschreven verslag van een cursus van Paul van Tongeren. Dat maakte het geheel wat warrig. Bovendien was de inhoud pittig. De filosofische theorieën van Aristoteles, Nietzsche, Aurelius e.a. vroegen nog al wat denkwerk. Maar het bewust nadenken over bijv. onze opvoeding, het christelijk geloof, geluk, het besteden van ons geld en wijsheid was leerzaam en verhelderend. Het leidde ook tot bijzondere persoonlijke gesprekken. Gesprekken over de betekenis die onze opvoeding, de kerk, de bijbel en het geloof in ons leven hebben. Geen alledaagse gesprekken maar wel verrijkend.
De groep bestond uit 13 deelnemers, mannen en vrouwen, 80 plussers, 40 plussers en alles daar tussenin. Een mix van betrokken kerkleden, randkerkelijken en niet kerkleden (om maar eens een paar gangbare “lelijke” categorieën te gebruiken). Deze samenstelling maakte de gesprekken extra boeiend. Onze predikant Carla kon ook een paar gesprekken bijwonen. Vooral bij de gesprekken over de betekenis van de bijbel, het christelijk geloof en de kerk was haar inbreng als theoloog belangrijk.
In het komend seizoen willen alle deelnemers graag door gaan met gesprekken rond een boek. We hopen weer een inspirerend boek op ons leesprogramma te zetten.
Ineke en Willem Zuidhof

Koffie ochtend en lunch Ontmoetingskerk
Op dinsdag 20 september zal na de tweewekelijkse koffieochtend weer een lunch geserveerd worden. Uit ervaring weten we dat dit voor velen zeer gewaardeerd wordt en er is ook altijd een goede opkomst. Helaas hebben we de prijs voor de lunch moeten verhogen naar €4,50, mocht dit echt een bezwaar zijn, laat het ons dan weten. Wel graag opgeven voor de lunch tijdens de koffieochtend of via Ellen, tel 0614559094.
Wij kijken er naar uit Ellen Lalleman en Mieke de Graaf.

Agenda
Maandag 5 september 9.00 uur Schoonmaak kerk
Maandag 5 september 20.00 uur Vergadering commissie eredienst
Dinsdag 6 september 10.30 uur Koffie ochtend in de Ontmoetingskerk
Dinsdag 6 september 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad
DE BIJBELKRING WEIDEVOGELHOF VAN WOENSDAG 7 SEPTEMBER GAAT NIET DOOR
Woensdag  7 september 14.00 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 7 september 19.30 uur Informatieavond vrijwilligers ‘Gezichten van Dementie’, kerkzaal
Woensdag 7 september 20.00 uur Vergadering leiding Jongerenkerk
Vrijdag 9 september 17.30 uur Vrijwilligersavond Ontmoetingskerk
Zondag 11 september 11.15 uur Oefenen Taizéliederen, kerkzaal
Dinsdag 13 september 20.15 uur Oecumenische gesprekskring ‘Maria’, zaal 1
Dinsdag 13 september 19.30 uur Informatieavond Kloosterweekend oktober, zaal 1
Zondag 18 september 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Zondag 18 september 13.30 uur Ontmoetingswandeling
Maandag 19 september t/m 14 oktober maandag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur Expositie ‘Gezichten van Dementie’ Ontmoetingskerk
Dinsdag 20 september 10.00 uur Gespreksgroep ‘Open Deur’, zaal 1
Dinsdag 20 september 10.30 uur Koffie ochtend in de Ontmoetingskerk, aansluitend lunch
Woensdag 21 september 9.00 uur Overleg pastoraal team
Woensdag  21 september 14.00 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 21 september 19.30 uur ‘Stille Omgang’ Toren Dorpskerk
Vrijdag 23 september 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

bettyWijkberichten 3 september 2022