Ontmoetingskerk

Wijkberichten 30 mei 2023

op dinsdag, 30 mei 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar:  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.
Op zondag 4 juni, Trinitatis, zingen we het mooie lied 976: We zijn een brief van Christus, geschreven met de Geest van de Levende God.
Op zondag 18 juni is er geen dienst in de Ontmoetingskerk. We hopen op een goede opkomst in De Dorpskerk waar we samen met de drie andere wijkgemeenten aanwezig zijn. Een kans om elkaar te ontmoeten en te weten met wie we verbonden zijn!
Op zondag 25 juni zal er nog geen Overstapdienst worden gehouden: deze is verplaatst naar zondag 27 augustus, plus een picknick erna voor de hele gemeente. Ook het geplande Avondmaal van 25 juni is vanwege het lunchconcert verplaatst naar zondag 16 juli.

Uit de pastorie
Deze keer een overzicht van de komende activiteiten: er is veel te doen deze maand!
– Zaterdagmiddag 3 juni organiseert de Classis Zuid-Holland Noord in Alphen a/d Rijn een inspiratiebijeenkomst met workshops en korte evenementen rondom het thema ‘Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest’ (Lied 700).  Wie het volledige programma wil ontvangen of wie mee wil rijden, kan zich bij Betty Bos of mij melden.
– Op dinsdagavond 6 juni komt dr. Sake Stoppels een lezing houden tijdens de bijeenkomst van de Grote Wijk Kerkenraad. We gaan daarna met hem in gesprek over de manieren waarop je ‘jong en oud’ in de gemeente bij elkaar kunt brengen zodat het voelt alsof je ‘Samen Jong’ bent. Vanwege het belang van dit intergenerationele onderwerp nodigen we nadrukkelijk ook alle belangstellende gemeenteleden uit om aanwezig te zijn.
– Op woensdag 7 juni is er een interessante avond over leven in een tijd van ‘Postgroei’. Dr. Paul Schenderling is door onze brede groep predikanten, kerkelijk werkers en pastors uit Nootdorp en Pijnacker gevraagd om met elkaar na te denken over het maatschappelijke debat rondom groei: wanneer is het genoeg? In De Acker om 19.45 uur.
– Op maandag 12 juni ben ik om 20.00 uur te gast bij ons gemeentelid Fenneke Zeldenrust in het Filosofisch Café in de bibliotheek aan de Julianalaan. We gaan in gesprek over verschillende vormen van vrijheid, de grenzen ervan en de kansen voor geloof en kerk. Aanmelden kan (tot uiterlijk 8 juni) bij Fenneke via FilosofiePN@gmail.com Er wordt een bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd voor deze activiteit.
– Op zaterdag 24 juni staan we (ook met onze Tiny Church) bij de Jaarmarkt in het centrum. We zijn op zoek naar vrijwilligers, laat het me weten als u bij kunt dragen om deze dag te laten slagen.
– Op dinsdagmorgen 27 juni bespreken we van 10.00-11.00 uur tijdens het gesprek rondom Open Deur het themanummer 5 over slavernij.
– Op zaterdag 1 juli is er een inspirerende Kliederkerkmiddag voordat de zomervakantie een week later van start gaat. Kom eens kijken en meedoen hoe veelzijdig deze inspirerende vorm van geloven is voor jong én oud!
– Op zondagmiddag 9 juli is er een wandeling van 12 km in de Nieuwe Driemanspolder over goed begaanbare paden. De route is ook in te korten, dus deze keer heel geschikt voor verschillende wandelaars. Wim van der Kooij zal tijdens deze wandeling meer uitleg geven over de vogels en de natuur.
Opgeven kan nu al, via de groep Ontmoetingswandeling in de kerk-app of bij mij.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
De kleine wijkkerkenraad is op 9 mei weer bij elkaar geweest. Enkele wetenswaardigheden daaruit: we hebben teruggekeken op de activiteiten gedurende de Stille Week en Pasen. Volgend jaar beginnen alle vieringen om 19.15 uur met uitzondering van de Paaswake op zaterdagavond. Gelijke aanvangstijden voorkomt misverstanden.
Het landelijk bureau van onze kerk heeft gevraagd of alle kerken met enige regelmaat ook inzamelpunt voor de voedselbank willen zijn. Als het goed is heeft u daar zondag jl. iets over gehoord. Wij gaan inzamelen als we Heilig Avondmaal vieren.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Dat ronden we zeker dit jaar af.
Onder het stukje ‘uit de pastorie’ heeft u kunnen lezen over onze aanwezigheid met de Tiny Church op de jaarmarkt in Pijnacker. Een week eerder is er ook het bekende Klapwijkfeest. Eigenlijk willen we daar ook acte de presence geven. Wilt u of wil jij daar een uurtje staan dan nodigen we ‘onze buren’ uit om eens een keertje ‘te komen gluren bij hun buren’. Aanmelden voor 17 en/of 24 juni kan bij Carla, Betty en ondergetekende.
Graag tot een volgende keer. Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
In juni is het lunchconcert (bij wijze van uitzondering) op de 4e zondag van de maand dus 25 juni.
Nadia Askarova zal dan voor een prachtig concert zorgen. Of op onze mooie vleugel of wellicht op clavichord.
Daarover volgende keer veel meer info, maar u kunt de datum vast noteren.
Zie voor hier het  Complete programma van 2023.

