Wijkberichten 4 juni 2024

Uit de pastorie
De themabijeenkomsten over Groen Geloven die georganiseerd zijn vanuit het Beraad van Kerken van Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp zijn op dinsdag 4 juni gehouden. We bekeken de documentaire ‘The letter’, geïnitieerd door Paus Franciscus en zagen en hoorden wat klimaatverandering doet met mensen wereldwijd. Vanuit die brede context bespraken we op welke manier ons geloof ‘groen’ is en op welke manier we in ons handelen hoop doorgeven. l De vertegenwoordigers van de regio zullen in de tweede helft van juni verder overleg hebben en de plannen vervolgens bekendmaken.

Op zondag 9 juni is er geen dienst in de Ontmoetingskerk, we houden een kerkdienst in de Dorpskerk met de vier wijkgemeenten van onze Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw. Een jaarlijks terugkerende traditie en steeds weer een verrassing en een kans om elkaar te ontmoeten!
Op maandag 10 juni om 20.00 uur bent u van harte welkom op de avond in De Acker. Ds. Janco Wijngaard zal het hebben over dementie; ik zal het aanvullen met informatie over verschillende lokale initiatieven.
De voorbereidingen voor de dienst van zondag 7 juli met een jongerenkoor uit Oeganda zijn inmiddels in volle gang. Op zondag 16 juni na de dienst is er gelegenheid om mee te doen met spelletjes voor jong en oud. Dit hadden we al in de planning staan voordat corona van zich liet horen. Met de opbrengst kunnen we het koor een financiële bijdrage geven zodat zij in hun thuisland de benodigde materialen kunnen aanschaffen.
Op woensdag 19 juni is er een try-out voor belangstellenden van de Kring Stille Omgang. Bij de verhuizing van de Toren naar de Ontmoetingskerk willen we proefdraaien om met elkaar te bespreken welke ruimte het meest geschikt is voor het komende seizoen. Aanmelden is mogelijk via een e-mail naar Annet van der Hulst en mij; graag uiterlijk zondag 16 juni. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is op woensdag 18 september om 19.30 uur.
Op zondag 23 juni werkt een zanggroep mee aan de dienst en raken we aan de actuele problematiek van oorlog en vervolging. De lezing uit het Bijbelboek Handelingen komt dichtbij.
Tenslotte, op de kerk-app is een zomergroeten actie gestart. Post een foto (één per persoon en per reis of activiteit) en beschrijf kort wat u erin raakt, fascineert, verwondert m.b.t. het geloof. Vorig jaar was de oogst groot en verrijkend. Dus voor wie al onderweg gaat maar ook voor wie thuis blijft en iets moois tegenkomt, houd ons op de hoogte!
Hartelijke groet,
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Bij het teruglezen van het concept-verslag van onze wijk kerkenraadsvergadering van 13 mei jl. viel het me op dat er ontzettend veel zaken aan de orde komen die moeten worden geregeld maar die nu ook weer niet zo interessant zijn om hier met elkaar te delen. Toch noem ik een paar zaken:
Ieder jaar komt de vraag naar voren over het zingen van het Wilhelmus. Dit jaar hebben we op de verjaardag van Koning Willem Alexander het 6e en 15e vers gezongen en op Bevrijdingsdag 2 verzen met een (mooie) aangepaste tekst. Begin volgend jaar praten we er nog een keer over en nemen dan een besluit.
We willen als wijkgemeente naast de Ontmoetingsmaaltijden ook eens een maaltijd voor de Wijk (of voor onze buren) organiseren. In de volgende vergadering zal een voorstel daartoe worden besproken.
Ook hoorden we dat er op 7 juli (in de jeugddienst) een koor uit Oeganda komt zingen. Jongeren zijn al bezig met deze dienst en we zien er naar uit.
Tot slot voor deze CC hebben we met een goed gevoel terug gekeken op de diensten in de 40-dagen-tijd: het was een mooie, goede tijd met elkaar!
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter

Lunchconcert.
Zondag 23 juni (dit keer dus op de 4e zondag van de maand) is er weer een lunchconcert. Met veel enthousiasme zien we uit naar de komst van Adinda van Delft. Op 27 november 2022 trad dit toen nog 14-jarig meisje als soliste op bij het Pijnackers Kamerorkest dat toen voor ons speelde. De reacties achteraf waren zodanig enthousiast dat we toen gelijk gevraagd hebben of ze nog een keer terug wilde komen.
Dat gaat dus gebeuren op 23 juni a.s. Zie ook Jaarprogramma Lunchconcerten  2024

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.
Berichten voor <Omzien naar Elkaar> kunnen doorgegeven worden aan Henk Kroeze.

Jubilea

 • Dhr. en mevr. Van der Meer-van der Windt  zijn 10 juni 60 jaar getrouwd
 • Dhr en mevr.. Lalleman-Bruinink  zijn 20 juni 40 jaar getrouwd
 • Dhr. en mevr. Gjaltema-Klein  zijn 22 juni 40 jaar getrouwd
 • Dhr. en Mevr. Rullens-Hogendoorn    zijn 28 juni 40 jaar getrouwd

Fijne en gezegende dagen gewenst!

