Ontmoetingskerk

Wijkberichten 5 april 2022

op maandag, 04 april 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website onder Kerkdiensten.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collectes. U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde schalen doen. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
Op weg naar Pasen is het mooi om te merken dat het loslaten van de corona-maatregelen ook betekent dat steeds meer mensen aansluiten bij de verschillende activiteiten. Wat dat betreft is de komende liturgische periode ook een kans en uitdaging, want vanaf Palmpasen is er tot en met Pasen iedere dag een viering.
Tijdens de Palmpasendienst vindt de feestelijke doop plaats van Jesse Verhoef en Seppe Becude. Maan Prins zal worden opgedragen.
De avondgebeden (vespers) op maandag, dinsdag en woensdag  in de Stille Week worden georganiseerd door het Beraad van Kerken. Op maandag in het Kruispunt en op woensdag in de katholieke kerk. In de Ontmoetingskerk is er een avondgebed op dinsdag 12 april van 19.15-19.45 uur. Het thema is: Niet te stoppen. Het zou mooi zijn als hierbij de kerk-drempels worden geslecht om samen de Stille of Goede Week in te gaan.
Op donderdag viert de Kinderkerk het avondmaal mee en op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal.
Op Stille Zaterdag staat in de Paasnachtdienst het licht en het water centraal. Wie wil kan meedoen aan de doopgedachtenis en een kaars ontsteken aan het nieuwe Licht dat binnengebracht wordt. We vieren ook het avondmaal. Pasen wordt een feestelijke dienst met medewerking van Hans Matser en Johan van den Burg. Van harte welkom om aan te sluiten!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op 5 april heeft de kleine wijkkerkenraad weer vergaderd maar resultaten daarvan konden niet meer meegenomen in dit nummer van CC. In de volgende CC licht ik u graag weer de belangrijkste punten toe.
Mede namens de hele kerkenraad wens u ik van harte fijne, gezegende Paasdagen toe.
Bob van der Deijl, voorzitter

Lunchconcert
‘In principe’ is er elke 3e zondag van de maand een lunchconcert in onze Ontmoetingskerk maar soms is er ook een reden om daarvan af te wijken en zo ook in april. Op de 3e zondag is het 1e Paasdag en omdat er zo ontzettend veel mooie passiemuziek is hebben we besloten het concert op 10 april (2e zondag) te plannen. Dit keer komt het Voorburgs Vocaal Ensemble zingen over de kruisweg van Jezus. Het hele verhaal van Goede Vrijdag op Palmpasen! Prachtig gezongen. Zie het bericht Lunchconcert 10 april
Voor vragen kunt u bellen of mailen met Job van Keulen 06-14007175 of activiteitenok@gmail.com

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Berichten van overlijden
Op 31 maart is overleden mevr. E. van Duijn-Pronk. Zij is 84 jaar geworden.
De uitvaart vindt plaats op 6 april om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Op 31 maart is overleden mevr. J.M. Olieman-Nijmeijer. Zij is 89 jaar geworden.
De uitvaart vindt plaats op 7 april om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk.
In het volgende kerkblad wordt een In Memoriam geplaatst.

Onderaan deze wijkberichten staan de In Memoriams van Piet Lodder en  Ton van der Stoep.

Verjaardagen vanaf 80 jaar

  • Mevr. E.J. van Luttervelt – van Oeveren wordt 9 april 80 jaar
  • Mevr. H. Vijfhuizen – v.d. Burg wordt 86 jaar op 18 april
  • Dhr. J. Poot wordt op 18 april 88 jaar
  • Mevr. G.G. Helder – de Kraker wordt 80 jaar op 24 april
  • Dhr. W.H.G. van Peet wordt 26 april 85 jaar

Allen heel hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubileum
Op 11 april zijn dhr. en mevr. van Bostelen – v.d. Windt 61 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd.

Agenda
Zaterdag 9 april oefenen zangers Stille Week, kerkzaal
Zaterdag 9 april 14.00 uur Paasfeest FFAnders, Ontmoetingskerk
Zondag 10 april 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk m.m.v. Voorburgs Vocaal Ensemble
Maandag 11 april 20.00 uur Gespreksgroep, ‘Daar ben je’ zaal 1
Dinsdag 12 april 20.00 uur Leesgroep ‘Het wonder van betekenis’, zaal 1
Vrijdag 15 april 10.30 uur Kerkdienst met HA Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Dinsdag 19 april 10.00 uur Gespreksgroep ‘Open Deur’, zaal 1
Dinsdag 19 april 10.30 uur Koffieochtend, Ontmoetingskerk
Woensdag 20 april 14.00 uur Ouderensociëteit ‘Ons Honk’, de Acker
Woensdag 20 april 19.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, Ontmoetingskerk
Zondag 24 april 13.30 uur wandelen en fietsen met de Ontmoetingskerk
Maandag 25 april 20.00 uur Gespreksgroep, ‘Daar ben je’ in zaal 1