Pastoraat
Mw. L. Cornelissen-van Atten die alweer enige tijd in De Kreek in ’s-Gravenzande verblijft i.v.m. revalidatie, is in afwachting van de levering van een elektrische rolstoel. Zij hoopt op termijn weer in het haar vertrouwde Pijnacker terug te komen, waar zij haar wortels heeft. Ze staat op de wachtlijst voor de Weidevogelhof. Tot die tijd stelt ze contact zeer op prijs. Haar gegevens zijn: Zorginstelling De Kreek (Rietgans 2) te ’s-Gravenzande.
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. de Vreede – de Jong zijn op 22 juni 40 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Dhr. J.J. Matser wordt 3 juni 86 jaar,
Dhr. H.J. Klomp wordt 86 jaar op 6 juni,
Mevr. M. Hoogerdijk – ’t Hart wordt 7 juni 89 jaar,
Dhr. A. Bukman wordt 87 jaar op 9 juni,
Mevr. E. Noort – van den Dool wordt 11 juni 80 jaar,
Mevr. S. van der Honing – van der Jagt wordt 86 jaar op 15 juni,
Mevr. H.M. de Hoop wordt 16 juni 86 jaar,
Mevr. G.W. Verhoef – Lagerweij wordt 85 jaar op 19 juni,Alle jarigen van harte gefeliciteerd.
> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba. van de OK< 

Agenda
Zaterdag 2 juni 14.00 uur Classicale inspiratie-en ontmoetingsmiddag, Meteoorlaan 2, Alphen a/d Rijn.
Dinsdag 6 juni 20.00 uur Bijeenkomst Grote Wijkkerkenraad en belangstellenden, met spreker Sake Stoppels.
Woensdag 7 juni 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Woensdag 7 juni 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Woensdag 7 juni 19.45 uur Lezing Paul Schenderling  ‘Op weg naar een duurzame samenleving’ in de Acker.
Donderdag 8 juni Kerkbezoek leerlingen Ackerweide.
Zondag  11 juni 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2.
Maandag 12 juni 20.00 uur Filosofisch café met Fenneke Zeldenrust en Carla Schoonenberg in de Bibliotheek, Julianalaan 47.
Dinsdag 13 juni 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk en aansluitend een lunch.
Zaterdag 7 juni 11.00-17.00 uur Ontmoetingskerk is aanwezig bij het Klapwijkfeest, Marga Klompélaan.
Zondag 18 juni 19.00 uur Taizédienst, Ontmoetingskerk.
Woensdag 21 juni 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Vrijdag 23 juni 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 30 mei 2023