Verjaardagen 80 +

 • Dhr. A. Bukman  wordt 9 juni 88 jaar
 • Mevr. E. Noort-van den Dool  wordt 11 juni 81 jaar
 • Mevr. S. van der Honing-van der Jagt  wordt 15 juni 87 jaar
 • Mevr. H.M. de Hoop  wordt 16 juni 87 jaar
 • Dhr. D. van Baalen  wordt 16 juni 80 jaar
 • Mevr. G.W. Verhoef-Lagerweij  wordt 19 juni 86 jaar
 • Dhr Verduijn  wordt 23 juni 93 jaar
 • Dhr. A. van Bostelen   wordt 27 juni 88 jaar
 • Mevr. W.A.F. ter Horst-Blom  wordt 28 juni 91 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

Agenda

 • Zondag 9 juni 10.00 uur   gezamenlijke dienst PGPD in de Dorpskerk.
 • Dinsdag 11 juni 10.00 uur   Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.
 • Dinsdag 11 juni 10.30 uur   koffie drinken in de hal van de kerk.
 • Vrijdag 14 juni 19.30 uur   oefenen zingen kerkdienst 23 juni.
 • Zondag 16 juni na de dienst   Activiteitenparcours door de jeugd, voor iedereen.
 • Vrijdag 21 juni 11.00 uur   Kerkelijke bijeenkomst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
 • Vrijdag 21 juni 19.30 uur   oefenen zingen kerkdienst 23 juni.
 • Zondag 23 juni 12.00 uur   Lunchconcert
 • Dinsdag 25 juni 10.30 uur   koffie drinken in de hal van de kerk.
 • Woensdag 26 juni 18.30 uur   Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via kerkapp groep ontmoetingsmaaltijd of lijst in de hal

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl,kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website, laat het weten via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

xxx

In Memoriam
 Op 16 mei 2024 is Albert Schoppink overleden, in de leeftijd van 94 jaar. Hij werd geboren te Egede, een buurtschap in Overijssel, gemeente Hellendoorn. Hij was de jongste uit een gezin van zeven kinderen. Met elkaar groeiden zij op rondom de boerderij van hun ouders.
Albert had al jong een passie voor tekenen. Hij werd technisch, bouwkundig tekenaar en heeft tijdens zijn werkzame leven veel bouwtekeningen gemaakt, waaronder de verkeerstoren van Schiphol. Zijn vrouw Geertje ontmoette hij in de kerk in Lochem. Daarna verhuisden zij naar Den Haag en in 1957 trouwden zij in de Haagse Valkenboskerk. Vervolgens naar Pijnacker. Zij hebben het als een groot geschenk ervaren dat 12,5 jaar later Liesbeth geboren werd. Ook haar latere gezin met Theo, Bas en Emma hoorde op een vertrouwde manier bij het leven van Albert en Geertje samen. Albert heeft zich ingezet voor de kerk, als ambtsdrager en ouderling vanuit zijn diepe geloofsovertuiging. Hij wilde graag op de hoogte blijven van wat er in de Ontmoetingskerk gebeurde. Ook toen zijn zicht afnam en zijn dagelijkse wandelingen noodgedwongen steeds korter werden. Hij klaagde niet snel, was bescheiden en precies.
Tijdens de Dankdienst op 24 mei in de Ontmoetingskerk lazen we woorden uit Psalm 139 over de verwevenheid met de aarde. De familie verzorgde mooie muziek en sprak treffende woorden. We vertrouwden hem toe aan Gods handen vanuit de overtuiging dat hij in God ontslapen is. Dat hij ons daarin enkele stappen voor is, zoals we lazen in een gedicht.
Dat zijn vrouw Geertje, dat Liesbeth en Theo en Bas en Emma samen de goede herinneringen aan hem levend houden, vanuit het vertrouwen dat hij in goede handen is.
Ds. Carla Schoonenberg

Leven dat voorbijging
Na een lang ziekbed is Maria Klomp-Schellingerhoudt op Pinksterzondag 19 mei 2024 overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Het was haar wens om haar uitvaart in de besloten kring van de familie te houden. Rondom haar graf hebben we haar met onze aanwezigheid en warme woorden omringd. We vertrouwden haar toe aan de handen van de Levende God, vanuit het geloof dat haar vertrouwd was en haar als dochter van de kosters van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Kerkweg was meegegeven. We wensen haar man Henk, hun (schoon)kinderen Maarten en Riki, Gerard en Hendrika en Inge en de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe nu zij afscheid hebben genomen van haar. Dat zij mag rusten in Gods Vrede.
Ds. Carla Schoonenberg

Leven dat voorbijging
Na een lange periode van verblijf in verzorgingshuizen is Hillegonda Catharina Ottink-Aardoom overleden, in de leeftijd van 96 jaar.
Op de rouwkaart heeft de familie geschreven: ‘De laatste reis is aangebroken’. Daarmee is treffend aangeduid dat het leven waar Gonnie zo van hield voorbij is gegaan. Want zij reisde veel, zoals bijvoorbeeld naar haar familie in Australië. Daarnaast bezocht zij graag concerten. Vanwege het vroege overlijden van haar man Willem is zij lang weduwe gebleven.
Na de periode met het gezin in Pijnacker-Noord woonde zij eerst in de Weidevogelhof en later in Veenhage in Nootdorp. Daar is zij op 28 mei 2024 overleden. De uitvaart vond plaats op 4 juni te Berkel en Rodenrijs en de begrafenis op Koningshof te Pijnacker.
Dat de goede herinneringen aan het leven samen met haar en haar familie mogen blijven. Dat zij een veilige laatste reis mag gaan.
Ds. Carla Schoonenberg

***