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

 

In Memoriam

Op woensdag 16 maart 2022 is Pieter Lodder overleden. Piet is 62 jaar geworden.
Hij werd geboren in Slikkerveer en groeide later op in Middelburg. Hij was de oudste in het gezin en had drie broers. Zij groeiden op in een gelovige omgeving met strikte regels. Daarin had Piet zijn weg gevonden door op zoek te gaan naar manieren die beter aansloten bij zijn verlangen. Tot op het einde bleef dit hem bezighouden. Al jong begon hij met de damsport en hij kon dit vele jaren blijven doen, ook tijdens zijn ziekte in coronatijd via de digitale weg.
Hij ging rechten studeren in Amsterdam en werkte eerst voor de Gemeente Pijnacker en daarna voor de Raad van State in Den Haag. Hij trouwde met Annette die hij op een reis naar Noorwegen had ontmoet en samen kregen ze twee kinderen. Na een periode in Naaldwijk gewoond te hebben, kwamen zij terug naar Pijnacker.
Toen tweeënhalf jaar geleden de eerste verschijnselen van zijn ziekte zich aandiende, had hij niet verwacht dat hij niet meer terug zou kunnen keren naar zijn werk. Hij kreeg veel te verwerken aan behandelingen en ziekenhuisopnames. Het afscheid viel hem zwaar: het afscheid van collega’s met wie hij lang heeft samengewerkt. Het feit ook dat het niet mogelijk was om fysiek contact te leggen met hen. Het heeft hem goed gedaan dat dit toch plaats kon vinden via een video. Daarin heeft hij bij leven meegekregen hoe anderen hem hebben gewaardeerd. Daar was hij heel dankbaar voor.

Tijdens de Dankdienst op 23 maart in de Ontmoetingskerk stonden we stil bij zijn leven aan de hand van de woorden ‘Geloof, Hoop en Liefde’. We lazen een tekst van Bonhoeffer over het ‘niet invullen van de leegte’ maar het koesteren van de liefde als een kostbaar geschenk.

Met verdriet en dankbaarheid brachten we hem naar zijn laatste rustplaats op Koningshof.
We wensen Annette, Fiona en Daniel Gods nabijheid en liefde toe.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

 

In Memoriam

Op 28 maart 2022 is overleden Teunis Pieter van der Stoep. Ton is 77 jaar geworden.
Ton werd geboren als oudste van een gezin met een broer en twee zussen in Ossendrecht. Daarna verhuisde het gezin regelmatig vanwege het werk van hun vader die commandant bij de politie was. Ton hield van het vak van onderwijzer. Als leraar, als directeur maar ook als mens: hij droeg graag zijn ervaring en kennis over. Zo is hij mentor geweest van veel mensen die verder wilden komen op hun weg in het onderwijs, de politiek en de kerk. Hij was beschikbaar. In het onderwijs leerde hij zijn vrouw Dicky kennen. Ze trouwden in 1972.
Samen hadden zij de zorg voor kinderen die op hun pad kwamen. En na Marianne werden hun zonen Peter, Daniël, Joost en Victor geboren. Hij ondersteunde hen ieder op verschillende perioden in het leven. Hij was erbij, op goede en minder goede momenten in hun levens.

Naast het onderwijs had de politiek zijn hart. Hij vervulde niet alleen plaatselijk maar ook provinciaal vele taken. Zo ook in de kerk, waar hij veel heeft betekend. Plaatselijk voor het proces van eenwording tot een Protestantse Gemeente maar ook provinciaal en landelijk was hij in de kerk actief. Velen in Pijnacker kennen hem van de periode waarin hij directeur was van Nieuw Koningshof: als medewerker of als leerling.

Tijdens de Dankdienst op 1 april in de Ontmoetingskerk keken we terug op zijn leven. Een mens die er was voor zijn medemens. Die bruggen bouwde waar het nodig was, die beslissingen nam als het erop aan kwam en open stond voor nieuwe inzichten.
Tijdens zijn ziekenhuisopname heeft hij de kracht van het christelijk geloof ervaren. Of om met Hebreeën 11 te spreken: ‘als de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’. Daarmee neemt hij een plaats in als het gaat om de lange reeks geloofsgetuigen die er waren en die er hopelijk zullen komen.
Zijn kinderen deelden ervaringen en beelden van zijn leven. We hebben hem toevertrouwd aan de Eeuwige op begraafplaats Koningshof. Dat zijn woorden en daden morgen voortleven in allen voor wie hij van betekenis is geweest.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***

Kees de JongWijkberichten 5 april 2022